Mosaic Converter (โปรแกรมทำภาพโมเสค)

ขาย Mosaic Converter ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมทำภาพโมเสค)
แชร์บทความ
: 7,895

Mosaic Converter
(โปรแกรมทำภาพโมเสค เพื่อการแปรอักษร ปักครอสติส ปูกระเบื้องสี)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

Mosaic Converter เป็น โปรแกรมด้านงานกราฟิก ที่มีความสามารถในการ สร้างภาพลดสี สำหรับทำภาพโมเสค ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับลักษณะงานได้หลากหลาย เช่น งานปูกระเบื้องโมเสค งานแปรอักษร งานปักครอสติส รวมถึงงานอืน ๆ ที่มีลักษณะของการใช้วัสดุหลายสีมาเรียงต่อกันเป็นรูปภาพ เช่น เม็ดกระดุม หรือใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนำมาย้อมสี โดยที่โปรแกรมตัวนี้ เป็นผลงานการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยจาก บริษัท Dreamsofts

สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ต้องมีการแสดงแปรอักษรในงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงคนที่ชอบสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการปักครอสติส หรืองานรับจ้างปูกระเบื้องสีเรียงเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ที่สวยงาม ก็สามารถหาซื้อ โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

ขอบเขตการใช้งานโปรแกรม

 • สามารถขอรหัสสำหรับปลดล็อคจากผู้พัฒนาโปรแกรมได้ 10 ครั้ง
 • คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่อง และถ้าคุณฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องขอรหัสปลดล็อคใหม่

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ครอบคลุมทั้งการออกแบบ และคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter มีความสามารถในการออกแบบภาพต้นแบบได้ตามต้องการ โดยสามารถที่จะแทรกรูปภาพ ข้อความ รูปทรงเรขาคณิต ได้โดยอิสระ เมื่อได้ภาพต้นแบบที่ต้องการแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังส่วนของการคำนวณภาพลดสี เพื่อที่จะทำการแปลงภาพต้นแบบให้เหลือในจำนวนสีที่ต้องการได้

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ยังสามารถสร้างรายงานสรุปการจัดวางสำหรับชีตต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์ CSV ซึ่งแฟ้มชนิดนี้สามารถเปิดใน โปรแกรม Microsoft Excel จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการต่อได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถที่จะกำหนดสีที่ต้องการและราคาต่อสี เพื่อใช้ในการสรุปรวมต้นทุนของภาพที่คำนวณได้ได้ทั้งหมดอีกด้วย

คุณสมบัติของส่วนออกแบบภาพต้นแบบ

สไลด์รูปภาพ

 โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converterโปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

 • ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของชิ้นงานจากจำนวนชิ้นหรือคำนวณจากขนาดจริงได้
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดแผ่นชีต (แผ่นชิ้นงานย่อย) เพื่อความสะดวกในการทำงานได้
 • ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการจัดเรียงชิ้นสีได้ระหว่างแบบจัตุรัสและแบบทแยง
 • สามารถแทรกวัตถุอันได้แก่ ข้อความ ข้อความหมุนได้ รูปภาพ เส้นตรง สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมมุมมน 
 • สามารถกำหนดรายละเอียดให้กับวัตถุแต่ละชนิด พร้อมใส่เอฟเฟกต์ได้สำหรับรูปภาพ 
 • สามารถกำหนดภาพพื้นหลัง พร้อมตัวเลือกในการซ่อน/แสดง
 • สามารถบันทึกภาพต้นแบบเป็นแฟ้มรูปภาพ Jpeg หรือ Bitmap ได้
 • สามารถ ย่อ/ขยาย ภาพต้นแบบ เพื่อความสะดวกในการออกแบบ
 • สามารถกำหนดการแสดงจุดแบ่งพื้นพร้อมการอ้างอิงวัตถุกับจุดอ้างอิง

คุณสมบัติของส่วนคำนวณภาพลดสี

สไลด์รูปภาพ

 โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converterโปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converterโปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

 • สามารถเพิ่มชุดสีได้โดยอิสระ
 • สามารถ ส่งออก/นำเข้า ชุดสีได้  
 • สามารถเลือกสีเข้าสู่ชิ้นโดยได้โดยอิสระ
 • สามารถกำหนดรหัสสีรวมถึงราคาต่อหน่วยของแต่ละสี 
 • สามารถแสดงข้อมูลสีที่ถูกใช้โดยเรียงตามจำนวนที่ถูกใช้งานได้
 • สามารถตั้งระดับการคำนวณในแต่ละโทนสี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การคำนวณที่ตรงตามความต้องการ
 • สามารถ ซ่อน/แสดง เส้นแบ่งชีต
 • สามารถ ซ่อน/แสดง หมายเลขชีต
 • สามารถกำหนดสีเส้นแบ่งชีตและสีเส้นแบ่งชิ้นงานได้
 • สามารถสำเนาภาพต้นแบบและภาพลดสีไปยัง Clipboard ได้
 • สามารถบันทึกภาพต้นแบบและภาพลดสีเป็นแฟ้มรูปภาพได้
 • สามารถ ย่อ/ขยาย ภาพต้นแบบ เพื่อความสะดวกในการออกแบบ
 • สามารถเลือกที่จะปรับแต่งการแสดงผลของรายงานอันได้แก่ แบบอักษร ขนาดอักษร การแสดงสี การแสดงรหัส
 • สามารถเลือกช่วงของชีตในการสั่งพิมพ์รายงานได้
 • สามารถบันทึกรูปภาพของชีตเป็นแฟ้มรูปภาพ โดยสร้างไฟล์เรียงไปตามชื่อชีตแบบต่อเนื่อง
 • สามารถสร้างรายงานสรุปการจัดวางได้
 • สามารถสร้างรายงานสรุปการใช้สีได้  
 • สามารถสร้างรายงานแบบการปู (*.csv)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

ภาพลดสีคืออะไร ?

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

รูปภาพปกติที่เรามองเห็นกันอยู่ทั่วไปจะมีจำนวนสีที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมาก (ในทางคอมพิวเตอร์ สามารถมีได้ถึง 16 ล้านสี) ตัวอย่างของภาพเหล่านี้ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพบนจอคอมพิวเตอร์ ภาพพิมพ์ Inkjet ภาพเหล่านี้จะให้สีสันที่ดูเป็นธรรมชาติ แต่ก็มีบางลักษณะงาน ซึ่งส่วนมากจะเป็นงานศิลปะ ซึ่งจำเป็นจะต้องสร้างรูปภาพที่จำกัดจำนวนสี แต่ยังคงที่จะต้องสามารถมองเห็นเป็นภาพเดิมได้ ตัวอย่างของงานที่ต้องการภาพลดสี ก็ได้แก่ การแปรอักษร การสร้างภาพจากกระเบื้องโมเสค การปักครอสติส โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การแปรอักษร

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

การแปรอักษร เป็นลักษณะของการแสดงภาพบนอัฒจรรย์ โดยผู้แสดงแต่ละคนจะต้องถือแผ่นเพลทที่มี กระดาษสีแผ่นเล็ก ๆ จำนวนหลายสีในลักษณะตาราง โดยผู้แสดงแต่ละคนจะได้รับรหัสสีประจำตัวของแต่ละภาพที่ใช้แสดงแตกต่างกันไป จำนวนสีที่ถูกจำกัดในการแสดงอาจมีตั้งแต่ 10 สีขึ้นไป จากจุดสีเล็ก ๆ บนเพลทของผู้แสดง แต่เมื่อมองรวมกันจากระยะไกล กลับกลายมาเป็นรูปภาพที่มีสีสันแปลกตาสวยงาม และน่าสนใจเป็นอย่างมาก

โดยที่การสร้างรหัสสีสำหรับการแปรอักษรแต่ละภาพเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมาก จะมัวมาเสียเวลาอันมีค่าไปทำไม ด้วย โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้คุณเพียงแค่ กำหนดขนาดเพลท กำหนดขนาดอัฒจรรย์ กำหนดจำนวนสีที่ต้องการ จากนั้นออกแบบภาพที่ต้องการ ภายในไม่ถึง 10 นาทีคุณก็จะได้รหัสสี สำหรับผู้แสดงแต่ละคนออกมาทันที

การสร้างภาพจากกระเบื้องโมเสค

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

กระเบื้องโมเสค เป็นแผ่นกระเบื้องขนาดเล็กมีทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมและวงกลม สีของกระเบื้องโมเสคจะ ถูกจำกัดไว้ตามที่ผู้ผลิตกระเบื้องผลิตขึ้นมา เราสามารถนำกระเบื้องโมเสคที่มีสีสันแตกต่างกัน นำมาเรียงต่อกันให้ออกมากลายเป็นภาพที่เราต้องการ เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพสถานที่สำคัญ ภาพบุคคลสำคัญ หรือแม้กระทั่งภาพบุคคลในครอบครัวของเราเอง

ลองนึกดูว่า ถ้าฝาผนังในบ้านเป็นภาพของคุณและครอบครัวที่เกิดจากการเรียงเม็ดกระเบื้องโมเสคจำนวนหลายร้อยหลายพันชิ้น ฝาผนังด้านนั้นจะเป็นจุดสนใจของแขกที่ได้ผ่านมาเยี่ยมเยียนบ้านของคุณ และด้วยความทนทานของกระเบื้องโมเสคที่เกิดจากการเผาด้วยความร้อนสูง ภาพนี้ก็จะยังคงชัดและสดใสไปอีกหลายร้อยปี และ โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้ สามารถออกแบบการสร้างภาพจากกระเบื้องโมเสคให้กับคุณ

การปักครอสติส

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

การปักครอสติสเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งที่เกิดจากการปักผ้าด้วยด้ายที่มีสีแตกต่างกันออกไป ให้กลายมาเป็นรูปภาพที่มีความละเอียดและสวยงาม เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าและด้ายมิใช่น้อย ภาพครอสติสส่วนมากจะมีรูปแบบภาพที่จำกัดตามแต่จะมีผู้ออกแบบมาให้เลือก แต่ด้วย โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้ คุณสามารถออกแบบลวดลายสำหรับใช้ปักภาพได้เองตามที่ต้องการ ไม่ถูกจำกัดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานปักครอสติสอีกต่อไป แค่เพียงเลือกภาพสวย ๆ ที่คุณต้องการ จากนั้นโปรแกรมตัวนี้จะจัดการสร้างแบบสำหรับใช้ปักให้อย่างสวยงาม

คุณจะใช้โปรแกรมนี้ทำมาหากินได้อย่างไร ?

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

จากตัวอย่างของงานทั้ง 3 ประเภทข้างต้น เป็นลักษณะงานที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่ โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้ยังสามารถใช้สร้างสรรค์งานศิลปะที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับ วัตถุดิบที่นำมาใช้ได้อย่างมาก เช่น คุณสามารถที่จะรับปักภาพจากเม็ดกระดุมให้เป็นรูปภาพที่ลูกค้าต้องการ จากกระดุมเม็ดละไม่ถึงบาท คุณสามารถเอาเลข 5 มาคูณกับจำนวนเม็ดกระดุมที่ต้องใช้ ให้กลายมาเป็นราคาของผลงานศิลปะที่ลูกค้าต้องการได้ทันที

จะเห็นได้ว่าจากวัตถุดิบธรรมดาทั่วไป เมื่อกลายมาเป็นงานศิลปะแล้วจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวมันเองได้หลายเท่า ด้วย โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้คุณสามารถที่จะรับสร้างภาพตามที่ลูกค้าต้องการจากวัตถุดิบที่คุณเลือกใช้ หรือสร้างภาพที่คนนิยม เพื่อเอามาเป็นสินค้าจำหน่ายให้กับผู้สนใจ ก็จะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคุณอีกทางหนึ่ง โดยเราจะแบ่งชิ้นงานออกตามวัตถุดิบได้สองแบบ คือ

 1. วัตถุดิบหลายสี : เป็นวัตถุดิบที่มีสีหลายสีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนมากจะเป็นวัตถุดิบที่เกิดจากการผลิตของ มนุษย์ เช่น เม็ดกระดุม เม็ดพลาสติก กระดาษสี แผ่นพลาสติก ลูกปัด การเลือกใช้วัตถุดิบประเภทนี้เราเพียงแค่ซื้อวัตถุดิบในขนาดที่เราเลือกใช้ ตามจำนวนที่ต้องใช้งานในแต่ละสี
 2. วัตถุดิบสีเดียว : เป็นวัตถุดิบที่มีสีไม่กี่สี ซึ่งส่วนมากจะเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย เมล็ดพืชบางชนิด เม็ดหิน กรวด เศษไม้ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม การเลือกใช้วัตถุดิบชนิดนี้เราจำเป็นที่จะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีขนาดและรูปทรงที่ใกล้เคียงกัน และต้องทำการย้อมสีให้กับวัตถุดิบเหล่านั้นให้ออกมาเป็นสีต่าง ๆ ตามจำนวนที่ต้องใช้ โดยที่ความละเอียดของชิ้นงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานและจำนวนสีที่คุณเลือกใช้ ถ้าคุณสร้างชิ้นงาน ที่มีจำนวนชิ้นที่สูงและมีจำนวนสีที่สูง คุณก็จะได้ชิ้นงานที่มีความละเอียดและสีสันที่สมจริง

การผลิตชิ้นงานความละเอียดสูง

สไลด์รูปภาพ

 โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converterโปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

ในขั้นตอนของการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เรียกว่าแผ่นชีต และแบ่งออกไปให้คนหลาย ๆ คนช่วยกันจัดเรียงสี จากนั้นจึงนำมาประกอบรวมกันเมื่อแล้วเสร็จให้เป็นภาพเดียว เช่นภาพที่ประกอบด้วยชิ้นงานจำนวน 2,000 ชิ้น โดยแต่ละแผ่นชีตมีชิ้นงาน จำนวน 25 ชิ้น และมีจำนวนแผ่นชีตรวมทั้งสิ้น 80 แผ่น คุณสามารถแบ่งไปให้คน10 คนช่วยกันทำ โดยแต่ละคนจัดเรียงสีคนละ 8 แผ่นชีต เมื่อทุกคนจัดเรียงสีแล้วเสร็จ คุณก็เพียงนำแผ่นชีตมาเรียงต่อกัน ตามลำดับหมายเลข คุณก็จะได้ชิ้นงานที่แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว

และคุณไม่จำเป็นต้องรับผลิตชิ้นงานสำเร็จรูปก็ได้ เพียงแค่รับสร้างแบบสำหรับจัดเรียงภาพด้วย โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้ และขายพร้อมวัตถุดิบตามจำนวนสีที่ต้องใช้ในแต่ละสี โดยให้ลูกค้าของคุณเป็นผู้สร้างผลงานขึ้นมาเองใน ลักษณะ DIY (Do It Yourself) ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้จากโปรแกรมนี้

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • ต้องรันโปรแกรมในโหมด Compatibility mode for Windows XP (Service Pack 2)
  • ต้องเลือก Run this program as an adminstratorผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Global Mapper Pro (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร)
Global Mapper Pro โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ จัดการข้อมูล LiDAR และ Point Cloud ในระดับสูง
Global Mapper Standard (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นมาตรฐาน)
Global Mapper Standard โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ มืออาชีพ รุ่นมาตรฐาน รองรับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ
New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.