Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server) (STANDARD)

ขาย Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server) ลิขสิทธิ์แท้

(STANDARD)
แชร์บทความ
: 8,225

Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server)

โปรแกรม บริหารคลังสินค้า

Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server)
 

เหมาะสำหรับธุรกิจการค้า ขนาดกลาง - ขนาดใหญ่  หรือหน่วยงาน  ที่มีสำนักงานอยู่ต่างที่กัน ใช้งานผ่านเครือข่าย Internet ขายสินค้าได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย หรือสำนักงานอยู่ที่เดียวกัน เช่น ภายในองค์กร บริษัท ห้าง ร้านทั่วไป ร้านมินิมาร์ท คลังสินค้า และมีความรู้ด้าน Computer บ้าง

 

Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server)

เหมาะสำหรับธุรกิจการค้า ขนาดกลาง - ขนาดใหญ่  หรือหน่วยงาน  ดังนี้
  1. สำนักงานอยู่ต่างที่กัน ใช้งานผ่านเครือข่าย  Internet  ขายสินค้าได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย  บิลออกจาก/โดยสำนักงาน
  2. สำนักงานอยู่ที่เดียวกัน  เช่น ภายในองค์กร-บริษัท-ห้าง-ร้านทั่วไป ร้านมินิมาร์ท คลังสินค้า (ใช้กับเครือข่าย LAN  ไม่ต้องต่อ Internet)
      เป็นระบบ Client Server  เฉพาะฝั่ง Client   ส่วน ฐานข้อมูลฝั่ง Server ต้องจัดหาเอง  โดยสามารถเลือกได้ คือ
           2.1. ฐานข้อมูล ทำงานบนฐานข้อมูล PostgreSQL (ขนาดใหญ่ ทั้งบน Linux หรือ Windows)
           2.2. ฐานข้อมูล ทำงานบนฐานข้อมูล  MSSQL Server (ขนาดใหญ่ บน Windows)
           2.3. ฐานข้อมูล SqLITE  (ขนาดเล็ก เหมาะกับภายในสำนักงานมากว่า)
      ฐานข้อมูลในข้อ  2.1 และ  2.2  สามารถใช้งานได้กับ Host ที่ให้เช่าทั่วไปได้ทันที หรือระบบ Server เองภายในสำนักงาน
  3. มีความรู้ด้าน Computer บ้าง ( โปรแกรมใช้ได้กับข้อมูลขนาดใหญ่มาก ต้องมีการติดต่อกับ Server )
      ประกอบด้วย ระบบ Stock สินค้า จะปรับอัตโนมัติทันทีเมื่อมีความเคลื่อนไหว นำเข้าหรือ ใช้งาน  พร้อมระบบหน้าร้าน หลังร้าน สามารถพิมพ์บิล ใบส่งสินค้าชั่วคราว  ใบ        
      เสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษี ใบเบิกสินค้า  ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้  พิมพ์บาร์โค๊ด  พิมพ์เช็ค  ระบบค้นหาสินค้าที่ละเอียด และรายงานต่าง ๆ มากมาย
      ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องพิมพ์สลิป  และลิ้นชักเก็บเงิน  Client ทำงานบน Windows 98/ME/XP/VISTA/7
 
คุณสมบัติ
 • ออกแบบให้ใช้งานได้กับฐานข้อมูล ในระบบ  Lan  หรือบน  Internet
 • ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เอง 5 ระดับ
 • ระบบขายแบบหน้าร้าน POS มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 20 ปุ่ม เหมาะสำหรับธุรกิจขายของหน้าร้าน
 • ระบบหลังร้าน ช่วยให้การขายยืดหยุ่นมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจ ห้างร้านทั่วไป
 • จัดทำทะเบียนข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ เช่น ทะเบียนสินค้า ทะเบียนลูกค้า ทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนพนักงานขาย
 • มีระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน  
 • ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4  หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง ,  A10 มีจำนวน 24 ดวง  สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้  และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก ทำให้ประหยัด                                
 • จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
 • จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
 • มีระบบลูกหนี้  -  เจ้าหนี้  ระบบจัดทำใบวางบิล  ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
 • ระบบจัดทำใบสั่งซื้อ  จัดทำใบเสนอราคา
 • ระบบการจำราคาที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
 • ระบบพิมพ์ เช็ค กำหนดรายละเอียด จำนวนเงิน และปรับตำแหน่งได้เอง    
 • ปิด ไม่ให้แสดงวันที่ ในใบสำคํญ
 • ระบบวิเคราะห์การขาย วิเคราะห์ราคาเฉลี่ยซื้อ - ขาย
 • วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า 
 • วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อลูกค้า
 • Export ข้อมูล รายงานซื้อ - ขาย เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือโปรแกรมพิมพ์เอกสารได้    
 • รายงานซื้อ  รายงานขาย 
 • รายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย  แสดงกำไร – ขาดทุน
 • รายงานสินค้าที่ขายดี  สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
 • รายงานพนักงานขาย  ผลงานการขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้  
 • รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
 • รายงานทุกรายงานสามารถดูได้ทุกที่ ที่มี Internet (ต้องเลือกใช้ฐานข้อมูลบน Internet)
 • ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
 • พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
 • มีแบบฟอร์มพร้อมใช้งานจำหน่าย ราคาพิเศษ    
 • เป็นระบบ Client Server  ( เฉพาะฝั่ง Client อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่องพร้อมกัน )  

การส้รางบาร์โค้ด

Prima WorldSTORE 5.0 (Client Server)
 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
New
Targus 15.6” Geolite Essential Slipcase (กระเป๋าโน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว สะพายข้าง สะดวกสบาย มีช่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ)
Targus 15.6” Geolite Essential Slipcase กระเป๋าโน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว สะพายข้าง มีช่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ มีสายคาดติดกระเป๋าเดินทางล้อลาก เหมาะกับการเดินทาง
New
ASTER Annual-6 (โปรแกรมทำให้ คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว ใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี ราคาถูก)
ASTER Annual-6 โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แบ่งใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลดต้นทุนไอที ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี ราคาถูก สำหรับบ้าน โรงเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.