EITAccount Lite Edition (โปรแกรมบัญชี สินค้าคงคลัง สต๊อกสินค้า สำหรับองค์กรขนาดกลาง)

ขาย EITAccount Lite Edition ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมบัญชี สินค้าคงคลัง สต๊อกสินค้า สำหรับองค์กรขนาดกลาง)
แชร์บทความ
: 12,616

EITAccount Lite Edition 5.0 
(โปรแกรมบัญชี สินค้าคงคลัง สต๊อกสินค้า สำหรับองค์กรขนาดกลาง)

Lifetime License
  Lifetime License คืออะไร ?

EITAccount Lite Edition

EITAccount Lite Edition มันเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) และ โปรแกรมสต๊อกสินค้า (Inventory Management Software) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ งานบัญชี และควบคุมสต๊อกสินค้า ในธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดยมีระบบงานต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจขนาดกลางให้เลือกใช้มากมาย

คุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมบัญชีและสินค้าคงคลัง EITAccount Lite Edition ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง ที่มีหน้าร้านหลายสาขา

EITAccount Lite Edition

โปรแกรมบัญชี และสินค้าคงคลัง EITAccount Lite Edition เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง ที่มีหน้าร้านหลายสาขา และทำงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) เพราะจะช่วยในการบริหารจัดการงานหลายสาขาให้กลายเป็นเรื่องง่าย โดยมีฟีเจอร์เด่นๆ อย่างการ ตัดสต๊อกสินค้าแบบสดๆ เรียลไทม์ (Real-time) และสร้างคลังสินค้าได้อย่างไม่จำกัด 

ระบบงานที่ครอบคลุมความต้องการทางด้านบัญชี

EITAccount Lite Edition

โปรแกรมบัญชี และสินค้าคงคลัง EITAccount Lite Edition นั้นมีระบบงานบัญชี และระบบงานบริหารบุคคล (HR Management) ที่หลากหลาย พร้อมออกเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจ ดังนี้

 • ระบบเจ้าหนี้
  • บันทึกรายละเอียดเจ้าหนี้
  • บันทึกใบลดหนี้ / ใบกำกับ
  • บันทึกจ่ายชำระหนี้
  • รายการค้างชำระหนี้
  • รายการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้
  • รายการจ่ายชำระหนี้
  • รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้
  • รายงานตั้งเจ้าหนี้ / ใบส่งสินค้า
  • รายงานใบลดหนี้ / ใบกำกับ
  • รายงานการจ่ายชำระหนี้
  • รายงานการจ่ายเงินประจำวัน
  • รายงานใบส่งของที่ถึงกำหนดจ่ายชำระ
  • รายงานการ์ดเจ้าหนี้
  • รายงานตั้งเจ้าหนี้ / ใบส่งสินค้าแยกกลุ่ม
 • ระบบลูกหนี้
  • บันทึกรายละเอียดลูกหนี้
  • บันทึกตั้งลูกหนี้
  • บันทึกใบลดหนี้ / ใบกำกับ
  • บันทึกใบวางบิล
  • บันทึกรับชำระหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน
  • รายการลูกหนี้ค้างชำระ
  • รายการเคลื่อนไหวลูกหนี้
  • รายงานรายละเอียดลูกหนี้
  • รายงานตั้งลูกหนี้ / ใบส่งสินค้า
  • รายงานใบวางบิล
  • รายงานรับชำระหนี้
  • รายงานรับเงินประจำวัน
  • รายงานใบส่งของที่ถึงกำหนดรับชำระ
  • รายงานการ์ดลูกหนี้
 • ระบบเงินสด เช็ค ธนาคาร
  • บันทึกเช็ครับ
  • บันทึกเช็คจ่าย
  • รายการเช็คจ่าย
  • บันทึกบัตรเครดิต
  • รายการเช็คจ่ายถึงกำหนด
  • บันทึกรหัสสมุดเงินฝาก
  • บันทึกฝาก / ถอนเงินสด
  • บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
  • กำหนดรหัสวงเงินสดย่อย
 • ระบบบริหารงานบุคคล
  • ลงเวลาทำงาน
  • รายงานลงเวลาทำงาน
 • ระบบภาษี
  • แสดงรายการภาษี
  • แสดงรายการภาษีขาย
  • รายงานภาษีซื้อ
  • รายงานภาษีขาย
  • ออกใบกำกับภาษี
  • รายงานการออกใบกำกับภาษี 

ระบบงานสินค้าคงคลังครบวงจร

EITAccount Lite Edition

โปรแกรมบัญชี และสินค้าคงคลัง EITAccount Lite Edition นั้นมีระบบงานสินค้าคงคลัง ที่ใช้จัดการสต๊อกสินค้าพร้อมออกเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจ ดังนี้

 • ระบบซื้อสินค้า
  • บันทึกใบสั่งซื้อ
  • บันทึกซื้อสินค้า / บริการ
  • บันทึกส่งคืนสินค้า
  • รายการซื้อสินค้า
  • รายงานใบสั่งซื้อ
  • รายงานซื้อสินค้า / บริการ
  • รายงานส่งคืนสินค้า
 • ระบบขายสินค้า
  • บันทึกใบเสนอราคา
  • บันทึกรับเงินมัดจำ
  • บันทึกขายสินค้า
  • บันทึกรับคืนสินค้า
  • รายการใบเสนอราคา
  • รายการขายสินค้า
  • รายงานใบเสนอราคา
  • รายงานรับเงินมัดจำ
  • รายงานการขายสินค้า
  • รายงานรับคืนสินค้า
  • รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้น
  • รายงานสรุปยอดขายสินค้า
  • รายงานสรุปการขายสินค้าประจำวัน
  • รายงานสรุปยอดขายสินค้าตามพนักงาน
  • พิมพ์ราคาขายสินค้า
 • ระบบรับซ่อมสินค้า
  • บันทึกรับซ่อมสินค้า
  • บันทึกคืนสินค้าซ่อม
  • รายการรับซ่อมสินค้า
 • ระบบสินค้าคงคลัง
  • บันทึกชื่อสินค้า
  • ทะเบียน Serial Number
  • รายการสินค้าคงเหลือ
  • รายการเคลื่อนไหวสินค้า
  • บันทึกเบิกสินค้า
  • โอนย้ายสินค้า
  • ยืนยันโอนสินค้า
  • บันทึกยอดสินค้ายกมา
  • ปรับปรุงลด stock
  • รายงานคลังสินค้า
  • รายงานโอนย้ายสินค้า
  • รายงานบันทึกยอดสินค้ายกมา
  • รายงานปรับปรุงลด Stock
  • รายงานเคลื่อนไหวสินค้า
  • รายงานการเบิกสินค้า
  • พิมพ์บาร์โค้ดรหัสสินค้า (Barcode)
  • พิมพ์ Serial Number สินค้า

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมบัญชี และสินค้าคงคลัง EITAccount Lite Edition

 • การ Query ข้อมูล
 • คำนวณจำนวนคงเหลือใหม่
 • ตรวจสอบ Serial Number กับ Qty
 • ตรวจสอบ Serial Number
 • เปลี่ยนรหัสลูกหนี้
 • เปลี่ยนรหัสสินค้า
 • เปลี่ยนรหัส Serial Number
 • สลับ Serial Number
 • รวมรหัสสินค้าเป็นหน่วยย่อย
 • เปลี่ยนเลขที่ใบส่งสินค้า

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows
  • Linux (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสั่งซื้อ)
  • Ubuntu (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสั่งซื้อ)ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Global Mapper Pro (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร)
Global Mapper Pro โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ จัดการข้อมูล LiDAR และ Point Cloud ในระดับสูง
Global Mapper Standard (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นมาตรฐาน)
Global Mapper Standard โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ มืออาชีพ รุ่นมาตรฐาน รองรับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ
New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.