เนื่องในวันวิสาขบูชา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 22 พ.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 พ.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
LightStanza

สินค้า LightStanza ขายสินค้ายี่ห้อ LightStanza

LightStanza โปรแกรมวิเคราะห์สภาพแสงในอาคาร ทั้งแสงแดด และแสงไฟส่องสว่าง ช่วยให้ปรับแต่งการใช้พลังงานในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้พัฒนาโปรแกรมจากสหรัฐอเมริกา

ไม่พบรายการสินค้า...

LightStanza

LightStanza (ไลท์สแตนซ่า) เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา โปรแกรมวิเคราะห์สภาพแสง (Lighting Analysis Software) จำลองแสงและวิเคราะห์ความเข้มแสงในอาคาร สำหรับการออกแบบโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บริษัทก่อตั้งในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา (Boulder, Colorado, USA) LightStanza เหมาะสำหรับ งานออกแบบระบบไฟส่องสว่างในอาคาร วิศวกรไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายระบบไฟส่องสว่าง ที่ปรึกษาด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน สถาปนิก และผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับระบบแสง ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถปรับแต่งระบบการใช้พลังงานในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.