เนื่องในวันวิสาขบูชา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 22 พ.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 พ.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
Nanosoft Hotel.NET (โปรแกรมบริหารจัดการงาน โรงแรม รีสอร์ท)

ขาย Nanosoft Hotel.NET ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมบริหารจัดการงาน โรงแรม รีสอร์ท)
แชร์บทความ
: 20,250

Nanosoft Hotel.NET
(โปรแกรมบริหารจัดการงาน โรงแรม รีสอร์ท)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

Nanosoft Hotel.NET

โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับบริหารงาน โรงแรม, รีสอร์ท หรือ อพาร์ทเม้นท์ โดยส่วนประกอบหลักๆ ของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการจองห้องพัก (Reservation), ระบบการเช็คอิน (Check In), ระบบการเช็คเอาท์ (Check Out), ระบบข้อมูลผู้เข้าพัก (Guest Registration), ระบบการขายสินค้า, ระบบการซื้อสินค้า, ระบบสต๊อกสินค้า (Inventory), ระบบแม่บ้าน (House Keeping), ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก (Room Maintain), ระบบ Night auditor และ ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิ Folio, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, คูปองอาหาร เป็นต้น รวมทั้งระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ อาทิ รายงานประวัติผู้เข้าพัก, รายงานการรับเงินของ Cashier, รายงานการเข้าพัก, รายงานสรุปยอดห้องพักคงเหลือ (Room Planning), รายงานสินค้าคงเหลือ ทั้ง สต๊อกกลาง หรือ มินิบาร์, รายงานการใช้ห้องพัก (Room Occupancy), รายงานยอดการจองห้องพักล่วงหน้า (Forecast Report) และ รายงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโปรแกรมรองรับการทำงานได้หลายภาษา ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ 

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

โครงสร้างของ โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET

Nanosoft Hotel.NET
โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทซอฟท์แวร์ไทย จึงเข้าใจความต้องการของธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ท และอพาร์ทเม้นท์ ของไทยเป็นอย่างดี ทำให้ออกแบบระบบงานมาได้อย่างครอบคลุม และครบถ้วนตามความต้องการ โดยมีระบบงานต่างๆ ให้ใช้งานดังนี้
 1. ระบบการจองห้องพัก (Reservations system) : ระบบนี้จะทำหน้าที่รับจองห้องพัก หรือ สำรองห้องพัก โดยสามารถจองได้ทั้งแบบ Individual หรือ จองห้องพักแบบกลุ่ม (Group) เมื่อมีการจอง สามารถระบุได้ว่าผู้จองทำการจองห้องพักวันไหน, จองกี่คืน, ราคาเท่าไหร่, ใครเป็นผู้รับจอง และ สามารถตรวจสอบห้องว่างได้ นอกจากนี้การจองยังรองรับการชำระเงินจองล่วงหน้าได้ ซึ่งการจองสามารถจองได้หลายห้องพร้อมๆ กัน
   
 2. ระบบการจัดการห้องพัก (Room management system) : ระบบนี้จะทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับห้องพัก ซึ่งประกอบไปด้วย การ Check in / Check out ห้องพัก ซึ่งการ Check in นี้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาจากการจองห้องพักได้ และ รองรับการ Check in โดยไม่ได้จองห้องพักมาก่อน (Walk in) ซึ่งสามารถเข้าพักได้ทั้งแบบ Individual หรือ แบบกลุ่ม (Group) เมื่อมีการ Check in สามารถระบุได้ว่าผู้เข้าพักนั้น เข้าพักตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ พักกี่คืน, ชำระค่าห้องพัก หรือ เงินประกันเท่าไหร่, ใครเป็นผู้เปิดห้องพัก และ รับเงินค่าประกันห้องพัก จากนั้น เมื่อทำการ Check in แล้ว ระบบจะทำการ ตั้งค่าในห้องพักนั้น เป็นสถานะ ไม่ว่าง หรือ มีผู้เข้าพัก อีกทั้งยังรองรับ ระบบสอบถามรายชื่อผู้เข้าพัก ซึ่ง ในระหว่างพัก หากผู้เข้าพักมีการใช้สินค้าหรืออาหาร ในห้องพัก (Minibar) ระบบสามารถเชื่อมโยงการเพิ่มรายการสินค้าและบริการเข้าไปในห้องพัก เพื่อ คิดค่าสินค้าและบริการได้ และ ยังมีการเชื่อมโยงระบบสต๊อก โดยอัตโนมัติ และ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายสินค้าได้กับ โปรแกรมร้านอาหาร ในกรณีที่ผู้เข้าพักเข้าไปรับประทานอาหารในร้านอาหารของโรงแรม แล้วนำค่าใช้จ่ายไปรวมกับค่าห้องพัก 

  นอกจากนี้ระบบการจัดการห้องพัก ยังรวมไปถึง การยกเลิกการเข้าพัก และ การรับเงิน ซึ่งออกแบบให้สามารถรับเงินในระหว่างพักได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่รับเงิน และจะทำการเชื่อมโยงระบบไปยังระบบการเงินโดยอัตโนมัติ และ มีความสามารถในการออกเอกสารต่างๆ ในระบบ อาทิ Folio, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จค่าประกันห้องพัก และ คูปองอาหาร เป็นต้น   
   
 3. ระบบการเก็บเงิน (Cashier system) : ระบบนี้จะใช้สำหรับ การตรวจสอบการเก็บเงินของพนักงานเก็บเงิน และ สามารถสรุปแยกตามพนักงาน, รอบการทำงานของพนักงาน และ รอบวัน (Night Audit) นอกจากนี้ยังสามารถสรุปแยกตามชนิดการรับเงินได้ เช่น เงินสด, เช็ค, เงินโอน และ บัตรเครดิต เป็นต้น โดยระบบจะทำการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการห้องพักโดยอัตโนมัติ 
   
 4. ระบบผังห้องพัก (Room planning system) : ระบบนี้จะทำหน้าที่จัดการสถานะการทำงานต่างๆ ของห้องพัก คือ ห้องว่าง, มีแขกพัก, งดใช้งาน และ ทำความสะอาด รวมไปถึงการตรวจสอบสถานะของห้องพัก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการซ้ำของข้อมูลในกรณีที่ จอง หรือ เข้าพัก ในวัน และ เวลาเดียวกัน อีกทั้งทำหน้าที่สร้างรายงานต่างๆ เช่น สถิติการใช้ห้องพัก (Room occupancy), สถานะห้องพัก (Romm chart), ห้องพักคงเหลือ, ตารางห้องพัก (Romm planning) และ รายงานสรุปยอดการจอง (Focast report) เป็นต้น
   
 5. ระบบลูกหนี้  (A/R system) : ระบบนี้จะทำหน้าที่ติดตามการชำระหนี้ของ ลูกหนี้ กรณีที่มีการเข้าพักด้วยเงินเชื่อ อาทิ กรณีที่มาเป็นคณะทัวร์ จาก Agency หรือ กรณีที่มีสัญญาในการใช้ห้องพัก ของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งระบบลูกหนี้จะทำการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการห้องพักโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าพักด้วยเงินเชื่อ ระบบลูกหนี้จะสร้างการ์ดลูกหนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ สามารถบันทึกการชำระหนี้ และ ออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน ได้  โดยการตัดชำระหนี้ สามารถแยกชำระเป็นเอกสาร หรือ ชำระตามจำนวนเงินได้ โดยระบบลูกหนี้จะทำการตรวจสอบการชำระเงินของลูกหนี้ อาทิ รายงานลูกหนี้คงค้าง, รายงานการครบกำหนดชำระหนี้ เป็นต้น  
   
 6. ระบบสต๊อกสินค้า (Inventory system) : ระบบนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สต๊อกห้องพัก และ สต๊อกกลาง โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายห้องพักได้ อีกทั้งมีระบบการเบิกสินค้าจากสต๊อกกลางไปยังสต๊อกภายในห้องพัก รวมทั้งสินค้าที่เป็น Complementary โดยการตั้งรหัสสินค้าสามารถเพิ่มรูปภาพ, แตกหน่วยสินค้า, เพิ่มคลังสินค้าตามห้องพักได้ อีกทั้งรองรับระบบการคิดต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตรฐาน และ แบบ ต้นทุนเฉลี่ย หรือ ไม่คิดต้นทุน และสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการตัดสต๊อกหรือไม่ โดยระบบสต๊อกสินค้าจะเป็นแบบ สต๊อกการ์ด ทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าออกของสินค้า และ ยังสามารถย้อนดูข้อมูลการเข้าออกของสินค้าได้เช่นกัน
   
 7. ระบบงานบริการลูกค้า (Service system) : ระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับงานบริการทางด้านต่างๆ เช่น ระบบแม่บ้านสำหรับการทำความสะอาดห้องพัก (House Keeping)  หรือ เพิ่มรายการสินค้า / บริการ ในห้องพัก อีกทั้งมีรายงานต่างๆ สำหรับแม่บ้าน อาทิ การเตรียมอุปกรณ์ในห้องพัก และ การเข้าไปทำความสะอาดห้องพัก เป็นต้น ในส่วนของระบบบริการยังประกอบไปด้วย ระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก, ระบบแจ้งเตือนผู้เข้าพัก (Guest Message) และ ระบบการฝากข้อความระหว่างพนักงาน เป็นต้น

ระบบการตั้งรหัส

Nanosoft Hotel.NET

เป็นระบบที่ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของโปรแกรม Nanosoft Hotel.NET โดยจะประกอบไปด้วยรหัสดังต่อไปนี้
 • บันทึกรหัสประเภทห้องพัก 
 • บันทึกรหัสห้องพัก 
 • บันทึกรหัสสัญชาติ 
 • บันทึกรหัสอาชีพ 
 • บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า 
 • บันทึกรหัสแหล่งที่มา
 • บันทึกรหัสลูกค้า 
 • บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย 
 • บันทึกรหัสผู้จำหน่าย 
 • บันทึกรหัสรุ่นของสินค้า
 • บันทึกรหัสสีของสินค้า
 • บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า 
 • บันทึกรหัสยี่ห้อสินค้า 
 • บันทึกรหัสรายได้ 
 • บันทึกรหัสสินค้า 
 • บันทึกรหัสประเภทการเบิกสินค้า 
 • บันทึกรหัสพนักงาน 
 • บันทึกรหัสรอบการทำงานของพนักงาน  

ระบบการจัดการห้องพัก

Nanosoft Hotel.NET Nanosoft Hotel.NET

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับห้องพักของ โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET โดยจะประกอบไปด้วยระบบการบันทึกข้อมูล และ รายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 • สถานะห้องพัก (Room chart, Room planning)
 • บันทึกการจองห้องพัก (Room reservation) 
 • บันทึกการ Check in 
 • บันทึกการ Check out 
 • บันทึกการปรับปรุงการขายห้องพัก 
 • บันทึกยกเลิกการเข้าพัก 
 • บันทึกการแยกห้องพัก 
 • บันทึกการขายสินค้าในห้องพัก (Minibar) โดยรองรับ สินค้าที่เป็น Complementary
 • บันทึกการรับเงินประกัน, เงินมัดจำ และ เงินค่าห้องพัก เป็นต้น
 • บันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก (Guest in house)  
 • การพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น Folio, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบรับเงินประกัน, รายชื่อผู้เข้าพัก และ คูปองอาหาร เป็นต้น  
 • รายงานสรุปการจองห้องพัก 
 • รายงานรายละเอียดการการจองห้องพัก  
 • รายงานสรุปการเข้าพักจากการจองห้องพัก 
 • รายงานข้อมูลการจองห้องพัก เชิงวิเคราะห์
 • รายงานสรุปการเข้าพัก 
 • รายงานรายละเอียดการการเข้าพัก  
 • รายงานข้อมูลการเข้าพัก เชิงวิเคราะห์
 • รายงานข้อมูลตรวจสอบห้องพัก
 • รายงานห้องพักคงเหลือ
 • รายงานการรับเงิน 
 • รายงานสถานะห้องพัก 

ระบบงานบริการลูกค้า 

Nanosoft Hotel.NET   
 
เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานบริการต่างๆ ของ โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในโรงแรม รีสอร์ท หรืออพาร์ทเม้นท์
 • บันทึกใบเสนอราคา 
 • บันทึกการซ่อมบำรุงห้องพัก 
 • บันทึกข่าวสารพนักงาน
 • รายงานใบเสนอราคา
 • รายงานการซ่อมบำรุงห้องพัก   

ระบบสต๊อกสินค้า

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า หรือ สินค้าคงคลัง โดย ระบบสต๊อกสินค้า ของ โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ สต๊อกส่วนกลาง (Central Stock) และ สต๊อกในห้องพัก (Room Stock) โดยระบบสต๊อกสินค้าจะเป็นแบบ สต๊อกการ์ด ทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าออก ของสินค้าได้ง่าย และ ย้อนดูข้อมูลได้ โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • บันทึกการรับสินค้า 
 • บันทึกการเบิกสินค้า 
 • บันทึกการโอนคลัง
 • รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ 
 • รายงานสรุปข้อมูลการรับสินค้า 
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลการรับสินค้า 
 • รายงานการเบิกสินค้า 
 • รายงานการโอนคลัง 

ระบบลูกหนี้

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ กรณี เกิดการขายเชื่อ โดยระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการขายห้องพัก โดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ และการรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดยการชำระหนี้ สามารถแบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการขาย 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆ ครั้ง เป็นต้น ในส่วนของการออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้, ใบรับชำระหนี้ โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • บันทึกการ์ดลูกหนี้
 • บันทึกข้อมูลการรับชำระหนี้ 
 • รายงานข้อมูลลูกหนี้

ระบบอรรถประโยชน์

Nanosoft Hotel.NET Nanosoft Hotel.NET

ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ทำให้ โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และอพาร์ทเม้นท์ ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน ทั้งการจัดข้อมูลที่เป็นระบบ และการใช้งานโปรแกรมที่ง่ายดาย ไม่ซับซ้อน มาพร้อมระบบอรรถประโยชน์มากมาย ดังนี้

 1. Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล โดยไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูลที่ใช้ 
 2. User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม 
 3. บันทึกผู้ใช้งานโปรแกรม โดย โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET สามารถกำหนดระดับการใช้งานของโปรแกรมได้ 2 ระดับคือ Normal user และ Advance user 
 4. การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถกำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 5. การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิ การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ, เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม เป็นต้น 
 6. Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ การเพิ่มข้อมูล, ลบข้อมูล และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น
 7. ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม (Help program) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย 

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET

 1. สามารถตั้งรหัสต่างๆ ในโปรแกรม ได้ 30 ตัวอักษร  
 2. รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 3. รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
 4. สามารถตั้งราคาห้องพักได้ 5 ราคา สามารถใส่รูปห้องพักได้ และ สามารถกำหนดราคาในแต่ละช่วงได้ เช่น Low season หรือ High season
 5. สามารถกำหนดประเภท และ ราคา ของห้องพักได้เอง เช่น Superior, Sweet, Suit และ Deluxe เป็นต้น 
 6. รองรับระบบต้นทุนห้องพัก ทำให้ทราบกำไร / ขาดทุน เบื้องต้นได้ ทันทีที่เช็คเอาท์ 
 7. สามารถกำหนดรอบการรับเงินของพนักงาน และ รายงานการรับเงินพนักงานในแต่ละรอบการทำงานได้
 8. การตั้งรหัสลูกค้า ให้รองรับได้ทั้ง ลูกค้าทั่วไป หรือ Agency และ สามารถเพิ่มรูปภาพลูกค้าได้
 9. สามารถเพิ่มรูปภาพ สินค้า หรือ ลูกค้า โดยการถ่ายรูปผ่านกล้อง Webcam
 10. ระบบสต๊อกสินค้า รองรับสต๊อกแบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของสินค้า และ ย้อนดูข้อมูลได้
 11. สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้าได้ 5 ราคา (A, B, C, D และ E) และ สามารถเพิ่มรูปภาพของสินค้าได้
 12. รองรับสินค้าได้ทั้ง แบบตัดสต๊อก และ ไม่ตัดสต๊อก เช่น ค่าบริการ, ค่าซักอบรีด ฯลฯ อีกทั้งยัง กำหนดต้นทุนได้ แบบ ต้นทุนมาตรฐาน, ต้นทุนเฉลี่ย หรือ ไม่คิดต้นทุน
 13. รองรับสินค้าที่เป็น Complementary 
 14. รองรับระบบสต๊อก แบบ สต๊อกกลาง (Central Inventory) และ สต๊อกห้องพัก (Minibar Inventory)
 15. รองรับการเบิกสินค้าจาก สต๊อกกลาง ไปยัง สต๊อกห้องพัก  
 16. สามารถรวมค่าสินค้าและบริการเข้ากับค่าห้องพักได้ และ เชื่อมโยงเข้ากับระบบสต๊อกโดยอัตโนมัติ
 17. รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี, มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี 
 18. รองรับระบบการจองห้องพัก (Room reservation)
 19. มีระบบรายงานการตรวจสอบการจองห้องพัก และ สามารถประมาณการห้องพักได้ (Room focast)  
 20. รองรับการจอง และ การเข้าพัก ได้ทั้งแบบ Individual และ Group อีกทั้งยัง รองรับการคำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ฟรีห้องพัก แต่คิดค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น       
 21. สามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปี (Room schedule)  
 22. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักได้ (Guest in house) และ พิมพ์ Guest Registration ได้  
 23. สามารถตั้งเวลาการเข้าพักได้ เช่น เข้าพักก่อน 06.00 คิดเป็น 1 Night เป็นต้น  
 24. มีระบบการตรวจสอบห้องพักคงเหลือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าพักซ้ำกัน
 25. ระบบการเข้าพักสามารถกำหนดค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าเสริมเตียง โดยสามารถแยกตามวันที่เข้าพักได้
 26. สามารถตรวจสอบจำนวนห้องพักคงเหลือ และ สถิติการใช้งานห้องพักได้ (Room occupancy) 
 27. รองรับการแสดงผังการใช้ห้องพัก (Room planning) และ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้      
 28. รองรับการทำความสะอาดห้องพัก (House keeping) โดยเมื่อลูกค้าเช็คเอาท์ สถานะห้องพักจะแสดงเป็นห้องต้องทำความสะอาดอัตโนมัติ
 29. มีระบบการทำงานของแม่บ้านในการทำความสะอาด หรือ เพิ่มการใช้สินค้าในห้องพัก (Minibar)  แยกจากโปรแกรมหลัก (เฉพาะ Network Version) 
 30. สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักแบบต่างๆ คือ ห้องพักว่าง, ห้องพักมีการจอง, ห้องพักมีแขกพักอยู่, ห้องพักที่ต้อง Check out และ ห้องพักงดใช้งาน  
 31. รองรับการย้ายห้องพัก และ แยกห้องพัก โดยข้อมูลต่างๆ เช่น การขาย, ค่าห้อง, รายชื่อแขกที่เข้าพัก ถูกย้ายไปยังห้องพักปลายทาง
 32. รองรับการเก็บเงินล่วงหน้า เช่น เงินมัดจำ, ประกัน และ เงินจอง เป็นต้น
 33. รองรับการคิดค่าบริการเพิ่ม (Service Charge) 
 34. รองรับการทำงานตามรอบวัน และ มีระบบ Night auditor  
 35. สามารถตรวจสอบรายได้ และ การส่งเงินของแคชเชียร์ (Front) ประจำรอบ และ ประจำวัน ได้ 
 36. รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด, เงินโอน, เช็ค, บัตรเครดิต และ แบ่งประเภทการชำระได้ 
 37. รองรับระบบลูกหนี้ กรณีขายเชื่อ 
 38. สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิ Folio, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว, ใบเสร็จรับเงินค่าประกันห้องพัก และ คูปองอาหาร เป็นต้น 
 39. ผู้ใช้สามารถออกแบบเอกสาร และ รายงานต่างๆ ในโปรแกรมได้เอง (Reports design)
 40. รองรับระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ เช่น กำไรขาดทุนเบื้องต้น, Room occupancy, Room focast เป็นต้น
 41. รองรับระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก 
 42. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User 
 43. มีระบบเก็บขั้นตอนการทำงานของพนักงาน (Program Transaction Log) 
 44. เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ 
 45. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม และ ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล
 46. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน 
 47. มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม 
 48. สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF, Excel, DBF, HTML, Word และ Text File 
 49. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet (เฉพาะ Network Version) 
 50. สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน (เฉพาะ Network Version) 

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS : 
  •  Windows XP, Vista, Windows 7 และ Windows 8, Windows 10 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
  • ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Server, Windows 2008 Server หรือ Windows 2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) :
  • MS Access
  • MS SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014, 2019 *
  • mySQL 5.0, 5.5, 5.6 *
 • CPU : Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • Memory : 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor : SVGA ความละเอียด 1,024x768 ขึ้นไป
 • Harddisk : พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรม 50 MB
 • โปรแกรมที่ต้องการ : .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network  (LAN : Local Area Network) *
 • ระบบ Internet *

* Nanosoft Hotel.NET Network Version

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

Nanosoft Hotel.NETผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.