Village System (โปรแกรมบริหารจัดการ ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด)

ขาย Village System ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมบริหารจัดการ ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด)
แชร์บทความ
: 7,414

Village System
(โปรแกรมบริหารจัดการ ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด) 

Subscription License
  Subscription License คืออะไร ?

โปรแกรมบริหารจัดการให้เช่าที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด Village System

Village System โปรแกรมบริหารจัดการผู้เข้าพักอาศัย ในธุรกิจจำพวก หมู่บ้านจัดสรร (Housing estate) อาคารชุด หรือ คอนโด (Condominium) โดยโปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดของตัวบ้าน รวมถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านแต่ละหลังได้อย่างละเอียด มีระบบในการค้นหาข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถแนบไฟล์รูปภาพประกอบเข้ากับข้อมูลที่จะบันทึกได้

อีกทั้ง โปรแกรมบริหารจัดการให้เช่าที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด Village System ยังมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การดูข้อมูลวันเวลาในการย้าย เข้า-ออก ของสมาชิกในบ้านแต่ละหลัง จำนวนผู้พักอาศัย ข้อมูลการติดต่อ และรายละเอียดอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถทำการบันทึกข้อมูลเรื่องการแจ้งงานซ่อมแซม และการออกใบแจ้งหนี้ หรือ ใบสำคัญจ่ายทั่วไป รวมถึง รายละเอียดของการชำระเงินต่าง ๆ ได้อีกด้วย

สำหรับธุรกิจ หรือผู้ดูแลกิจการหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด ที่ต้องการโปรแกรมที่สามารถจัดการงานได้ครอบคลุมรอบด้าน ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ โปรแกรมบริหารจัดการให้เช่าที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด Village System ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ระบบความปลอดภัย และเครือข่าย

 • การเข้าสู่ระบบ (Login) สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ได้ถึง 3 ระดับ ได้แก่  
  1. Admin (ผู้บริหารระบบ)
  2. Account (ฝ่ายบัญชี)
  3. User (ผู้ใช้งานทั่วไป)
 • ระบบเครือข่ายใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกัน เชื่อมต่อกัน แม้อยู่นอกสำนักงาน เช่น ทำงานที่บ้าน
 • แยกระบบ ฐานข้อมูลไว้บนอินเตอร์เน็ต มีระบบสำรองฐานข้อมูลได้ง่าย สามารถขยายระบบฐานข้อมูลเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลได้
 • ใช้งานง่ายเพราะเป็นระบบของ Microsoft Access ที่มีความเสถียร

ระบบที่พัก - อาศัย

โปรแกรมบริหารจัดการให้เช่าที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด Village System

 • เพิ่มบ้านเลขที่ หรือ ห้องพัก ได้ไม่จำกัด
 • ระบบ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล บ้าน เจ้าบ้าน ผู้อาศัย รถยนต์ หรือแจ้งปัญหาการซ่อมแซม และอื่น ๆ
 • ระบบค้นหา บ้านเลขที่ หรือ ชื่อเจ้าบ้าน

ระบบการเงิน - การบัญชี - การแจ้งหนี้ / ลูกหนี้

โปรแกรมบริหารจัดการให้เช่าที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด Village System

 • ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี  จดมิเตอร์ น้ำ-ไฟ และเพิ่มประเภทสินค้าหรือบริการ
 • สรุปรายละเอียดลูกหนี้แต่ละคน ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ ค่าส่วนกลางค้างชำระ รายการลูกหนี้ยกมา เพิ่มลูกหนี้ยกมา รับชำระหนี้ยกมา ประวัติรับชำระหนี้ยกมา ออกใบทวงถาม เพิ่ม แก้ไข ลบ ยกเลิก เรียกดูข้อมูล
 • ช่องทางด่วน ออกใบแจ้งหนี้ค่าส่วนกลาง แต่ละห้องหรือบ้าน พร้อมกัน ทั้งหมู่บ้าน หรือ คอนโด ด้วยการ กรอกข้อมูลและกดปุ่มครั้งเดียว (สามารถเข้าไปเลือกแก้ไขข้อมูลแต่ละห้องได้ในภายหลัง เพิ่ม แก้ไข ลบ ยกเลิก  เรียกดูข้อมูล)
 • ออกใบรับเงินค่าปรับ แจ้งเตือนค่าปรับเมื่อมีค้างชำระ

ระบบการเงิน - การบัญชี - รายการค่าใช้จ่าย

 • ออกใบสำคัญจ่ายหลัก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่าย) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มบัญชีผู้รับเงิน เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย จัดเก็บบิลเอกสารค่าใช้จ่าย เพิ่ม แก้ไข ลบ ยกเลิก เรียกดูข้อมูล
 • ออกใบจ่ายเงินสดย่อย เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย จัดเก็บบิลเอกสารค่าใช้จ่าย เพิ่ม แก้ไข ลบ ยกเลิก  เรียกดูข้อมูล

ระบบรายงาน  - การเงิน การบัญชี - รายรับ

 • รายการใบแจ้งหนี้ทั่วไป และรายการใบเสร็จรับเงินทั่วไป เรียกดูรายการที่ยกเลิก มีระบบค้นหา บ้านเลขที่ ชื่อเจ้าบ้าน ค้นหาเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จ ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเองได้
 • รายการใบแจ้งหนี้ส่วนกลาง และรายการใบเสร็จรับเงินส่วนกลาง เรียกดูรายการที่ยกเลิก มีระบบค้นหา บ้านเลขที่ ชื่อเจ้าบ้าน ค้นหาเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จ ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเองได้
 • รายการรับเงินล่วงหน้า เรียกดูรายการที่เก็บเงินล่วงหน้า มีระบบค้นหา บ้านเลขที่ ชื่อเจ้าบ้าน ค้นหาเลขที่ใบเสร็จ ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเองได้ เตือนการออกใบแจ้งหนี้ครั้งต่อไป
 • รายการรับเงินค่าปรับส่วนกลาง เรียกดูรายการยกเลิก มีระบบค้นหา บ้านเลขที่ ชื่อเจ้าบ้าน ค้นหาเลขที่ใบเสร็จ ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเองได้ 
 • รายการรับเงินค่าปรับทั่วไป เรียกดูรายการยกเลิก มีระบบค้นหา บ้านเลขที่ ชื่อเจ้าบ้าน ค้นหาเลขที่ใบเสร็จ ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเองได้ 
 • รายการภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนกลาง (รับ)  เรียกดูรายการยกเลิก มีระบบค้นหา บ้านเลขที่ ชื่อเจ้าบ้าน ค้นหาเลขที่ใบเสร็จ ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเองได้ 
 • รายการภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป (รับ)  เรียกดูรายการยกเลิก มีระบบค้นหา บ้านเลขที่ ชื่อเจ้าบ้าน ค้นหาเลขที่ใบเสร็จ ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเองได้

ระบบรายงาน - การเงิน การบัญชี - รายการค่าใช้จ่าย

สไลด์รูปภาพ

 ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็มตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็ม

 • รายการค่าใช้จ่ายหลัก เรียกดูรายการยกเลิก มีระบบ ค้นหาเลขที่ใบสำคัญจ่าย ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเองได้ 
 • รายการค่าใช้เงินสดย่อย เรียกดูรายการยกเลิก มีระบบ ค้นหาเลขที่ใบจ่ายเงินสดย่อย ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเองได้ 
 • รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรียกดูรายการยกเลิก มีระบบ ค้นหาเลขที่ใบจ่าย ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเอง
 • รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียกดูรายการยกเลิก มีระบบ ค้นหาเลขที่ใบจ่าย ดูรายงาน ตาม วัน เดือนปี ทีกำหนดเอง

ระบบทั่วไป

 • รายการรับเงินล่วงหน้า และแจ้งเตือนการออกบิลครั้งต่อไป
 • รายการรับแจ้งปัญหาต้องซ่อมแซม หรือทั่วไป  ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จากลูกบ้าน
 • รายการรถยนต์และบัตรเข้าออก ของลูกบ้าน เตือนบัตรหมดอายุ

ส่วนผู้จัดการ-สำนักงาน  เจ้าหน้าที่

 • ข้อมูลสำนักงาน สร้างส่วนหัวและ โลโก้ สำนักงาน บัญชีธนาคาร
 • ระบบพนักงานและเจ้าหน้าที่ กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ และรหัสเข้าใช้งาน 
 • ระบบบันทึกรายการสินทรัพย์ และกำหนดอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพย์แต่ละชนิด เรียกดูสรุปรายงานค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
 • สรุปรายได้ เรียกดูรายงานตามวันที่กำหนด
 • สรุปรายจ่าย เรียกดูรายงานตามวันที่กำหนด

ความสามารถอื่น ๆ ที่น่าสนใจของ โปรแกรม Village System

 • สามารถบันทึกข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานได้
 • สามารถบันทึกแนบไฟล์รูปภาพ ประกอบกับข้อมูลได้
 • มีระบบการลงทะเบียนข้อมูลบ้านใหม่ หรือ ห้องพักอาศัยใหม่ เพิ่มเติมจากเดิม
 • สามารถทำการค้นหาบ้านตามเลขทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • สามารถสรุปจำนวนบ้านหรือห้องพักที่ว่างหรือไม่ว่าง
 • มีระบบการสรุปจำนวนผู้อยู่อาศัย รวมถึงจำนวนการย้ายเข้า และย้ายออก
 • มีระบบดูแลการรับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องงานซ่อมแซม
 • เพิ่มชื่อ และตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่
 • บันทึกข้อมูลเจ้าบ้าน และผู้อยู่อาศัย
 • บันทึกข้อมูลรถยนต์ และออกใบเข้าออกโครงการ
 • สามารถออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
 • สามารถออกใบสำคัญจ่ายทั่วไป
 • สรุปรายรับ และรายจ่าย ทั้งแบบแจกแจงรายการอย่างละเอียด และแบบสรุปโดยย่อ
 • รองรับการใช้งานกับระบบ Windows ทั้งแบบ 64 bit และ 32 bit

เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม Village System

 1. ปีแรกราคาอยู่ที่ 2,500 บาท ค่าบริการรายปี 1,000 บาท รวม 3,500 บาท ติตตั้งให้ผ่านระบบรีโมท
 2. หากติดตั้งเครื่องลูกข่าย เพิ่มเครื่องละ 1,000 บาท ค่าบริการรายปี 500 บาท ต่อเครื่อง
 3. ทางเลือก ลูกค้าต้องจ่ายค่าบริการรายปิในปีแรกที่ติดตั้ง กรณีไม่ต้องการจ่ายค่าบริการรายปีในปีถัด ๆ ไป ก็จำเป็นต้องเสียบริการเป็นรายเคสที่ได้มีการซ่อมบำรุงโปรแกรมแต่ละครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท
 4. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็ม

ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Village System ชุดทดลองใช้ฟรี และโปรแกรมชุดตัวเต็ม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.