Altair Monarch Complete (โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงในธุรกิจ)

ขาย Altair Monarch Complete ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงในธุรกิจ)
แชร์บทความ
: 4,595

Altair Monarch Complete
(โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงในธุรกิจ)

Subscription License
  Subscription License คืออะไร ?

Altair Monarch Complete

โปรแกรม Altair Monarch Complete มันเป็น โปรแกรมด้านการจัดเตรียมฐานข้อมูล จาก ค่ายผู้พัฒนา Altair Engineering ที่เป็นผู้นำด้านโซลูชันบนเครื่องเดสก์ทอปเพื่อการจัดเตรียมฐานข้อมูล ที่ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถทำการจัดเตรียมฐานข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบตาราง (แถว และคอลัมน์) เพื่อการนำไปวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ทำให้ธุรกิจมีฐานข้อมูลสำคัญ เพื่อการนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete มีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลดิบจากหลายแหล่ง อาทิ 

 • ข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือ Structured Data ข้อมูลที่สามารถนำมาจัดทำเป็นตารางได้ง่าย
 • ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง หรือ Unstructured Data ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุโครงสร้างที่ชัดเจน
 • ข้อมูลบนระบบคลาวด์ หรือ Cloud-based Data
 • ข้อมูลมหัต หรือ Big data ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จนโปรแกรม หรือฮาร์ดแวร์ทั่วๆ ไปไม่สามารถจัดการ หรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยที่ โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลากหลายรูปแบบของธุรกิจ เพื่อทำการจัดการ จัดรูปแบบข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมนำไปทำการวิเคราะห์ โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม

โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete สามารถแปลงรูปแบบข้อมูลที่มีความแตกต่างหลากหลาย ให้อยู่ในรูปแบบ แถว และคอลัมน์ เพื่อนำไปใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยฟังก์ชันการจัดเตรียมฐานข้อมูลที่มีให้เลือกใช้งานเกิน 80 รูปแบบ ทำให้การจัดเตรียมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เคยเป็นเรื่องยาก กลับกลายเป็นเรื่องง่าย และปราศจากความผิดพลาด ทำให้เราสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ไปกับการสร้างคุณค่าจากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ แทนที่จะต้องหมดเปลืองเวลาไปกับจัดเตรียมฐานข้อมูลเหมือนอย่างเคย

โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete มีเครื่องมือ Monarch Automator ที่สามารถ Export ข้อมูลที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว ไปยังระบบฐานข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ Oracle, SQL Server, DB2 รวมถึงเครื่องมือด้านการทำ Data Integration อีกหลายรูปแบบ

ร้านขาย สินค้าไอที Thaiware Shop ได้นำ โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete ลิขสิทธิ์แท้ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เป็นโปรแกรมเหมาะทั้งสำหรับ คนที่ทำงานด้านฐานข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) ที่ต้องจัดเตรียม หรือทำงานกับฐานข้อมูลอยู่เป็นประจำ

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

เปิดเผยข้อมูลที่เคยเข้าถึงยาก

Altair Monarch Complete

โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete ช่วยแปลงข้อมูลในรูปแบบที่ใช้งานยาก ให้กลายเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้งาชัดเจนเข้าใจง่าย เพื่อการนำไปวิเคราะห์ในเชิงลึก สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของธุรกิจ และด้วยประสบการณ์ด้านการจัดทำเครื่องมือจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้งานง่าย มาอย่างยาวนานเป็นเวลา 30 ปี ทำให้การทำงานกับข้อมูลที่ขนาดใหญ่ หรือโครงสร้างซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึก

Altair Monarch Complete

โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete ทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง เที่ยงตรง บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจได้ตามต้องการ ไม่ซับซ้อน และแม้จะเป็นผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ด้าน IT ก็สามารถจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้

เชื่อมั่นในข้อมูลของธุรกิจ

โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete ทำให้เกิดระบบที่ผู้ใช้งาน สามารถจัดเตรียมฐานข้อมูลได้ด้วยตัวเอง (Self-service Data Preparation) ทำให้งานด้านฐานข้อมูล มีความรวดเร็ว ควบคุมได้ และข้อมูลมีความแม่นยำน่าเชื่อถือ ปราศจากการจัดเตรียมข้อมูลที่ผิดพลาด ทำให้ฐานข้อมูลสำคัญของธุรกิจ ไม่กลายเป็นอะไรที่สูญเปล่า อันเกิดจากการใช้เครื่องมือจัดเตรียมฐานข้อมูลที่ใช้งานยาก หรือซับซ้อน และด้วยการจัดเตรียมข้อมูลที่รวดเร็วของโปรแกรมตัวนี้ ทำให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจ

ระบบจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้งานง่าย

Altair Monarch Complete

โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete ออกแบบมาเพื่อตอบความต้องการของ วิศวกรข้อมูล (Data Engineers) นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysts) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในรูปแบบ Wizard ที่มีฟังก์ชันในการจัดเตรียมฐานข้อมูลให้ใช้งานเกินกว่า 80 รูปแบบ ทำให้สามารถแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ ให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล ที่สามารถนำไปทำงานต่อได้ด้วย โปรแกรมด้านงาน BI (Business Intelligence โปรแกรมประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเชิงลึก) หรือแพลตฟอร์มด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

Altair Monarch Complete

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้ โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete เป็นเครื่องมือที่ เร็วที่สุด ง่ายที่สุด ในการจัดเตรียมฐานข้อมูลที่มีคุณค่า จาก

 • ข้อมูลมืด หรือ Dark Data คือ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง และไม่เคยมีการวิเคราะห์
 • ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง หรือ Semi-structured Data อย่างเช่น ข้อมูลในไฟล์ PDF และไฟล์ข้อความ
 • ข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือ Structured Data ข้อมูลที่สามารถนำมาจัดทำเป็นตารางได้ง่าย
 • ข้อมูลมหัต หรือ Big data ข้อมูลขนาดใหญ่จนโปรแกรม หรือฮาร์ดแวร์ทั่วๆ ไปไม่สามารถจัดการ หรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความโปร่งใสของข้อมูล ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวชี้วัดต่างๆ ที่นำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา ประวัติการแปลงฐานข้อมูล รวมถึงประวัติการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังถึงชุดข้อมูลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการต้ดสินใจทางธุรกิจได้ (Data Lineage Tracking)

ประสานงานจัดเตรียมฐานข้อมูล

Altair Monarch Complete

ด้วยโซลูชันการทำงานของ โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล Altair Monarch Complete ทั้งบนเครื่องเดสก์ทอป และการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้เกิดพื้นที่สำหรับคนทำงานด้านฐานข้อมูล ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นในงานแปลงฐานข้อมูล สามารถรันงานแปลงฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ส่งผ่านฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และแม่นยำ ไปทำงานต่อในขั้นตอนต่อไป อาทิ ระบบปัญญาประดิษฐ์  Altair Machine Learning เพื่อการหาคำตอบให้กับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 10 (64-bit)
  • Windows Server 2016 (64-bit)
  • Windows Server 2019 (64-bit)
 • CPU : Pentium 4 CPU
 • RAM : 4 GB RAM
 • Harddisk : 
  • 1.5 GB disk space for installation when prerequisites are in place
  • 5 GB disk space for installation on a clean machine or when upgrading from .NET Framework 4.5
  • Sufficient disk space for temporary workspace if dealing with large reports
 • Internet Browser : Google Chrome, Internet Explorer 11, Firefox, Microsoft Edge (Chromium version)
 • Microsoft SQL Server 2017 LocalDB version 14.0.3238.1, Microsoft SQL Server Express 2016/2017/2019
 • .NET Framework 4.7.2 (Full Installation), .NET Framework 4.8ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.