EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM (โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป รองรับงานด้านภาษี และ เอกสารอื่นๆ)

ขาย EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป รองรับงานด้านภาษี และ เอกสารอื่นๆ)
แชร์บทความ
: 33,460

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM
(โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป รองรับงานด้านภาษี และ เอกสารอื่นๆ)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรม EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM โปรแกรมนี้จัดอยู่ในหมวด โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) จากบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทย (Thai) อย่าง Business Soft (บิซิเนส ซอฟต์) ซึ่งใช้สำหรับจัดการงานบัญชีที่ยุ่งยากให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการบันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน และรองรับงานด้านเอกสารอย่างครบวงจร

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ใช้งานง่าย มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM นั้นเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้องค์กรทุกขนาด เพราะการทำงานที่ง่ายดาย และสะดวกรวดเร็ว จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามลำดับการทำงานในแต่ละวัน จึงทำให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบการบันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน 

นอกจากนี้ โปรแกรมยังมีระบบ Password ถึง 5 ระดับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ดังนี้

 • ระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเรียกเข้าสู่โปรแกรม หรือเรียกดูรายงานที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดขอบเขตการทำงานของรหัสผ่านได้อย่างรัดกุม เช่น อนุญาตให้บันทึกใบกำกับได้ แต่ไม่มีสิทธิในการแก้ไข พิมพ์ซ้ำ หรือเรียกดูรายงานบางตัว เป็นต้น
 • เก็บบันทึกประวัติการใช้งานโปรแกรมจากเครื่องที่เรียกใช้งานในทุกๆ ขั้นตอนการทำงาน (Audit Tail) เพื่อการตรวจสอบ

ตอบโจทย์งานด้านบัญชีครบวงจร

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM  นั้นจัดระเบียบการทำงานของแต่ละเมนูแยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระ สามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน - หลังได้ตามต้องการ จึงสามารถทำงานได้อย่างสะดวก ไม่ซับซ้อน และควบคุมการทำงานได้ง่าย โดยโปรแกรมมีความสามารถหลักๆ ดังนี้

 • บัญชีแยกประเภท (General Ledgar)
  • ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน หรือขยายกิจการต่อไปในอนาคต โปรแกรมบัญชีแยกประเภท สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ รวมไปถึงกิจการประเภทอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการออกงบต้นทุนผลิตด้วย เพราะโปรแกรมจะจัดการรายงานทุกตัวให้อย่างเหมาะสม ตามประเภทของกิจการ ที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ การทำงานของโปรแกรมได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 • สินค้าคงคลัง (Inventory Control)

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าให้ดียิ่งขึ้น สามารถจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งหมด เช่น ซื้อ, ขาย, รับคืน, ส่งคืน, ปรับปรุงสินค้า และ โอนสินค้าระหว่างคลัง โดยสามารถทราบปริมาณสินค้าคงเหลือ, สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, การเคลื่อนไหวของสินค้า, กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว, จัดอันดับสินค้าที่ขายได้มากที่สุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (สต๊อกการ์ด) ที่จะช่วยควบคุมสินค้าแต่ละตัวอย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพ
    
 • เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)
  • สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภท ทั้งกิจการที่มีการจำหน่ายสินค้า, ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปของกิจการ ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย เฉพาะเจ้าหนี้แต่ละรายหรือประเภทของค่าใช้จ่าย (กำหนดได้สูงสุด 60 ประเภท) ที่ผ่านมา โดยแยกดูการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือน หรือยอดสะสมได้ตลอด 24 เดือน มีระบบการจัดเตรียมบิลเพื่อชำระเงิน พร้อมกับพิมพ์ใบรับวางบิล เพื่อนัดวันมารับเช็คได้ทันที​
 • ลูกหนี้และรายได้ (Account Receivable)

  • ช่วยในการบริหาร และจัดการงานลูกหนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระในการควบคุมบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเงินสดให้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย สามารถทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหว ของลูกหนี้ค้างชำระได้ และสามารถบันทึกการรับชำระเงินได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เช็ค, เงินสด, บัตรเครดิต, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ส่วนลด และยังสามารถตรวจสอบรายการรับชำระเงินในแต่ละวัน โดยแยกตามประเภทของการรับชำระได้อีกด้วย

 • ขายสินค้าและออกใบกำกับ (ฺBilling)

  • มีหน้าที่หลักในการออกใบกำกับต่างๆ และจัดพิมพ์ใบกำกับต่างๆ อาทิ ใบกำกับสินค้า, ใบกำกับภาษี, ใบสั่งจองสินค้า, ใบรับคืนสินค้า ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่บันทึกจากเมนูนี้ จะถูกโอนไปยังฐานข้อมูลของ เมนูสินค้าคงคลัง และ เมนูลูกหนี้และรายได้ โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยในการจัดพิมพ์เอกสารใบกำกับฯ สามารถจัดพิมพ์ลงฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกใช้หลายรูปแบบ

 • ซื้อสินค้า (Purchases)

  • ใช้สำหรับบันทึกรายการซื้อสินค้า โดยเชื่อมการทำงาน ระหว่าง เมนูสินค้าคงคลัง กับเมนูเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย และโอนข้อมูลที่บันทึกไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้า โดยแยกตามสินค้าแต่ละตัว หรือแยกตามผู้ขายก็ได้

สามารถออกรายงานได้หลากหลาย และยืดหยุ่น

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM นั้นสามารถออกรายงานได้หลากหลาย โดยแก้ไขออกแบบ หรือ ปรับรูปแบบรายงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ และสามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายปี รายเดือน รายวัน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ หรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างๆ ได้อย่างละเอียด โดยมีรูปแบบรายงานดังนี้

 • รายงานบัญชีแยกประเภท
  • สมุดรายวันทั่วไป
   • แสดงแบบปกติ
   • แสดงแบบย่อ
  • สมุดรายวันเฉพาะ
  • บัญชีแยกประเภท
   • แบบมาตรฐาน
   • แบบเคลื่อนไหว
   • แบบสรุปแต่ละงวด
  • สรุปประเภทบัญชีย่อย
  • งบการเงิน
   • งบทดลอง
   • งบกำไรขาดทุน
   • งบแสดงฐานะทางการเงิน(งบดุล)
   • งบแสดงเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน
   • งบกระแสเงินสด
   • งบการเงินเปรียบเทียบ
   • งบกำไรสะสม
  • กระดาษทำการ
    
 • รายงานเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
  • รายการบันทึกประจำวัน
   • บันทึกใบกำกับสินค้า
   • การออกใบรับวางบิล
   • บันทึกรายการรับชำระเงิน
  • ใบกำกับแยกตามเจ้าหนี้
   • ใบกำกับทั้งหมด
   • เฉพาะที่ครบกำหนด
   • ค้างชำระแยกตามอายุหนี้
  • ใบรับวางบิลครบกำหนดจ่ายเช็ค
  • เช็คที่ถึงกำหนดสั่งจ่าย
  • สรุปรายการรับชำระเงิน (สามารถแยกรายการ รายการเช็คและเงินสดจ่าย หรือ รายการส่วนลดและหักภาษีได้)
  • สรุปรายการค้าแยกตามเจ้าหนี้
   • แยกตามเจ้าหนี้รายตัว
   • แยกตามประเภทเจ้าหนี้
  • สรุปยอดสะสมและยอดคงค้าง
   • แยกตามเจ้าหนี้รายตัว
   • แยกตามประเภทเจ้าหนี้
  • พิมพ์ใบรับวางบิล
  • พิมพ์ใบสำคัญจ่าย
  • พิมพ์เช็คสั่งจ่าย
  • พิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
  • พิมพ์รายงานภาษีซื้อ
   • สำหรับกิจการ
   • สำหรับนำส่งสรรพากร 
  • บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัว
    
 • รายงานขายสินค้าและออกใบกำกับ
  • รายการบันทึกใบกำกับ
   • ไม่แสดงรายการสินค้า
   • แสดงรายการสินค้า
  • ประวัติการขายสินค้า
   • แยกตามรหัสลูกค้า
   • แยกตามรหัสสินค้า
   • แยกตามรหัสพนักงานขาย
  • สรุปยอดขายในแต่ละวัน
  • สรุปยอดขายในแต่ละเดือน
  • พิมพ์ใบกำกับสินค้า
   • แบบเต็มใบ
   • แบบครึ่งใบ
  • พิมพ์ใบรับคืนสินค้า
  • พิมพ์ใบเสนอราคา / สั่งจองสินค้า
  • พิมพ์ใบกำกับสินค้าลงแบบฟอร์มสำเร็จรูป 
   • แบบฟอร์มแบบเดิม 
   • แบบฟอร์มแบบใหม่ (เพิ่มที่อยู่จัดส่ง)
     
 • รายงานสินค้าคงคลัง
  • รายงานบันทึกประจำวัน (สามารถแยกตามรายแต่ละประเภท ได้แก่ ขาย / ซื้อ / รับคืน / ปรับปรุง / โอน)
  • ราคาขายและจำนวนคงเหลือ
  • สินค้าส่วนประกอบคงเหลือ
  • สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
  • สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
  • การเคลื่อนไหวของสินค้า
   • แยกตามจำนวนสินค้า
   • แยกตามมูลค่าสินค้า
  • สรุปผลการดำเนินงาน
   • แยกตามรหัสสินค้า
   • แยกตามหมวดสินค้า
  • จัดอันดับสินค้าขายมากที่สุด
   • จัดตามจำนวนที่ขาย
   • จัดตามมูลค่าที่ขาย
   • จัดตามกำไรขั้นต้น
  • บัญชีพิเศษ / บัญชีคุมสินค้า (สต๊อกการ์ด)
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ
  • สินค้าคงเหลือในแต่ละคลัง
  • พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode)
  • พิมพ์รายละเอียดสินค้า
  • พิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง
  • พิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลังแบบครึ่งใบ
    
 • รายงานลูกหนี้และรายได้
  • รายการบันทึกประจำวัน
   • บันทึกใบกำกับสินค้า
   • การออกใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้)
   • บันทึกรายการรับชำระเงิน
  • ใบกำกับแยกตามลูกค้า
   • ใบกำกับทั้งหมด
   • เฉพาะที่ครบกำหนด
   • ค้างชำระแยกตามอายุหนี้
  • ใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเช็ค
  • เช็คที่ถึงกำหนดเข้าบัญชี
  • สรุปรายการรับชำระเงิน
   • รายการเช็คและเงินสดรับ
   • รายการส่วนลดและหักภาษี
  • สรุปรายการค้าแยกตามลูกหนี้
   • แยกตามลูกหนี้รายตัว
   • แยกตามประเภทลูกหนี้
  • สรุปยอดสะสมและยอดคงเหลือ
   • แยกตามลูกหนี้รายตัว
   • แยกตามประเภทลูกหนี้
  • พิมพ์ใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้)
   • แบบเต็มใบ
   • แบบครึ่งใบ
  • พิมพ์ใบสำคัญรับ
  • พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
  • พิมพ์รายงานภาษีขาย
   • สำหรับกิจการ 
   • สำหรับนำส่งสรรพากร
  • บัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว
    
 • รายงานซื้อสินค้า
  • รายการบันทึกใบกำกับ
   • ไม่แสดงรายการสินค้า
   • แสดงรายการสินค้า
  • ประวัติการซื้อสินค้า
   • แยกตามรหัสเจ้าหนี้
   • แยกตามรหัสสินค้า
  • สรุปยอดซื้อแต่ละวัน
  • สรุปยอดซื้อแต่ละเดือน
  • พิมพ์รายการซื้อสินค้า
  • พิมพ์ใบส่งคืนสินค้า
  • พิมพ์ใบสั่งซื้อ

รองรับการทำงานของข้อมูลหลายกิจการ

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM นั้นมีจุดเด่นอีกอย่างตรงที่ สามารถรองรับการทำงานของข้อมูล ในกรณีที่มีหลายกิจการ ดังนี้

 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานและใบกำกับที่แตกต่างกันได้
 • การทำงานของโปรแกรมเป็นแบบ INTERACTIVE จึงทำให้สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการประมวลผลใดๆ ทั้งสิ้น
 • มีระบบตรวจสอบการอัปเดตโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำให้โปรแกรม EASY-ACC มีความทันสมัยตลอดเวลา

คุณสมบัติอื่นๆ ของโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

 • มีเสถียรภาพสูงทำงานได้แม้ในระบบ SAVE MODE
 • ใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง (B-TREE FILER)
 • มีแบบฟอร์มสำเร็จรูป ที่ถูกต้องตามหลักสรรพากร พร้อมใช้งานทันที ประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายงาน
 • สามารถนำข้อมูลออกในรูปแบบของไฟล์ Excel, Text และ HTML เพื่อเชื่อมการทำงานกับโปรแกรมภายนอกอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างเอกสารที่จัดทำโดย โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

อุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องผลิตภัณฑ์ (What's in the box?)

 1. คู่มือการใช้งาน x 1 เล่ม
 2. ซีดีสำหรับการติดตั้ง x 1 แผ่น
 3. บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม x 1 ชุด

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows XP (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows Vista (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows 7 (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows 8 (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows 10 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU : Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • Harddisk : 150 MB หรือสูงกว่า
 • RAM : หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • Monitor : 1,024 x 768 หรือสูงกว่า
 • Printer : ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Microsoft Windows ได้ทุกรุ่น *

* ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบ Pay Slip ที่มีสำเนาในตัวจะต้องใช้เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
New
Targus 15.6” Geolite Essential Slipcase (กระเป๋าโน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว สะพายข้าง สะดวกสบาย มีช่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ)
Targus 15.6” Geolite Essential Slipcase กระเป๋าโน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว สะพายข้าง มีช่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ มีสายคาดติดกระเป๋าเดินทางล้อลาก เหมาะกับการเดินทาง
New
ASTER Annual-6 (โปรแกรมทำให้ คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว ใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี ราคาถูก)
ASTER Annual-6 โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แบ่งใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลดต้นทุนไอที ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี ราคาถูก สำหรับบ้าน โรงเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.