Nanosoft Apartment.NET (โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ สำหรับห้องรายวัน รายเดือน แบบซื้อขาด)

ขาย Nanosoft Apartment.NET ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ สำหรับห้องรายวัน รายเดือน แบบซื้อขาด)
แชร์บทความ
: 20,231

Nanosoft Apartment.NET
(โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ สำหรับห้องเช่ารายวัน และรายเดือน แบบซื้อขาด)

Perpetual License

Nanosoft Apartment.NET

โปรแกรม Nanosoft Apartment หรือที่มีชื่อเต็มๆ ว่า โปรแกรม Nanosoft Apartment.NET มันเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ บริหารงานห้องเช่า โดยสามารถบันทึกการ์ดผู้เช่า พิมพ์สัญญาเช่า ป้อนข้อมูลค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ ได้  สามารถนำไปใช้กับ การเก็บค่าส่วนกลาง ของ คอนโดมิเนียม และ หมู่บ้านจัดสรร ได้อีกด้วย โปรแกรมนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการ์ดผู้เช่า การพิมพ์สัญญาเช่า การป้อนข้อมูลค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ต่างๆ ของแต่ละห้อง รวมไปถึง ค่าเช่าอื่นๆ หรือ การรับเงินจอง เงินประกันห้องพักและ รับเงินค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่ง ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ทำงานได้ทั้งแบบใช้งานบนเครื่องเดียว (Stand Alone) และใช้งานหลายเครื่อง (ผ่าน Network)

รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล รายรับ และ รายจ่าย ในรูปแบบของกราฟ และ รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล ยอดค้างชำระค่าเช่า นอกจากนี้ยัง มีการบันทึก รายการสิ่งของในห้องพัก, มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า และสามารถออก ใบเสร็จรับเงิน และ ใบแจ้งหนี้ อีกทั้งรองรับการขายสินค้า และนำค่าใช้จ่ายไปรวมกับค่าเช่า และ สามารถป้อนข้อมูลการบำรุงรักษาห้องพัก หรือ การรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น ซื้อโปรแกรม Nanosoft Apartment.NET ราคาถูก ได้ที่ไทยแวร์ แล้ววันนี้

* Monthly Only คือโปรแกรมจะรองรับการเก็บค่าเช่าแบบรายเดือนอย่างเดียว และไม่จำกัดจำนวนห้อง 
** โปรแกรมเป็นลักษณะซื้อขาด 1 License ใช้งานได้ 1 เครื่อง มีจำหน่ายแบบ Standalone และ Network

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

โครงสร้างของ โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ Nanosoft Apartment.NET

Nanosoft Apartment.NET

โปรแกรม Nanosoft Apartment.NET ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทซอฟท์แวร์ไทย เข้าใจความต้องการของธุรกิจห้องเช่า หอพักไทยเป็นอย่างดี ทำให้ออกแบบระบบงานมาได้อย่างครอบคลุม และครบถ้วนตามความต้องการ โดยมีระบบงานต่างๆ ให้ใช้งานดังนี้

 1. ระบบการ์ดสัญญาเช่า (Guest history and contract system) : ระบบนี้จะทำหน้าที่ตั้งการ์ดสัญญาเช่า ของโปรแกรมหอพัก ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นกระบวณการทำงานของโปรแกรม Nanosoft Apartment.NET โดยระบบจะสามารถ แยกข้อมูลกันระหว่างผู้เข้าพัก และ ผู้ทำสัญญา พร้อมทั้งการกำหนดเงื่อนไขการเช่าต่างๆ อาทิ การชำระค่าเช่ารายวัน หรือ รายเดือน การคิดมิเตอร์น้ำ และ ไฟฟ้า แบบคิดตามมิเตอร์ หรือ เหมาจ่าย และ สามารถกำหนดเงื่อนไขเองได้ อีกทั้งสามารถ กำหนดผู้ทำสัญญาสามารถทำสัญญาเช่าห้องพักได้หลายๆ ห้อง เช่น กรณี องค์กร เป็นผู้ทำสัญญาเช่า เพื่อให้พนักงาน หรือ ผู้บริหารเข้าพักเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถคิดค่าเช่าอื่นๆ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม, ค่าอินเทอร์เน็ต หรือ เคเบิ้ลทีวี และ ในระบบนี้ยังจะประกอบไปด้วย การพิมพ์สัญญาเช่า เป็นต้น
 2. ระบบการประมวลผลค่าเช่า (Payment system) : ในระบบนี้จะทำหน้าที่ในการประมวลผลตามงวดการชำระในแต่ละการ์ดสัญญาเช่า ของ โปรแกรมหอพัก หรือ โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ คือเมื่อมีการป้อนข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามงวดการชำระ เช่น การคิดค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าโทรศัพท์, ค่าสินค้า/บริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว เมื่อทำการประมวลผล โปรแกรมจะนำไปคิดรวมกับค่าเช่ารายเดือน และ ค่าเช่าอื่นๆ แล้ว หักด้วยการรับชำระค่าเช่าล่วงหน้า โดยสามารถออกใบเรียกเก็บเงิน หรือ ใบแจ้งหนี้ เพื่อนำไปให้แก่ผู้เช่า เมื่อมีการรับชำระค่าเช่า จะนำไปบันทึกเพื่อตัดยอดใน การ์ดสัญญาเช่า โดย ระบบนี้จะสามารถออกรายงาน อาทิ รายงานการค้างชำระ เป็นต้น 
 3. ระบบการชำระค่าเช่า (Payment system) : ในระบบนี้จะทำหน้าที่ในการรับชำระเงินค่าเช่า หลังจากการประมวลผลค่าเช่า ในแต่ละ การ์ดสัญญาเช่า ของ โปรแกรมหอพัก หรือ โปรแกรมห้องเช่า กล่าวคือ เมื่อมีการป้อนข้อมูลการรับชำระค่าเช่า โปรแกรมจะนำไปตัดยอดหนี้ จากการ์ดสัญญาเช่า  โดย ระบบนี้จะสามารถออกรายงานการรับชำระค่าเช่า, รายงานการรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน และ ใบกำกับภาษี เป็นต้น
 4. ระบบบัญชีรับจ่าย (Small account system) : การทำงานของระบบนี้ ในโปรแกรมหอพัก เป็นการนำข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านรายรับ และ รายจ่าย มาประมวลผล ในการวิเคราะห์ รายรับในแต่ละประเภท, รายจ่ายในแต่ละประเภทหรือ หายอดกำไร/ขาดทุน เบื้องต้น
 5. ระบบการจัดการห้องพัก (Room management system) : ระบบนี้จะทำหน้าที่ในการจัดการห้องพัก ต่างๆ เช่น การเพิ่มเติม, แก้ไข รหัสห้องพัก การแยก ประเภทห้องพัก หรือ การแยกชั้น, แยกตึก ของห้องพัก รวมไปถึงการซ่อมบำรุงห้องพัก และการตรวจสอบสิ่งของ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เฟอร์นิเจอร์ ในห้องพักเป็นต้น

ระบบการเช่าห้องพักรายเดือน

เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ของ โปรแกรม Nanosoft Apartment.NET อาทิ การตั้งการ์ดสัญญาเช่า, บันทึกการจองห้องพัก, การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก, การพิมพ์สัญญาเช่า, บันทึกรายจ่ายในการประกอบการ เพื่อนำไปหากำไรขาดทุน เบื้องต้น, การบันทึกค่าเช่าล่วงหน้า, บันทึกการแยกห้องพัก, ย้ายห้องพัก เป็นการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น เพื่อจะนำไปประมวลผล และ ออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

 • บันทึกการจองห้องพักรายเดือน
 • บันทึกการ์ดสัญญาเช่า
 • บันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก
 • บันทึกค่าเช่าล่วงหน้า
 • การ์ดค่าเช่าล่วงหน้า
 • บันทึกการแยกห้องพัก
 • บันทึกการย้ายห้องพัก
 • บันทึกรายจ่าย

ระบบการเช่าห้องพักรายวัน

เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ อาทิ บันทึกการจองห้องพัก, บันทึกการเช็คอิน / เช็คเอาท์, การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก, สถานะห้องพักรายวัน, ตารางห้องพัก (Room planning), การพิมพ์เอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึก ดังต่อไปนี้

 • บันทึกการจองห้องพักรายวัน
 • บันทึกการเช็คอิน
 • บันทึกการเช็คเอาท์
 • บันทึกการปรับปรุงข้อมูลการเข้าพัก
 • พิมพ์เอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน, Folio
 • ตารางห้องพัก (Room planning)
 • บันทึกยกเลิกการเข้าพัก

ระบบประมวลผลรายเดือน

เป็นระบบการประมวลผล ข้อมูล เพื่อออกใบแจ้งหนี้ และ เรียกเก็บเงิน ของโปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ อาทิ มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, การขายสินค้า, ประมวลผลค่าเช่าห้องพัก เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดัง
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
New
Targus 15.6” Geolite Essential Slipcase (กระเป๋าโน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว สะพายข้าง สะดวกสบาย มีช่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ)
Targus 15.6” Geolite Essential Slipcase กระเป๋าโน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว สะพายข้าง มีช่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ มีสายคาดติดกระเป๋าเดินทางล้อลาก เหมาะกับการเดินทาง
New
ASTER Annual-6 (โปรแกรมทำให้ คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว ใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี ราคาถูก)
ASTER Annual-6 โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แบ่งใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลดต้นทุนไอที ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี ราคาถูก สำหรับบ้าน โรงเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.