Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server) (STANDARD)

ขาย Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server) ลิขสิทธิ์แท้

(STANDARD)
แชร์บทความ
: 8,465

Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server)

โปรแกรม บริหารคลังสินค้า

Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server)
 

เหมาะสำหรับธุรกิจการค้า ขนาดกลาง - ขนาดใหญ่  หรือหน่วยงาน  ที่มีสำนักงานอยู่ต่างที่กัน ใช้งานผ่านเครือข่าย Internet ขายสินค้าได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย หรือสำนักงานอยู่ที่เดียวกัน เช่น ภายในองค์กร บริษัท ห้าง ร้านทั่วไป ร้านมินิมาร์ท คลังสินค้า และมีความรู้ด้าน Computer บ้าง

 

Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server)

เหมาะสำหรับธุรกิจการค้า ขนาดกลาง - ขนาดใหญ่  หรือหน่วยงาน  ดังนี้
  1. สำนักงานอยู่ต่างที่กัน ใช้งานผ่านเครือข่าย  Internet  ขายสินค้าได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย  บิลออกจาก/โดยสำนักงาน
  2. สำนักงานอยู่ที่เดียวกัน  เช่น ภายในองค์กร-บริษัท-ห้าง-ร้านทั่วไป ร้านมินิมาร์ท คลังสินค้า (ใช้กับเครือข่าย LAN  ไม่ต้องต่อ Internet)
      เป็นระบบ Client Server  เฉพาะฝั่ง Client   ส่วน ฐานข้อมูลฝั่ง Server ต้องจัดหาเอง  โดยสามารถเลือกได้ คือ
           2.1. ฐานข้อมูล ทำงานบนฐานข้อมูล PostgreSQL (ขนาดใหญ่ ทั้งบน Linux หรือ Windows)
           2.2. ฐานข้อมูล ทำงานบนฐานข้อมูล  MSSQL Server (ขนาดใหญ่ บน Windows)
           2.3. ฐานข้อมูล SqLITE  (ขนาดเล็ก เหมาะกับภายในสำนักงานมากว่า)
      ฐานข้อมูลในข้อ  2.1 และ  2.2  สามารถใช้งานได้กับ Host ที่ให้เช่าทั่วไปได้ทันที หรือระบบ Server เองภายในสำนักงาน
  3. มีความรู้ด้าน Computer บ้าง ( โปรแกรมใช้ได้กับข้อมูลขนาดใหญ่มาก ต้องมีการติดต่อกับ Server )
      ประกอบด้วย ระบบ Stock สินค้า จะปรับอัตโนมัติทันทีเมื่อมีความเคลื่อนไหว นำเข้าหรือ ใช้งาน  พร้อมระบบหน้าร้าน หลังร้าน สามารถพิมพ์บิล ใบส่งสินค้าชั่วคราว  ใบ        
      เสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษี ใบเบิกสินค้า  ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้  พิมพ์บาร์โค๊ด  พิมพ์เช็ค  ระบบค้นหาสินค้าที่ละเอียด และรายงานต่าง ๆ มากมาย
      ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องพิมพ์สลิป  และลิ้นชักเก็บเงิน  Client ทำงานบน Windows 98/ME/XP/VISTA/7
 
คุณสมบัติ
 • ออกแบบให้ใช้งานได้กับฐานข้อมูล ในระบบ  Lan  หรือบน  Internet
 • ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เอง 5 ระดับ
 • ระบบขายแบบหน้าร้าน POS มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 20 ปุ่ม เหมาะสำหรับธุรกิจขายของหน้าร้าน
 • ระบบหลังร้าน ช่วยให้การขายยืดหยุ่นมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจ ห้างร้านทั่วไป
 • จัดทำทะเบียนข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ เช่น ทะเบียนสินค้า ทะเบียนลูกค้า ทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนพนักงานขาย
 • มีระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน  
 • ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4  หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง ,  A10 มีจำนวน 24 ดวง  สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้  และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก ทำให้ประหยัด                                
 • จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
 • จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
 • มีระบบลูกหนี้  -  เจ้าหนี้  ระบบจัดทำใบวางบิล  ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
 • ระบบจัดทำใบสั่งซื้อ  จัดทำใบเสนอราคา
 • ระบบการจำราคาที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
 • ระบบพิมพ์ เช็ค กำหนดรายละเอียด จำนวนเงิน และปรับตำแหน่งได้เอง    
 • ปิด ไม่ให้แสดงวันที่ ในใบสำคํญ
 • ระบบวิเคราะห์การขาย วิเคราะห์ราคาเฉลี่ยซื้อ - ขาย
 • วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า 
 • วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อลูกค้า
 • Export ข้อมูล รายงานซื้อ - ขาย เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือโปรแกรมพิมพ์เอกสารได้    
 • รายงานซื้อ  รายงานขาย 
 • รายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย  แสดงกำไร – ขาดทุน
 • รายงานสินค้าที่ขายดี  สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
 • รายงานพนักงานขาย  ผลงานการขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้  
 • รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
 • รายงานทุกรายงานสามารถดูได้ทุกที่ ที่มี Internet (ต้องเลือกใช้ฐานข้อมูลบน Internet)
 • ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
 • พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
 • มีแบบฟอร์มพร้อมใช้งานจำหน่าย ราคาพิเศษ    
 • เป็นระบบ Client Server  ( เฉพาะฝั่ง Client อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่องพร้อมกัน )  

การส้รางบาร์โค้ด

Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server)
 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Adobe Lightroom Classic for Teams (โปรแกรมแต่งรูปถ่าย ตัดต่อรูปถ่าย สำหรับตากล้องมืออาชีพ รุ่นใช้งานบนเดสก์ทอป)
Adobe Lightroom Classic for Teams โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปถ่าย ภาพถ่าย สำหรับตากล้องมืออาชีพ ใช้งานบนเครื่อง PC และ Mac มีเครื่องมือสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายชั้นยอด
Adobe Lightroom Pro for Teams (โปรแกรมแต่งรูปถ่าย ตัดต่อรูปถ่าย สำหรับตากล้องมืออาชีพ ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ รุ่นโปร)
Adobe Lightroom Pro for Teams โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปถ่าย สำหรับตากล้องมืออาชีพ ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ เดสก์ทอป อุปกรณ์พกพา เว็บแอปพลิเคชัน รุ่นโปร มี Adobe Stock
Adobe After Effects CC for Government (โปรแกรมทําเอฟเฟกต์ สร้างเอฟเฟกต์ สำหรับวิดีโอ สำหรับหน่วยงานราชการ)
Adobe After Effects CC for Government ทำเอฟเฟกต์ สร้างเอฟเฟกต์พิเศษ (Special Effect) ให้กับงานวิดีโอ ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ใช้ร่วมกับ Adobe Premiere Pro ได้
Adobe Lightroom Classic for Government (โปรแกรมแต่งรูปถ่าย ตัดต่อรูปถ่าย สำหรับหน่วยงานราชการ)
Adobe Lightroom Classic for Government โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปถ่าย ภาพถ่าย สำหรับสถานศึกษา ใช้งานบนเครื่อง PC และ Mac มีเครื่องมือสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายครบ
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.