เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 ก.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
Soft-Flex Reservation System (โปรแกรมการจัดการห้องพักและสปาที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม)

ขาย Soft-Flex Reservation System ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมการจัดการห้องพักและสปาที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม)
แชร์บทความ
: 12,724

Soft-Flex Reservation System
โปรแกรมการจัดการห้องพักและสปาที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม

 

Soft-Flex Reservation System โปรแกรมการจัดการห้องพักและสปาที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม

Soft-Flex Reservation System (โปรแกรมการจัดการห้องพักและสปาที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม) :
ในปัจจุบันการเก็บบันทึกข้อมูลการจองห้องพักและการจัดการข้อมูลของลูกค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรม ถ้ารีสอร์ทและโรงแรม ใดมีการสร้างและจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการสืบค้นเอกสารที่มีความรวดเร็ว จะสร้างความน่าเชื่อถือและได้เปรียบในทางธุรกิจ ปัจจุบันรีสอร์ทและโรงแรมต่างๆ ที่ต่างก็หันเข้ามาให้ความสนใจในการพัฒนา และ ใช้การจัดเก็บข้อมูลการจองห้องพักและการจัดการข้อมูลของลูกค้ากันมากขึ้น รวมถึงการบริการสปาภายในโรงแรมและรีสอร์ท จัดการทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้ให้บริการสปา จัดการด้านค่าใช้จ่ายและค่าบริการ

     การจัดเก็บ และ การบริหารจัดการข้อมูลการจองห้องพักและการจัดการข้อมูลของลูกค้า ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ความสะดวกสบายในการสร้างและพิมพ์เอกสารการจองห้องพักและเอกสารทางด้านการเงิน และ การลดต้นทุนการจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ต่างๆ ถือว่าช่วยได้มากทีเดียวครับ

     โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างและจัดเก็บข้อมูลการจองห้องพักและการจัดการข้อมูลของลูกค้าและจัดการด้านการบริการและจัดการทรัพยากรที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม อย่างแท้จริงครับ

Program Features (ความสามารถ ของโปรแกรมนี้) :
1. ระบบสามารถสร้างเอกสารการจองห้องพักของรีสอร์ทและโรงแรมได้
2. ระบบสามารถสร้างรหัสลูกค้า/สมาชิกได้อัตโนมัติ
3. ระบบเก็บข้อมูลรูปภาพ ชื่อ,ที่อยู่,วันที่เก็บข้อมูล,อีเมล,เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆของลูกค้าได้
4. ระบบสามารถสร้างรหัสผู้ให้บริการได้อัตโนมัติ
5. ระบบเก็บข้อมูลรูปภาพผู้ให้บริการ ชื่อ,ที่อยู่,วันที่เก็บข้อมูล,อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
6. ระบบสามารถเพิ่มรายชื่อการบริการ ค่าปฏิบัติงาน/ชั่วโมง ของผู้ให้บริการได้
7. ระบบสามารถสร้างรหัสการบริการได้อัตโนมัติ
8. ระบบเก็บข้อมูล ชื่อบริการ, จำนวนชั่วโมงบริการ, จำนวนลูกค้า/สมาชิก, ค่าการบริการ/ชั่วโมง
9. ระบบสามารถดูรายชื่อผู้ให้บริการที่ผูกกับแต่ละบริการได้
10. ระบบสามารถสร้างรหัสห้องพักได้อัตโนมัติ
11. ระบบเก็บข้อมูลรูปภาพห้องพัก ชื่อห้องพัก, ขนาดห้องพัก, ลักษณะห้องพัก, จำนวนลูกค้า/สมาชิก และอื่นๆเป็นระบบการจองห้องพักลูกค้า/สมาชิกที่สามารถสร้างรหัสการจองห้องพักได้อัตโนมัติ 12. ระบบสามารถเพิ่มการบริการได้มากกว่าหนึ่งการบริการในการจองห้องพักแต่ละครั้ง เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าของใช้ ภายในห้องพัก
13. ระบบสามารถตั้งวัน,เวลา ที่เริ่ม Check in และวัน,เวลา ที่ Check Out ได้
14. ระบบสามารถสืบค้นห้องพักที่ลูกค้าเคยพัก จากประวัติการเข้าพักของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถพักห้องเดิมได้
15. ระบบสามารถเปิดใบรับชำระอัตโนมัติจากการจองห้องพักในแต่ละครั้งได้
16. ระบบสามารถสร้าง Package ที่พักได้
17. ระบบสามารถสร้างรหัสกลุ่มผู้ใช้งานได้อัตโนมัติ
18. ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละส่วนได้โดยกำหนดให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน
19. ระบบสามารถเซ็ตรายชื่อผู้ใช้งานเข้ากับกลุ่มผู้ใช้งานได้
20. ระบบสามารถกำหนดสถานะการจองห้องพัก(เข้าพัก/ไม่เข้าพัก)ของลูกค้า/สมาชิกได้
21. ระบบสามารถเซ็ตวันที่ไม่เข้าให้บริการของผู้ให้บริการได้ และสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการแทนได้
22. ระบบสามารถทำการยกเลิกสถานะการจองห้องพักได้
23. ระบบจะแสดงรายการวันที่จองห้องของลูกค้า, ชื่อผู้ให้บริการ, รายชื่อลูกค้า/สมาชิกที่ใช้ การบริการ/ห้องพักนั้นๆได้
24. ระบบสามารถพิมพ์ตารางจองห้องของลูกค้าได้
25. ระบบสามารถตรวจสอบเวลาการใช้บริการ/ห้องพักคงเหลือของลูกค้า/สมาชิกแต่ละคน เพื่อแจ้งลูกค้า/สมาชิกได้
26. ระบบสามารถสร้างใบรับชำระได้โดยอัตโนมัติ และระบบสามารถรวมรายการจองห้องพักได้มากกว่าหนึ่งรายการต่อหนึ่งใบรับชำระได้
 ตัวอย่าง เช่น ลูกค้าเปิดการจองหลายใบจอง สามารถสร้างใบรับชำระใบเดียวแต่รวมหลายใบจองได้ 27. ระบบสามารถออกเอกสาร Credit Note ได้
28. ระบบสามารถเซ็ตค่าการสร้างเอกสารรับชำระอัตโนมัติได้
29. ระบบสามารถเก็บรูปภาพโลโก้ ชื่อที่อยู่ของรีสอร์ต,โรงแรม ได้
30. ระบบสามารถเซ็ตภาพพื้นหลังของระบบได้ เช่น ภาพของรีสอร์ต,โรงแรม
31. ระบบสามารถออกรายงานและใบเสร็จต่างๆได้
32. ระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานหน้าจอการทำงานต่างๆได้ โดยสร้างเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน


วิธีการลงทะเบียน
1. Download โปรแกรมไป ติดตั้ง บนเครื่องที่ต้องการใช้งาน
2. ลูกแจ้ง Generate Key ที่ได้จากระบบให้กับทาง THAIWARE
3. ทาง THAIWARE ดำเนินการส่ง อีเมลที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย แล้ว ให้ผู้พัฒนา เพื่อดำเนินการสร้าง Registration Key
4. ทางผู้พัฒนา จะ ส่ง Registration Key ให้กับลูกค้าทางอีเมลที่ลงทะเบียนชำระเงิน กับทาง THAIWARE เพื่อปลดล็อกเครื่อง


ระบบอรรถประโยชน์
     Soft-Flex Reservation System โปรแกรมการจัดการห้องพักและสปาที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม   User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
     Soft-Flex Reservation System โปรแกรมการจัดการห้องพักและสปาที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม   การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
     Soft-Flex Reservation System โปรแกรมการจัดการห้องพักและสปาที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม   ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program )
     Soft-Flex Reservation System โปรแกรมการจัดการห้องพักและสปาที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม   ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
     Soft-Flex Reservation System โปรแกรมการจัดการห้องพักและสปาที่ใช้ภายในรีสอร์ทและโรงแรม   สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel, HTML , Word และ Text File
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Foxit PDF Editor (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF
Camtasia 2024 (โปรแกรมทำสื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอน ต่าง ๆ)
Camtasia 2024 โปรแกรมสื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอนต่าง ๆ ทำวิดีโอ ทำภาพเคลื่อนไหว วิธีการใช้งาน ทำการเสนอผลงาน (Presentation) สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
New
Foxit PDF Editor with Admin Console (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน พร้อมคอนโซลจัดการผู้ใช้งาน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor with Admin Console (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน เปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF มี Admin Console
Ashampoo Photo Optimizer 9 (โปรแกรมแต่งรูปภาพ รูปถ่าย สารพัดประโยชน์ รองรับไฟล์ภาพทุกประเภท)
Ashampoo Photo Optimizer 9 เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ รูปถ่ายสัญชาติเยอรมัน มีประสิทธิภาพสูง แต่งรูปภาพได้ทุกสกุลไฟล์ ทำงานรวดเร็ว เป็นที่นิยมของผู้ใช้ทั่วโลก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.