Nanosoft Service.NET (โปรแกรมศูนย์ซ่อม, โปรแกรมศูนย์บริการ สำหรับธุรกิจหลากหลาย)

ขาย Nanosoft Service.NET ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมศูนย์ซ่อม, โปรแกรมศูนย์บริการ สำหรับธุรกิจหลากหลาย)
แชร์บทความ
: 16,653

Nanosoft Service.NET
(โปรแกรมศูนย์ซ่อม และ ศูนย์บริการ สำหรับธุรกิจหลากหลาย)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

Nanosoft Service.NET

Nanosoft Service.NET เป็นโปรแกรม ศูนย์ซ่อม หรือ ศูนย์บริการ ที่ออกแบบมาสำหรับ ธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือรับซ่อมสินค้าอื่นๆ ตัวโปรแกรมมีจุดเด่นที่ใช้งานง่าย และมีความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบการออกใบรับงานซ่อม, ระบบสต๊อก อะไหล่ และ เครื่องมือ, ระบบการติดตามงานซ่อม (Job tracking), ระบบการขายอะไหล่, ระบบการเบิก/จ่าย อะไหล่, ระบบการส่งเคลมสินค้า รวมถึงระบบการรายงาน, รายงานเชิงวิเคราะห์ และ ระบบออกเอกสารที่จำเป็นต่างๆ อาทิ ใบรับงาน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี และใบเสนอราคา เป็นต้น นอกจากนี้ โปรแกรม Nanosoft Service.NET ยังรองรับการตรวจสอบใบรับงาน ด้วยบาร์โค้ด (Barcode) และสามารถวิเคราะห์การทำงานของช่าง หรือ เวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อีกด้วย

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

โครงสร้างของ โปรแกรม Nanosoft Service.NET

Nanosoft Service.NET


โครงสร้างของโปรแกรม Nanosoft Service.NET จะเป็นลักษณะตามรูป โดยรวมแล้ว ทางผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบงานมาอย่างครอบคลุม และครบถ้วนตามความต้องการ โดยมีระบบงานต่างๆ ให้ใช้งานดังนี้

1. ระบบสต๊อกสินค้า/อะไหล่ : เป็นระบบสำหรับการตรวจสอบ สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ โดยในระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการ รับงานซ่อม และ ระบบการขายสินค้า/อะไหล่ เมื่อ มีการเบิกอะไหล่เพื่อซ่อม หรือ มีการขายอะไหล่ ก็จะมีการตัดสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ เมื่อมีการบันทึกการรับสินค้า/อะไหล่ ก็จะมีการเพื่มสินค้า/อะไหล่ เข้าสต๊อกเช่นกัน ทั้งนี้ ระบบยังรองรับการแยกหน่วยนับได้หลากหลาย และ แยกคลังสินค้าได้หลายคลัง โดยในแต่ละคลัง สามารถระบุที่เก็บ เป็น ชั้น, กล่อง และ ช่อง ได้ นอกจากนี้ ยังรองรับ สินค้า/อะไหล่ ที่มี Serial Number โดยระบบนี้จะยังรวมไปถึง สต๊อกของช่าง ในกรณีที่มีการเบิกอะไหล่ไปทดลอง และ สต๊อกอะไหล่ของรถบริการนอกสถานที่ อีกด้วย

2. ระบบการรับงานซ่อม : เป็นระบบสำหรับการรับงานซ่อม อาทิ การออกใบรับงาน และ ตรวจสอบสถานะของงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด, ใครรับผิดชอบ, ชนิดการรับงานเป็นแบบ บริการภายใน หรือ บริการนอกสถานที่, สินค้าที่นำมาซ่อมอยู่ในระยะรับประกันหรือไม่ โดยระบบนี้สามารถที่จะพิมพ์ใบรับงานพร้อมๆ กัน 3 ใบ เพื่อให้ลูกค้า  และ Admin เก็บไว้ รวมถึงนำไปติดเครื่องซ่อม โดยรองรับการตรวจสอบใบรับงานผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเมื่อทำการซ่อมเสร็จ ก็สามารถที่จะโอนข้อมูลไปยังการออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน เพื่อ เรียกเก็บเงินค่าบริการ ได้ และ สามารถจำแนกวิธีการคิดค่าบริการออกเป็น คิดเฉพาะค่าบริการ, คิดทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่, คิดเฉพาะค่าอะไหล่ และ ฟรี นอกจากนี้ระบบยังรองรับ การคิดต้นทุนค่าแรง และ ค่าคอมมิชชั่น ของช่าง ซึ่ง สามารถ สรุป กำไร/ขาดทุน เบื้องต้นจากใบรับงาน ได้

3. ระบบการขาย : เป็นระบบสำหรับศูนย์บริการ ที่มีการขายสินค้า/อะไหล่ ด้วย โดยระบบการขายจะเชื่อมโยง การตัดสต๊อก ใน ระบบสต๊อกสินค้า/อะไหล่ โดยอัตโนมัติ รวมถึงยังสามารถออกเอกสารการขายได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน และ ใบกำกับภาษี เป็นต้น โดยระบบการขายนี้ยังรองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ แยกนอก, รวมใน และ ไม่คิดภาษี อีกด้วย นอกจากนี้ระบบการขาย ยังสามารถคำนวณต้นทุนการขาย และ สรุป กำไร/ขาดทุน เบื้องต้นในแต่ละเอกสารการขายได้อีกด้วย

4. ระบบการรับสินค้า/อะไหล่ : เป็นระบบการรับสินค้า/อะไหล่ จากผู้จำหน่าย โดยเมื่อมีการรับสินค้า/อะไหล่ ระบบจะเชื่อมโยงการนำสินค้า/อะไหล่ เข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ สามารถออกเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งซื้อ หรือ ใบรับสินค้า/อะไหล่ เป็นต้น

5. ระบบสต๊อกเครื่องมือ : ระบบนี้จะเป็นการเบิก/คืน เครื่องมือของช่าง โดยเมื่อมีการเบิกเครื่องมือก็จะเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตัดสต๊อกเครื่องมือ และ เมื่อมีการคืนเครื่องมือ ก็จะนำเครื่องมือนั้นกลับสู่สต๊อกเช่นกัน ซึ่งระบบนี้จะมีรายงานเครื่องมือคงเหลือ และ ทราบว่า เครื่องมืออยู่ที่ช่างคนใดบ้าง เป็นต้น

ระบบการตั้งรหัส

Nanosoft Service.NET

เป็นระบบที่ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของโปรแกรม Nanosoft Service.NET โดยจะประกอบไปด้วยรหัสดังต่อไปนี้

 • บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
 • บันทึกรหัสลูกค้า
 • รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกค้า เช่น รายชื่อ, กลุ่ม, ระดับลูกค้า, วันเกิด และ พิมพ์บัตรสมาชิก เป็นต้น
 • บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
 • บันทึกรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานข้อมูลพื้นฐานผู้จำหน่าย เช่น รายชื่อ, กลุ่ม, ระดับ และ พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย เป็นต้น
 • บันทึกรหัสกลุ่ม สินค้า/อะไหล่
 • บันทึกรหัสยี่ห้อ สินค้า/อะไหล่
 • บันทึกรหัสคลัง สินค้า/อะไหล่, ชั้นที่เก็บอะไหล่, กล่องที่เก็บอะไหล่ และ ช่องที่เก็บอะไหล่
 • บันทึกรหัสสินค้า/อะไหล่
 • บันทึกรหัสสถานที่เก็บเครื่องซ่อม
 • บันทึกรหัสรถบริการ
 • บันทึกรหัสอาการเสีย และ วิธีการแก้ไข
 • บันทึกรหัสตำแหน่งที่ซ่อม
 • บันทึกรหัสสถานะงาน
 • บันทึกรหัสเหตุผลการยกเลิก ใบรับงาน
 • บันทึกรหัสพนักงาน, รหัสช่าง

ระบบงานซ่อม

Nanosoft Service.NET

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานซ่อม ซึ่ง ประกอบไปด้วย การออกใบรับงาน, บันทึกการทำงานของช่าง, บันทึก ใบเสนอราคาการซ่อม, การออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม และ การยกเลิกใบรับงาน โดยรายละเอียดของระบบงานซ่อม จะประกอบไปด้วย

 • บันทึกใบรับงาน
 • บันทึกการทำงานของช่าง เช่น การกำหนดช่างให้รับผิดชอบในแต่ละงาน, การเริ่มงานของช่าง, บันทึกงานซ่อมเสร็จ และ บันทึกการแจ้งลูกค้า
 • บันทึกใบเสนอราคา การซ่อมให้ลูกค้า
 • บันทึกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
 • บันทึกการยกเลิก ใบรับงาน
 • บันทึกการ์ดบริการ (Service card)

ระบบรายงานข้อมูลงานซ่อม

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบงานซ่อม อาทิ รายงานสรุปข้อมูลการซ่อม, รายงานรายละเอียดข้อมูลการซ่อม, รายงานข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม, รายงานการยกเลิกใบรับงาน และ รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา เป็นต้น โดยรายงานต่างๆ จะประกอบไปด้วย

 • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงาน
  • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานประจำวัน
  • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามสถานะงาน
  • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดการบริการ
  • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดงาน
  • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามวันที่ครบกำหนดงานซ่อมเสร็จ
  • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดภาษี
  • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามรหัสช่างซ่อม
  • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามรหัสสินค้าที่นำมาซ่อม
  • รายงานสรุปข้อมูลค่าแรง และ ค่าคอมมิชชั่น ของช่าง
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงาน
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานประจำวัน
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามสถานะงาน
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดการบริการ
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามรหัสลูกค้า
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดงาน
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามประเภทการบริการ
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามวันที่ครบกำหนดงานซ่อมเสร็จ
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดการรับประกัน
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามหมายเลขเครื่อง
 • รายงานข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมประจำวัน
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามรหัสลูกค้า
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามผลิตภัณฑ์ที่นำมาซ่อม
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามรหัสยี่ห้อ
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามชนิดภาษี
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามประเภทการขาย เช่น สด, เชื่อ และ ฟรี
  • รายงานสรุปข้อมูลยอดกำไร/ขาดทุน ค่าซ่อมประจำวัน
  • รายงานการยกเลิกข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมประจำวัน
 • รายงานข้อมูลการยกเลิกใบรับงาน และ ข้อมูลใบเสนอราคา
  • รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อมประจำวัน
  • รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสการยกเลิก
  • รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสผู้ยกเลิก
  • รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสเหตุผล การยกเลิก
  • รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคาประจำวัน
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามสถานะ
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสพนักงานผู้เสนอราคา
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสลูกค้า
  • รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์

ระบบการขาย

เป็นระบบการขายสินค้า/อะไหล่ ซึ่งนอกจากการให้บริการรับซ่อม แล้ว ระบบยังรองรับการขายสินค้า/อะไหล่ โดยการขายรองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การเชื่อมโยงข้อมูล การตัดสต๊อกสินค้า/อะไหล่ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานการขายในแบบต่างๆ อาทิ รายงานการขายประจำวัน, รายงานภาษีขาย รวมไปถึง รายงานเชิงวิเคราะห์อีกด้วย โดยระบบจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลการขาย และ รายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • บันทึกการขายสินค้า/อะไหล่
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายประจำวัน
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายตามประเภทการขาย
 • รายงานสรุปยอด กำไร/ขาดทุน จากการขาย สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสสินค้า/อะไหล่
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสพนักงานขาย
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สถานะของใบงานประจำวัน
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์การรับงานซ่อมประจำปี
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับจากการซ่อมประจำปี
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับจากการขายสินค้า/อะไหล่ประจำปี
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับทั้งหมดประจำปี
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สรุประยะเวลาการทำงานของใบรับงาน

ระบบสินค้า/อะไหล่ คงคลัง

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อก ทั้ง สต๊อกสินค้า และ สต๊อกอะไหล่ โดยจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ใบเบิกสินค้า/อะไหล่ สำหรับงานซ่อม, ใบสั่งซื้อสินค้า/อะไหล่, ใบรับสินค้า/อะไหล่ และ ใบคืนสินค้า/อะไหล่ ซึ่งการบันทึกข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยังระบบ สต๊อกสินค้า/อะไหล่ อัตโนมัติ โดยระบบจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • บันทึกใบเบิกสินค้า/อะไหล่
 • บันทึกใบสั่งซื้อ
 • บันทึกการรับสินค้า/อะไหล่
 • บันทึกการคืนสินค้า/อะไหล่

ระบบการรายงานสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ, รายงานสรุปใบสั่งซื้อ, รายงานสรุปการรับสินค้า/อะไหล่, รายงานสรุปการเบิก และ คืน สินค้า/อะไหล่ เป็นต้น โดยรายงานต่างๆ จะประกอบไปด้วย

 • รายงานสรุปข้อมูลสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ
  • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามรหัส
  • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามรหัส
  • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามกลุ่ม
  • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามผลิตภัณฑ์ที่ซ่อม
  • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ต่ำกว่ากำหนด
  • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ สูงกว่ากำหนด
  • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตามหน่วยนับ
  • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตามคลัง
  • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตาม Serial Number
  • รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวของ สินค้า/อะไหล่
  • รายงานมูลค่า สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ
 • รายงานสรุปข้อมูลใบสั่งซื้อ และ รายงานใบคืนสินค้า/อะไหล่
  • รายงานสรุปการสั่งซื้อประจำวัน
  • รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามประเภทการซื้อ
  • รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามชนิดภาษี
  • รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามรหัสผู้จำหน่าย
  • รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่
  • รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ประจำวัน
  • รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้คืน
  • รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสรถ
  • รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามเลขที่ใบงาน
  • รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสเหตุผล
 • รายงานข้อมูลการรับสินค้า/อะไหล่
  • รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
  • รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามประเภทการซื้อ
  • รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามชนิดภาษี
  • รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
  • รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่
 • รายงานข้อมูลใบเบิกสินค้า/อะไหล่
  • รายงานสรุปการเบิก สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
  • รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
  • รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามใบรับงาน
  • รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้เบิก
  • รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามชนิดการเบิก
  • รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามสถานะเบิก
  • รายงานสรุปจำนวน สินค้า/อะไหล่ คงค้างตามรหัสผู้เบิก
  • รายงานสรุปจำนวน สินค้า/อะไหล่ คงค้างตามรหัสรถ

ระบบการจัดการ

เป็นระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ อาทิ ระบบสต๊อกเครื่องมือ ซึ่งประกอบไปด้วย การเบิกใช้เครื่องมือ, การรับคืนเครื่องมือ, การส่งเคลม และ รับเคลม สินค้า/อะไหล่ เป็นต้น โดยในส่วนของ ระบบการบันทึกข้อมูล จะประกอบไปด้วย

 • บันทึกรหัสเครื่องมือ
 • บันทึกใบรับเครื่องมือ
 • บันทึกใบเบิกเครื่องมือ
 • บันทึกใบคืนเครื่องมือ
 • บันทึกการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่
 • บันทึกการรับเคลมสินค้า/อะไหล่

ระบบการรายงานสต๊อกเครื่องมือ และ รายงานการรับเคลม และ ส่งเคลมสินค้า/อะไหล่

เป็นระบบการรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ รายงานเครื่องมือคงเหลือ, รายงานการรับเครื่องมือ, รายงานการเบิกเครื่องมือ, รายงานการคืนเครื่องมือ เป็นต้น โดยรายงานต่างๆ จะประกอบไปด้วย

 • รายงานข้อมูลการรับเครื่องมือ และ รายงานเครื่องมือคงเหลือ
  • รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือประจำวัน
  • รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือตามรหัสผู้จำหน่าย
  • รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือตามรหัสเครื่องมือ
  • รายงานเครื่องมือคงเหลือตามรหัส
  • รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
  • รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตามคลัง
  • รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตาม Serial Number
 • รายงานข้อมูลการเบิกเครื่องมือ และ การคืนเครื่องมือ
  • รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือประจำวัน
  • รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือตามรหัสผู้เบิก
  • รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือตามประเภทการเบิก
  • รายงานสรุปจำนวนเครื่องมือคงค้างตามรหัสผู้เบิก
  • รายงานสรุปการคืนเครื่องมือประจำวัน
  • รายงานสรุปการคืนเครื่องมือตามรหัสผู้คืน
  • รายงานสรุปการคืนเครื่องมือตามรหัสเครื่องมือ
 • รายงานข้อมูลการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่
  • รายงานข้อมูลการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
  • รายงานข้อมูลการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่ ตามกำหนดรับ
  • รายงานข้อมูลการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
  • รายงานข้อมูลการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่
 • รายงานข้อมูลการรับเคลมสินค้า/อะไหล่
  • รายงานข้อมูลการรับเคลมสินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
  • รายงานข้อมูลการรับเคลมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
  • รายงานข้อมูลการรับเคลมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่

ระบบอรรถประโยชน์

ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ทำให้ โปรแกรม Nanosoft Service.NET เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน ทั้งการจัดข้อมูลที่เป็นระบบ และการใช้งานโปรแกรมที่ง่ายดาย ไม่ซับซ้อน มาพร้อมระบบอรรถประโยชน์มากมาย ดังนี้

 1. Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 2. User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 3. การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 4. Program Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น
 5. การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิ การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ, เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม เป็นต้น
 6. ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม (Help program) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรม Nanosoft Service.NET

 1. ตั้งรหัสสินค้า/อะไหล่ ได้ 30 ตัวอักษร และ ไม่มีการจำกัดจำนวนรหัส
 2. รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิ ภาษาไทย, อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 3. รองรับสินค้า/อะไหล่ ได้หลายแบบ เช่น สินค้า/อะไหล่ ปกติ, มี Serial Number, บริการ และ สินค้า/อะไหล่ ที่ไม่มีการตัดสต๊อก
 4. สามารถกำหนดชนิดของการออก ใบรับงาน ได้ 3 แบบคือ บริการภายใน, บริการตามบ้าน และ รับจากร้านค้า
 5. รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด ในการออกใบรับงาน หรือ ตรวจสอบสถานะ ของใบรับงานผ่านรหัสบาร์โค้ด
 6. สามารถกำหนดวงเงินซ่อมของใบรับงานได้
 7. รองรับการติดตามงานตามสถานะ และ แสดงสถานะของงานได้ (Job Status Tracking)
 8. รองรับรายงานเชิงวิเคราะห์การติดตามงานตามสถานะ เช่น ในแต่ละสถานะใช้เวลาทำงานนานเท่าใด เป็นต้น
 9. แบ่งการคิดค่าบริการ ออกเป็น คิดเฉพาะค่าอะไหล่, คิดเฉพาะค่าบริการ, คิดทั้งค่าอะไหล่และบริการ หรือ ฟรี
 10. สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้า/อะไหล่ ได้ 5 ราคา (A, B, C, D และ E)
 11. สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค้ด และ เพิ่มรูปของสินค้า/อะไหล่ ได้
 12. สามารถเก็บสินค้า/อะไหล่ ได้มากกว่า 1 คลัง และ มีชนิดการเก็บแยกออกเป็น ชั้น, กล่อง และ ช่อง
 13. รองรับสต๊อกเครื่องมือช่าง และ สามารถกำหนดสต๊อกสินค้า/อะไหล่ ออกเป็น สต๊อกกลาง, สต๊อกของช่าง และ สต๊อกรถบริการ
 14. รองรับการแตกหน่วยสินค้า/อะไหล่ เช่น ลัง, โหล และ แพ็ค เป็นต้น
 15. รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี, มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี และยังสามารถกำหนดอัตราภาษีได้อีกด้วย
 16. รองรับการคำณวนต้นทุนได้ 3 แบบ คือ ต้นทุนมาตรฐาน, ต้นทุนเฉลี่ย และ ไม่คิดต้นทุน โดย สามารถทราบต้นทุนทันทีเมื่อทำการปิดใบรับงาน หรือ เมื่อขายสินค้า/อะไหล่ เสร็จสิ้น
 17. รองรับการคิดค่าแรง และ คอมมิชชั่น ของช่าง
 18. สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิ ใบรับงาน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี และ ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว เป็นต้น
 19. ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบของรายงาน หรือ เอกสารต่างๆ ได้เอง
 20. สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
 21. มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มากกว่า 165 รายงาน
 22. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 23. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 24. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 25. มี VDO สาธิตการใช้งาน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 26. สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF, Excel, DBF, HTML, Word และ Text File
 27. รองรับฐานข้อมูล MySQL , SQL Server *
 28. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 29. สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

* Nanosoft Service.NET Network Version

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS : 
  •  Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
  • ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Server, Windows 2008 Server หรือ Windows 2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) :
  • MS Access
  • MS SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014, 2019 *
  • mySQL 5.0, 5.5, 5.6 *
 • CPU : Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • Memory : 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor : SVGA ความละเอียด 1,024x768 ขึ้นไป
 • Harddisk : พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรม 50 MB
 • โปรแกรมที่ต้องการ : .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network  (LAN : Local Area Network) *
 • ระบบ Internet *

* Nanosoft Servicel.NET Network Version

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

Nanosoft Service.NET
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.