เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 ก.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM (โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป รองรับงานด้านภาษี และ เอกสารอื่นๆ)

ขาย EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป รองรับงานด้านภาษี และ เอกสารอื่นๆ)
แชร์บทความ
: 34,773

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM
(โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป รองรับงานด้านภาษี และ เอกสารอื่นๆ)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรม EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM โปรแกรมนี้จัดอยู่ในหมวด โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) จากบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทย (Thai) อย่าง Business Soft (บิซิเนส ซอฟต์) ซึ่งใช้สำหรับจัดการงานบัญชีที่ยุ่งยากให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการบันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน และรองรับงานด้านเอกสารอย่างครบวงจร

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ใช้งานง่าย มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM นั้นเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้องค์กรทุกขนาด เพราะการทำงานที่ง่ายดาย และสะดวกรวดเร็ว จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามลำดับการทำงานในแต่ละวัน จึงทำให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบการบันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน 

นอกจากนี้ โปรแกรมยังมีระบบ Password ถึง 5 ระดับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ดังนี้

 • ระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเรียกเข้าสู่โปรแกรม หรือเรียกดูรายงานที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดขอบเขตการทำงานของรหัสผ่านได้อย่างรัดกุม เช่น อนุญาตให้บันทึกใบกำกับได้ แต่ไม่มีสิทธิในการแก้ไข พิมพ์ซ้ำ หรือเรียกดูรายงานบางตัว เป็นต้น
 • เก็บบันทึกประวัติการใช้งานโปรแกรมจากเครื่องที่เรียกใช้งานในทุกๆ ขั้นตอนการทำงาน (Audit Tail) เพื่อการตรวจสอบ

ตอบโจทย์งานด้านบัญชีครบวงจร

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM  นั้นจัดระเบียบการทำงานของแต่ละเมนูแยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระ สามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน - หลังได้ตามต้องการ จึงสามารถทำงานได้อย่างสะดวก ไม่ซับซ้อน และควบคุมการทำงานได้ง่าย โดยโปรแกรมมีความสามารถหลักๆ ดังนี้

 • บัญชีแยกประเภท (General Ledgar)
  • ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน หรือขยายกิจการต่อไปในอนาคต โปรแกรมบัญชีแยกประเภท สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ รวมไปถึงกิจการประเภทอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการออกงบต้นทุนผลิตด้วย เพราะโปรแกรมจะจัดการรายงานทุกตัวให้อย่างเหมาะสม ตามประเภทของกิจการ ที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ การทำงานของโปรแกรมได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 • สินค้าคงคลัง (Inventory Control)

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าให้ดียิ่งขึ้น สามารถจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งหมด เช่น ซื้อ, ขาย, รับคืน, ส่งคืน, ปรับปรุงสินค้า และ โอนสินค้าระหว่างคลัง โดยสามารถทราบปริมาณสินค้าคงเหลือ, สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, การเคลื่อนไหวของสินค้า, กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว, จัดอันดับสินค้าที่ขายได้มากที่สุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (สต๊อกการ์ด) ที่จะช่วยควบคุมสินค้าแต่ละตัวอย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพ
    
 • เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)
  • สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภท ทั้งกิจการที่มีการจำหน่ายสินค้า, ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปของกิจการ ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย เฉพาะเจ้าหนี้แต่ละรายหรือประเภทของค่าใช้จ่าย (กำหนดได้สูงสุด 60 ประเภท) ที่ผ่านมา โดยแยกดูการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือน หรือยอดสะสมได้ตลอด 24 เดือน มีระบบการจัดเตรียมบิลเพื่อชำระเงิน พร้อมกับพิมพ์ใบรับวางบิล เพื่อนัดวันมารับเช็คได้ทันที​
 • ลูกหนี้และรายได้ (Account Receivable)

  • ช่วยในการบริหาร และจัดการงานลูกหนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระในการควบคุมบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเงินสดให้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย สามารถทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหว ของลูกหนี้ค้างชำระได้ และสามารถบันทึกการรับชำระเงินได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เช็ค, เงินสด, บัตรเครดิต, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ส่วนลด และยังสามารถตรวจสอบรายการรับชำระเงินในแต่ละวัน โดยแยกตามประเภทของการรับชำระได้อีกด้วย

 • ขายสินค้าและออกใบกำกับ (ฺBilling)

  • มีหน้าที่หลักในการออกใบกำกับต่างๆ และจัดพิมพ์ใบกำกับต่างๆ อาทิ ใบกำกับสินค้า, ใบกำกับภาษี, ใบสั่งจองสินค้า, ใบรับคืนสินค้า ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่บันทึกจากเมนูนี้ จะถูกโอนไปยังฐานข้อมูลของ เมนูสินค้าคงคลัง และ เมนูลูกหนี้และรายได้ โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยในการจัดพิมพ์เอกสารใบกำกับฯ สามารถจัดพิมพ์ลงฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกใช้หลายรูปแบบ

 • ซื้อสินค้า (Purchases)

  • ใช้สำหรับบันทึกรายการซื้อสินค้า โดยเชื่อมการทำงาน ระหว่าง เมนูสินค้าคงคลัง กับเมนูเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย และโอนข้อมูลที่บันทึกไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้า โดยแยกตามสินค้าแต่ละตัว หรือแยกตามผู้ขายก็ได้

สามารถออกรายงานได้หลากหลาย และยืดหยุ่น

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM นั้นสามารถออกรายงานได้หลากหลาย โดยแก้ไขออกแบบ หรือ ปรับรูปแบบรายงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ และสามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายปี รายเดือน รายวัน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ หรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างๆ ได้อย่างละเอียด โดยมีรูปแบบรายงานดังนี้

 • รายงานบัญชีแยกประเภท
  • สมุดรายวันทั่วไป
   • แสดงแบบปกติ
   • แสดงแบบย่อ
  • สมุดรายวันเฉพาะ
  • บัญชีแยกประเภท
   • แบบมาตรฐาน
   • แบบเคลื่อนไหว
   • แบบสรุปแต่ละงวด
  • สรุปประเภทบัญชีย่อย
  • งบการเงิน
   • งบทดลอง
   • งบกำไรขาดทุน
   • งบแสดงฐานะทางการเงิน(งบดุล)
   • งบแสดงเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน
   • งบกระแสเงินสด
   • งบการเงินเปรียบเทียบ
   • งบกำไรสะสม
  • กระดาษทำการ
    
 • รายงานเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
  • รายการบันทึกประจำวัน
   • บันทึกใบกำกับสินค้า
   • การออกใบรับวางบิล
   • บันทึกรายการรับชำระเงิน
  • ใบกำกับแยกตามเจ้าหนี้
   • ใบกำกับทั้งหมด
   • เฉพาะที่ครบกำหนด
   • ค้างชำระแยกตามอายุหนี้
  • ใบรับวางบิลครบกำหนดจ่ายเช็ค
  • เช็คที่ถึงกำหนดสั่งจ่าย
  • สรุปรายการรับชำระเงิน (สามารถแยกรายการ รายการเช็คและเงินสดจ่าย หรือ รายการส่วนลดและหักภาษีได้)
  • สรุปรายการค้าแยกตามเจ้าหนี้
   • แยกตามเจ้าหนี้รายตัว
   • แยกตามประเภทเจ้าหนี้
  • สรุปยอดสะสมและยอดคงค้าง
   • แยกตามเจ้าหนี้รายตัว
   • แยกตามประเภทเจ้าหนี้
  • พิมพ์ใบรับวางบิล
  • พิมพ์ใบสำคัญจ่าย
  • พิมพ์เช็คสั่งจ่าย
  • พิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
  • พิมพ์รายงานภาษีซื้อ
   • สำหรับกิจการ
   • สำหรับนำส่งสรรพากร 
  • บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัว
    
 • รายงานขายสินค้าและออกใบกำกับ
  • รายการบันทึกใบกำกับ
   • ไม่แสดงรายการสินค้า
   • แสดงรายการสินค้า
  • ประวัติการขายสินค้า
   • แยกตามรหัสลูกค้า
   • แยกตามรหัสสินค้า
   • แยกตามรหัสพนักงานขาย
  • สรุปยอดขายในแต่ละวัน
  • สรุปยอดขายในแต่ละเดือน
  • พิมพ์ใบกำกับสินค้า
   • แบบเต็มใบ
   • แบบครึ่งใบ
  • พิมพ์ใบรับคืนสินค้า
  • พิมพ์ใบเสนอราคา / สั่งจองสินค้า
  • พิมพ์ใบกำกับสินค้าลงแบบฟอร์มสำเร็จรูป 
   • แบบฟอร์มแบบเดิม 
   • แบบฟอร์มแบบใหม่ (เพิ่มที่อยู่จัดส่ง)
     
 • รายงานสินค้าคงคลัง
  • รายงานบันทึกประจำวัน (สามารถแยกตามรายแต่ละประเภท ได้แก่ ขาย / ซื้อ / รับคืน / ปรับปรุง / โอน)
  • ราคาขายและจำนวนคงเหลือ
  • สินค้าส่วนประกอบคงเหลือ
  • สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
  • สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
  • การเคลื่อนไหวของสินค้า
   • แยกตามจำนวนสินค้า
   • แยกตามมูลค่าสินค้า
  • สรุปผลการดำเนินงาน
   • แยกตามรหัสสินค้า
   • แยกตามหมวดสินค้า
  • จัดอันดับสินค้าขายมากที่สุด
   • จัดตามจำนวนที่ขาย
   • จัดตามมูลค่าที่ขาย
   • จัดตามกำไรขั้นต้น
  • บัญชีพิเศษ / บัญชีคุมสินค้า (สต๊อกการ์ด)
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ
  • สินค้าคงเหลือในแต่ละคลัง
  • พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode)
  • พิมพ์รายละเอียดสินค้า
  • พิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง
  • พิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลังแบบครึ่งใบ
    
 • รายงานลูกหนี้และรายได้
  • รายการบันทึกประจำวัน
   • บันทึกใบกำกับสินค้า
   • การออกใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้)
   • บันทึกรายการรับชำระเงิน
  • ใบกำกับแยกตามลูกค้า
   • ใบกำกับทั้งหมด
   • เฉพาะที่ครบกำหนด
   • ค้างชำระแยกตามอายุหนี้
  • ใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเช็ค
  • เช็คที่ถึงกำหนดเข้าบัญชี
  • สรุปรายการรับชำระเงิน
   • รายการเช็คและเงินสดรับ
   • รายการส่วนลดและหักภาษี
  • สรุปรายการค้าแยกตามลูกหนี้
   • แยกตามลูกหนี้รายตัว
   • แยกตามประเภทลูกหนี้
  • สรุปยอดสะสมและยอดคงเหลือ
   • แยกตามลูกหนี้รายตัว
   • แยกตามประเภทลูกหนี้
  • พิมพ์ใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้)
   • แบบเต็มใบ
   • แบบครึ่งใบ
  • พิมพ์ใบสำคัญรับ
  • พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
  • พิมพ์รายงานภาษีขาย
   • สำหรับกิจการ 
   • สำหรับนำส่งสรรพากร
  • บัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว
    
 • รายงานซื้อสินค้า
  • รายการบันทึกใบกำกับ
   • ไม่แสดงรายการสินค้า
   • แสดงรายการสินค้า
  • ประวัติการซื้อสินค้า
   • แยกตามรหัสเจ้าหนี้
   • แยกตามรหัสสินค้า
  • สรุปยอดซื้อแต่ละวัน
  • สรุปยอดซื้อแต่ละเดือน
  • พิมพ์รายการซื้อสินค้า
  • พิมพ์ใบส่งคืนสินค้า
  • พิมพ์ใบสั่งซื้อ

รองรับการทำงานของข้อมูลหลายกิจการ

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM นั้นมีจุดเด่นอีกอย่างตรงที่ สามารถรองรับการทำงานของข้อมูล ในกรณีที่มีหลายกิจการ ดังนี้

 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานและใบกำกับที่แตกต่างกันได้
 • การทำงานของโปรแกรมเป็นแบบ INTERACTIVE จึงทำให้สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการประมวลผลใดๆ ทั้งสิ้น
 • มีระบบตรวจสอบการอัปเดตโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำให้โปรแกรม EASY-ACC มีความทันสมัยตลอดเวลา

คุณสมบัติอื่นๆ ของโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

 • มีเสถียรภาพสูงทำงานได้แม้ในระบบ SAVE MODE
 • ใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง (B-TREE FILER)
 • มีแบบฟอร์มสำเร็จรูป ที่ถูกต้องตามหลักสรรพากร พร้อมใช้งานทันที ประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายงาน
 • สามารถนำข้อมูลออกในรูปแบบของไฟล์ Excel, Text และ HTML เพื่อเชื่อมการทำงานกับโปรแกรมภายนอกอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างเอกสารที่จัดทำโดย โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM

อุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องผลิตภัณฑ์ (What's in the box?)

 1. คู่มือการใช้งาน x 1 เล่ม
 2. ซีดีสำหรับการติดตั้ง x 1 แผ่น
 3. บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม x 1 ชุด

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows XP (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows Vista (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows 7 (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows 8 (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows 10 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU : Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • Harddisk : 150 MB หรือสูงกว่า
 • RAM : หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • Monitor : 1,024 x 768 หรือสูงกว่า
 • Printer : ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Microsoft Windows ได้ทุกรุ่น *

* ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบ Pay Slip ที่มีสำเนาในตัวจะต้องใช้เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Foxit PDF Editor (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF
Camtasia 2024 (โปรแกรมทำสื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอน ต่าง ๆ)
Camtasia 2024 โปรแกรมสื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอนต่าง ๆ ทำวิดีโอ ทำภาพเคลื่อนไหว วิธีการใช้งาน ทำการเสนอผลงาน (Presentation) สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
New
Foxit PDF Editor with Admin Console (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน พร้อมคอนโซลจัดการผู้ใช้งาน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor with Admin Console (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน เปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF มี Admin Console
Ashampoo Photo Optimizer 9 (โปรแกรมแต่งรูปภาพ รูปถ่าย สารพัดประโยชน์ รองรับไฟล์ภาพทุกประเภท)
Ashampoo Photo Optimizer 9 เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ รูปถ่ายสัญชาติเยอรมัน มีประสิทธิภาพสูง แต่งรูปภาพได้ทุกสกุลไฟล์ ทำงานรวดเร็ว เป็นที่นิยมของผู้ใช้ทั่วโลก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.