Windows Server 2022 (Perpetual on CSP) (สำหรับองค์กรธุรกิจ | PT-WSV2-16C / PT-WSV2-2C / PT-WSV2-DCAL / PT-WSV2-UCAL)

ขาย Windows Server 2022 (Perpetual on CSP) ลิขสิทธิ์แท้

(สำหรับองค์กรธุรกิจ | PT-WSV2-16C / PT-WSV2-2C / PT-WSV2-DCAL / PT-WSV2-UCAL)
แชร์บทความ
: 13,468

Windows Server 2022
(ระบบปฏิบัติการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรธุรกิจ)
(Part Number : PT-WSV2-16C / PT-WSV2-2C  / PT-WSV2-DCAL / PT-WSV2-UCAL)

Business License for 2 CPU Cores
Business License for 16 CPU Cores
Device CAL
User CAL
Perpetual License (on CSP)
  Perpetual License คืออะไร ?

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 สำหรับองค์กรธุรกิจ คือระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ก้บ Data Center ขององค์กร หรือ ธุรกิจต่าง ๆ ที่แสวงหาผลกำไร ในด้านกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อที่จะรองรับปริมาณข้อมูลได้มากขึ้น ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้ และใช้งานคู่กับอุปกรณ์พกพาและอปุกรณ์ IOT (Internet of Things) ได้อย่างคล่องตัว

สามารถเชื่อมต่อระหว่าง Data Center กับ Microsoft Azure ทั้งยังโอนย้ายโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในรูปแบบไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) ซึ่งต้องซื้อ CAL (Client Access License) ซึ่งเป็น License ของจำนวนลูกข่ายที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานระบบปฏิบัติการ อย่างถูกลิขสิทธิ์ และแน่นอนว่าระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้ เป็นผลงานการพัฒนาของ บริษัท Microsoft ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเอง

สำหรับองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการจัดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั้งแบบ On-premises หรือบนระบบคลาวด์ เพื่อให้บริการทางด้าน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 ลิขสิทธิ์แท้ ได้ที่ ร้านขาย สินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop) แล้ววันนี้

สิทธิ์การใช้งาน CAL (CAL สิทธิ์ในการเข้าใช้งานเครื่อง Server)

 • CAL เป็นสิทธิ์สาหรับลูกข่ายในการเข้าไปใช้บริการ ข้อมูล หรือโปรแกรมของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • ในองค์กรที่ติดตั้ง Microsoft Server License จำเป็นต้องมีลิขสิทธิ์ประเภท CAL ตามจำนวนจุดที่มีการเชื่อมต่อเข้ามา ใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงหรือ ผ่านเครื่อง Application Server หรือผ่านบริการอื่น ๆ

โดยที่ CAL มี 2 ประเภทคือ

 1. User CAL
 2. Device CAL

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022

CAL นับสิทธิ์จาก Client เท่านั้น โดยจะใช้งานเครื่อง Server กี่เครื่องก็ได้ และในการใช้งาน CAL ต้องเป็น Version ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า Version ของ Windows Server และ SQL Server

Device CAL - Client Access License นับตามอุปกรณ์ (Device)

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022

Device CAL จะนับสิทธิ์โดยอิงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าใช้งานเครื่อง Server โดยไม่สนใจว่าจะมีผู้ใช้งานอุปกรณ์นั้นกี่คน เหมาะกับบริษัทหรือองค์กรที่มีเครื่องน้อยกว่าพนักงาน เช่นบริษัทที่มีการทางานเป็นกะ

User CAL - Client Access License นับตามผู้ใช้งาน (User)

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022

User CAL จะนับสิทธิ์โดยอิงจากผู้ใช้สิทธิ์ และไม่สนใจว่าผู้ใช้สิทธิ์นั้นจะมีการใช้งานอุปกรณ์กี่เครื่อง เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ที่มีการใช้อุปกรณ์หลายเครื่องเช่น พนักงานระดับผู้บริหาร

External Connector - Client Access License

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการบุคคลภายนอกองค์กร สามารถทำการ Log in เชื่อมต่อเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรได้ ก็สามารถเข้างานได้ด้วย License แบบ CAL

คุณลักษณะ License ของ Windows Server 2022

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022

 • รองรับความสามารถพื้นฐานของ Windows Server 
 • License ย้ายเครื่องได้ 
 • License ต่อ 2 Core 
 • License ซื้อขั้นต่ำ 8 License คือ 16 Core (8 Core ต่อ CPU)
 • License Standard ใช้ได้ 2 Virtual Machine 
 • สามารถสร้าง Windows Server Container ได้ไม่จำกัด

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ผสานประสิทธิภาพการจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบ On-premises และเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 เป็นระบบปฏิบัติการที่เชื่อมต่อการผสานรวมประโยชน์จาการจัดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรเอง (On-premises Environments) เข้ากับบริการเซิร์ฟเวอร์บนระบบคลาวด์ของ Microsoft Azure เพื่อสร้างการให้บริการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Scenarios) ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าในการลงทุนทางด้าน IT ขององค์กร รวมถึงยกระดับความปลอดภัยข้อมูล ลดความเสี่ยงที่กระบวนการทางธุรกิจจะหยุดชะงัก ด้วยชั้นของการปกป้องที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 รองรับการขยายสเกลการให้บริการแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ได้ด้วยสภาพการทำงานแบบเสมือน เปิดโอกาสให้ฝ่ายพัฒนา โปรแกรม/แอปพลิเคชัน สามารถสร้างแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่รันบนระบบคลาวด์ และยกระดับการทำงานของแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิมของธุรกิจ ด้วยการรันในแบบ Containers ที่ใช้ทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์น้อยกว่า รวมถึงยังรองรับการรันแอปพลิเคชันในแบบ Micro-services ด้วย

ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่ทันสมัยระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022

ด้วย ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 จะช่วยให้การจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ Server Management ที่สามารถปรับแต่งการทำงาน และแก้ปัญหาของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการจัดการกับภาระงาน (Workloads) ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้จากระยะไกล ผ่าน โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้สามารถดูแลระบบ และจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ย้ายโหลดงานไปยัง Microsoft Azureระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 ช่วยให้การย้ายโหลดงาน และแอปพลิเคชันที่รันอยู่บน Windows Server ให้ไปรันบน บริการเซิร์ฟเวอร์บนระบบคลาวด์ของ Microsoft Azure เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Hybrid โดยใช้เครื่องมือที่คุ้นเคยอย่าง Windows Server Active Directory, Windows Admin Center หรือ PowerShell ทำให้สามารถขยายสเกลการให้บริการของแอปพลิเคชันทางธุรกิจได้อย่างงายดาย ซึ่งเป็นบริการเซิร์ฟเวอร์บนระบบคลาวด์ที่มีกาาร Support ทางด้านเทคนิคที่ดีเยี่ยม

ระบบการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของยุคใหม่

ด้วยความสามารถรูปแบบใหม่สำหรับการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ใน ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 เป็นการผสานรวมการรักษาความปลอดภัยแบบหลายระดับสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อมอบการปกป้องในเชิงลึกจากภัยคุกคามในโลกยุคใหม่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยแบบ Multi-layer ทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลระบบงานที่สำคัญของธุรกิจ ได้รับการปกป้อง อย่างเหมาะสม และเพียงพอ

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 ยังมอบการปกป้องที่ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเสมือน ด้วยฟีเจอร์ Virtualization-based Security (VBS) เพื่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนหน่วยความจำ เก็บข้อมูลแยกกัน ระหว่างระบบปฏิบัติการหลัก และระบบปฏิบัติการเสมือน เพื่อป้องกันการโจมตีผ่านช่องโหว่ของมัลแวร์ประเภทลักลอบขุดเหรียญคริปโต และ VBS ยังมาพร้อมคุณสมบัติ Credential Guard เป็น สถานที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้ระบบปฏิบัติการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้โดยตรง     

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • CPU :
  • 1.4 GHz 64-bit processor Compatible with x64 instruction set
  • Supports NX and DEP, CMPXCHG16b, LAHF/SAHF, and PrefetchW
 • RAM :
  • 512 MB. (2 GB. for Server with Desktop Experience installation option)
  • ECC (Error Correcting Code) type or similar technology, for physical host deployments
 • Hard disk space : Minimum 32 GB. (Windows Server 2022 using the Server Core installation option)
 • Network Requirements :
  • An ethernet adapter capable of at least 1 gigabit per second throughput
  • Compliant with the PCI Express architecture specification
 • Additional :
  • UEFI 2.3.1c-based system and firmware that supports secure boot
  • Trusted Platform Module
  • Graphics device and monitor capable of Super VGA (1024 x 768) or higher-resolution

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

ตารางเปรียบเทียบ ระบบปฏิบัติการ Windows Server แต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบ ระบบปฏิบัติการ Windows Server แต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบ ระบบปฏิบัติการ Windows Server แต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบ ระบบปฏิบัติการ Windows Server แต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบ ระบบปฏิบัติการ Windows Server แต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบ ระบบปฏิบัติการ Windows Server แต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบ ระบบปฏิบัติการ Windows Server แต่ละเวอร์ชัน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.