myVillageWT (โปรแกรม ระบบจัดเก็บ ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน)

ขาย myVillageWT ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรม ระบบจัดเก็บ ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน)
แชร์บทความ
: 13,187

myVillageWT
โปรแกรม ระบบจัดเก็บ ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน

myVillageWT

myVillageWT เป็นโปรแกรม ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย เพื่อใช้ สำหรับคำนวณ ค่าน้ำประปา และออกใบเรียกเก็บค่าน้ำประปา สำหรับ หน่วยงานประปาขนาดเล็ก เช่น ประปาหมู่บ้าน ประปาตำบล เป็นต้น โปรแกรมนี้ ออกแบบและพัฒนาโดย คนไทย 100% ดังนั้นโปรแกรมประปาหมู่บ้าน นี้จึงตอบสนอง ความต้องการของคนไทยได้อย่างดีเยี่ยม

ภายใน โปรแกรม myVillage มีเมนูหลักต่างๆ เช่น การบันทึกเรียกเก็บค่าน้ำประปา รายงานยอดค้างชำระของแต่ละบ้าน มีระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ บันทึกรายรับ-จ่าย ประจำเดือน รายงานบัญชีรายรับ-จ่าย ระบบจัดการรายชื่อเจ้าของบ้าน

คุณสมบัติของโปรแกรม

 • สามารถจัดเก็บข้อมูลชื่อที่อยู่ของเจ้าของบ้านได้
 • สามารถแสดงสถานะได้ 3 แบบ คือ ปกติ ,โดนตัดมิเตอร์ และยกเลิก
 • สามารถเพิ่มจำนวนบ้านได้ไม่จำกัด แยกตามกลุ่มบ้านเลขที่
 • สามารถบันทึกหน่วยน้ำและคำนวณค่าน้ำได้
 • สามารถเลือกประเภทการคำนวณค่าน้ำประปาได้ 3 แบบ คือแบบคงที่ , แปรผันตามปริมาณการใช้และ คงที่ตามประเภท
 • สามารถบันทึกรายจ่ายประจำเดือนของหมู่บ้านได้
 • สามารถบันทึกรายรับประจำเดือนอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ค่าน้ำของหมู่บ้านได้
 • สามารถพิมพ์ใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของแต่ละห้อง และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
 • สามารถใส่ค่าปรับหรือส่วนลดในหน้าจอชำระเงินได้
 • สามารถเรียกดูรายงานประวัติการชำระเงินได้
 • สามารถจัดทำรายงานยอดค้างชำระ เป็นรายเดือน/ปี ได้
 • สามารถจัดทำรายงานบัญชี รายรับ-จ่าย เป็นรายเดือน/ปี ได้

เมนูการใช้งานโปรแกรม

 • เมนูตั้งค่าการใช้งาน
  • กำหนดค่าเริ่มต้น
  • กำหนดหมายเลขห้อง
  • กำหนดรหัสผ่าน : สามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับการใช้งานโปรแกรมได้ เช่น รหัสผ่านสำหรับยกเลิกการชำระเงิน รหัสผ่านสำหรับ Clear Database รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม

myVillageWT

myVillageWT

 • เมนูข้อมูลพื้นฐาน
  • บันทึกเรียกเก็บค่าน้ำประปา
  • บันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน

myVillageWT

myVillageWT

 • เมนูรายงาน
  • พิมพ์ใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
  • รายงานยอดค้างชำระ
  • รายงานบัญชีรายรับ - รายจ่าย : สามารถเลือกดูรายรับ - รายจ่าย แบบรายปี รายเดือนและรายวันได้ ส่วนรายานรายรับ - รายจ่าย สามารถเรียกดูจากเลขห้อง/เลขที่ใบเสร็จ/ชื่อเจ้าบ้านได้
  • รายชื่อเจ้าของร่วม / รายชื่อเจ้าของบ้าน     

myVillageWT

myVillageWT

 • เมนูแอดมิน
  • สำรองข้อมูล
  • ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล
  • กระชับไฟล์ข้อมูล

ตัวอย่างโปรแกรม

สไลด์รูปภาพ

 myVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWTmyVillageWT


Access Information (รายละเอียดการเข้าสู่ โปรแกรมเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน myVillage เพื่อทดลองใช้)

 • เวอร์ชันทดลองใช้งานสามารถทดลองใช้ได้ 5 ห้อง
 • Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : 0 (ศูนย์)
 • Password (รหัสผ่าน) : 0 (ศูนย์)

 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.