Prima MyBUSINESS 3.0 (โปรแกรมบริหารธุรกิจประเภท ขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน)

ขาย Prima MyBUSINESS 3.0 ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมบริหารธุรกิจประเภท ขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน)
แชร์บทความ
: 12,939

Prima MyBUSINESS 3.0
(โปรแกรมบริหารธุรกิจประเภท ขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

โปรแกรมขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0

Prima MyBUSINESS 3.0 มันเป็น โปรแกรมด้านงานบัญชี (Accounting Software) สำหรับงานขายสินทั่วไป ใช้งานได้ทั้ง การขายแบบเงินสด-เครดิต และการขายแบบเงินผ่อน ทั้งแบบภาษีเหมาจ่าย หรือแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สะดวก ถูกต้อง รวดเร็วในการบริหารงานร้านค้า ใช้งานง่าย แม้ผู้ใช้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก ก็สามารถใช้งานได้ดี พร้อมด้วยระบบสต๊อก หรือ จัดการสินค้าคงคลังที่ใช้งานร่วมกัน เป็นระบบบริหารสต๊อก (Stock Management System) ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเลือกให้สินค้าทั้งหมด หรือแยกบางรายการ ตัดสต๊อก หรือไม่ตัดสต๊อกได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดภาษี 7% หรือ 0% ได้ทั้งหมด หรือแยกเป็นแต่ละรายการสินค้าได้ (จึงใช้ได้กับทุกธุรกิจ)

โปรแกรมขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0 แบ่งระบบการขายออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบขายเงินสด-เครดิต และระบบขายเงินผ่อน โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เพียงระบบใดระบบหนึ่ง หรือใช้ทั้ง 2 ระบบร่วมกันได้ โดยการเลือกลงทะเบียนตามที่ต้องการ และโปรแกรมตัวนี้รองรับการติดตั้งใช้งานแบบเครื่องเดียว (ลิขสิทธิ์แบบ Standard) และการเรียกใช้งานโปรแกรมผ่านระบบ LAN (ลิขสิทธิ์แบบ Enterprise) โดยที่โปรแกรมนี้เป็นผลงานการพัฒนาจาก บริษัท Primasoft ที่มีโปรแกรมด้านงานบัญชีให้เลือกใช้หลายตัว

สำหรับธุรกิจด้านการค้าขาย ที่ต้องการโปรแกรมบัญชี ราคาถูก ใช้งานง่าย พัฒนาโดยคนไทย เข้าใจความต้องการของธุรกิจไทยเป็นอย่างดี ก็สามารถพิจารณาเลือกซื้อ โปรแกรมขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0 ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์ได้แล้ววันนี้

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ระบบขายเงินสด-เครดิต

สไลด์รูปภาพ

 โปรแกรมขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0โปรแกรมขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0

 • การออกเอกสารใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา
 • การออกเอกสารที่ออกเป็นชุด
 • กำหนดภาษีให้กับสินค้าแต่ละรายการได้ เช่น ภาษี 7% ภาษี 0% หรือ ภาษีเหมาจ่ายได้
 • การจัดทำใบวางบิล/เก็บเงิน การรับเช็ค (ลูกหนี้)
 • การจัดทำใบรับวางบิล (เจ้าหนี้)
 • งานทะเบียนสินค้า งานทะเบียนลูกค้า งานทะเบียนผู้ขาย
 • พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย การพิมพ์ฉลาก (Label)
 • รายงาน สินค้าที่ขายได้ ปริมาณสินค้าคงเหลือ สินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 • รายงาน วิเคราะห์สินค้า ต้นทุน
 • งานทะเบียนพนักงาน ผลงานขาย และค่าคอมมิชชั่น
 • การออกรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานซื้อ รายงานขาย
 • รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • รายงานสถานะการเงิน ของท่านที่มีอยู่ในระบบ
 • รายงานอื่น ๆ
 • รายงานทั้งหมดสามารถดูได้บนจอภาพ และสั่งพิมพ์ได้บนกระดาษเปล่า หรือบนแบบฟอร์ม
 • สามารถเลือกรูปแบบของฟอร์มใบสำคัญเช่น ใบส่งสินค้า ใบกำกับ ให้เข้ากับฟอร์มที่มีขายอยู่แล้วได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราจัดทำไว้เป็นเทมเพลตให้เลือกใช้ได้ง่าย สามารถพิมพ์โลโก้ของบริษัท ห้าง ร้าน ของท่านลงบนฟอร์ม หรือกระดาษเปล่า ใช้กับ เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ Ink Jet ได้

ระบบขายเงินผ่อน

สไลด์รูปภาพ

 โปรแกรมขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0โปรแกรมขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0โปรแกรมขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0โปรแกรมขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0โปรแกรมขายเงินสด เครดิต เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0

 • ระบบรักษาความปลอดภัย Password กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานได้เอง 5 ระดับ
 • จัดทำตารางกำหนดการชำระเงิน พร้อมบันทึกรายการชำระเงิน
 • ทะเบียนลูกค้า ทะเบียนพนักงาน
 • ทะเบียนสินค้า พร้อมระบบ Stock สินค้าปรับเมื่อมีการนำเข้า หรือเมื่อเบิกไปใช้งาน
 • พิมพ์ใบเร่งรัดหนี้ได้ทันที เพื่อช่วยให้ง่ายในการติดตาม
 • มีรายงานลูกค้าที่ค้างชำระ
 • พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ขนาด 8.5x11 นิ้ว หรือกระดาษสั้น 8.5x5.5 นิ้ว ก็ได้ มีให้เลือกหลายรูปแบบ เลือกพิมพ์รูปโลโก้ของกิจการในเอกสารได้ด้วย
 • ค้นหาลูกค้า ได้จาก ชื่อลูกค้า เลขที่สัญญา หมายเลข Serial No. ของสินค้า เลขบัตรประชาชน
 • รายงานลูกค้าที่ชำระเงินปกติ
 • รายงานลูกค้าที่ค้างชำระเงิน

คุณสมบัติเด่นของ โปรแกรม Prima MyBUSINESS 3.0

 • มีระบบรักษาความปลอดภัย Password กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานได้ เอง 5 ระดับ
 • ระบบ Stock ปรับอัตโนมัติ ทันทีที่มีการนำเข้า หรือ จำหน่ายออก
 • ต่อร่วมกับเครื่องพิมพ์ที่ ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ
 • ต่อร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน
 • มีกระดาษแบบฟอร์ม ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี พร้อมใช้งาน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Global Mapper Pro (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร)
Global Mapper Pro โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ จัดการข้อมูล LiDAR และ Point Cloud ในระดับสูง
Global Mapper Standard (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นมาตรฐาน)
Global Mapper Standard โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ มืออาชีพ รุ่นมาตรฐาน รองรับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ
New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.