Mosaic Converter (โปรแกรมทำภาพโมเสค)

ขาย Mosaic Converter ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมทำภาพโมเสค)
แชร์บทความ
: 8,691

Mosaic Converter
(โปรแกรมทำภาพโมเสค เพื่อการแปรอักษร ปักครอสติส ปูกระเบื้องสี)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

Mosaic Converter เป็น โปรแกรมด้านงานกราฟิก ที่มีความสามารถในการ สร้างภาพลดสี สำหรับทำภาพโมเสค ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับลักษณะงานได้หลากหลาย เช่น งานปูกระเบื้องโมเสค งานแปรอักษร งานปักครอสติส รวมถึงงานอืน ๆ ที่มีลักษณะของการใช้วัสดุหลายสีมาเรียงต่อกันเป็นรูปภาพ เช่น เม็ดกระดุม หรือใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนำมาย้อมสี โดยที่โปรแกรมตัวนี้ เป็นผลงานการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยจาก บริษัท Dreamsofts

สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ต้องมีการแสดงแปรอักษรในงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงคนที่ชอบสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการปักครอสติส หรืองานรับจ้างปูกระเบื้องสีเรียงเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ที่สวยงาม ก็สามารถหาซื้อ โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

ขอบเขตการใช้งานโปรแกรม

 • สามารถขอรหัสสำหรับปลดล็อกจากผู้พัฒนาโปรแกรมได้ 10 ครั้ง
 • คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่อง และถ้าคุณฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องขอรหัสปลดล็อกใหม่

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ครอบคลุมทั้งการออกแบบ และคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter มีความสามารถในการออกแบบภาพต้นแบบได้ตามต้องการ โดยสามารถที่จะแทรกรูปภาพ ข้อความ รูปทรงเรขาคณิต ได้โดยอิสระ เมื่อได้ภาพต้นแบบที่ต้องการแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังส่วนของการคำนวณภาพลดสี เพื่อที่จะทำการแปลงภาพต้นแบบให้เหลือในจำนวนสีที่ต้องการได้

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ยังสามารถสร้างรายงานสรุปการจัดวางสำหรับชีตต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์ CSV ซึ่งแฟ้มชนิดนี้สามารถเปิดใน โปรแกรม Microsoft Excel จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการต่อได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถที่จะกำหนดสีที่ต้องการและราคาต่อสี เพื่อใช้ในการสรุปรวมต้นทุนของภาพที่คำนวณได้ได้ทั้งหมดอีกด้วย

คุณสมบัติของส่วนออกแบบภาพต้นแบบ

สไลด์รูปภาพ

 โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converterโปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

 • ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของชิ้นงานจากจำนวนชิ้นหรือคำนวณจากขนาดจริงได้
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดแผ่นชีต (แผ่นชิ้นงานย่อย) เพื่อความสะดวกในการทำงานได้
 • ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการจัดเรียงชิ้นสีได้ระหว่างแบบจัตุรัสและแบบทแยง
 • สามารถแทรกวัตถุอันได้แก่ ข้อความ ข้อความหมุนได้ รูปภาพ เส้นตรง สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมมุมมน 
 • สามารถกำหนดรายละเอียดให้กับวัตถุแต่ละชนิด พร้อมใส่เอฟเฟกต์ได้สำหรับรูปภาพ 
 • สามารถกำหนดภาพพื้นหลัง พร้อมตัวเลือกในการซ่อน/แสดง
 • สามารถบันทึกภาพต้นแบบเป็นแฟ้มรูปภาพ Jpeg หรือ Bitmap ได้
 • สามารถ ย่อ/ขยาย ภาพต้นแบบ เพื่อความสะดวกในการออกแบบ
 • สามารถกำหนดการแสดงจุดแบ่งพื้นพร้อมการอ้างอิงวัตถุกับจุดอ้างอิง

คุณสมบัติของส่วนคำนวณภาพลดสี

สไลด์รูปภาพ

 โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converterโปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converterโปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

 • สามารถเพิ่มชุดสีได้โดยอิสระ
 • สามารถ ส่งออก/นำเข้า ชุดสีได้  
 • สามารถเลือกสีเข้าสู่ชิ้นโดยได้โดยอิสระ
 • สามารถกำหนดรหัสสีรวมถึงราคาต่อหน่วยของแต่ละสี 
 • สามารถแสดงข้อมูลสีที่ถูกใช้โดยเรียงตามจำนวนที่ถูกใช้งานได้
 • สามารถตั้งระดับการคำนวณในแต่ละโทนสี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การคำนวณที่ตรงตามความต้องการ
 • สามารถ ซ่อน/แสดง เส้นแบ่งชีต
 • สามารถ ซ่อน/แสดง หมายเลขชีต
 • สามารถกำหนดสีเส้นแบ่งชีตและสีเส้นแบ่งชิ้นงานได้
 • สามารถสำเนาภาพต้นแบบและภาพลดสีไปยัง Clipboard ได้
 • สามารถบันทึกภาพต้นแบบและภาพลดสีเป็นแฟ้มรูปภาพได้
 • สามารถ ย่อ/ขยาย ภาพต้นแบบ เพื่อความสะดวกในการออกแบบ
 • สามารถเลือกที่จะปรับแต่งการแสดงผลของรายงานอันได้แก่ แบบอักษร ขนาดอักษร การแสดงสี การแสดงรหัส
 • สามารถเลือกช่วงของชีตในการสั่งพิมพ์รายงานได้
 • สามารถบันทึกรูปภาพของชีตเป็นแฟ้มรูปภาพ โดยสร้างไฟล์เรียงไปตามชื่อชีตแบบต่อเนื่อง
 • สามารถสร้างรายงานสรุปการจัดวางได้
 • สามารถสร้างรายงานสรุปการใช้สีได้  
 • สามารถสร้างรายงานแบบการปู (*.csv)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

ภาพลดสีคืออะไร ?

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

รูปภาพปกติที่เรามองเห็นกันอยู่ทั่วไปจะมีจำนวนสีที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมาก (ในทางคอมพิวเตอร์ สามารถมีได้ถึง 16 ล้านสี) ตัวอย่างของภาพเหล่านี้ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพบนจอคอมพิวเตอร์ ภาพพิมพ์ Inkjet ภาพเหล่านี้จะให้สีสันที่ดูเป็นธรรมชาติ แต่ก็มีบางลักษณะงาน ซึ่งส่วนมากจะเป็นงานศิลปะ ซึ่งจำเป็นจะต้องสร้างรูปภาพที่จำกัดจำนวนสี แต่ยังคงที่จะต้องสามารถมองเห็นเป็นภาพเดิมได้ ตัวอย่างของงานที่ต้องการภาพลดสี ก็ได้แก่ การแปรอักษร การสร้างภาพจากกระเบื้องโมเสค การปักครอสติส โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การแปรอักษร

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

การแปรอักษร เป็นลักษณะของการแสดงภาพบนอัฒจรรย์ โดยผู้แสดงแต่ละคนจะต้องถือแผ่นเพลทที่มี กระดาษสีแผ่นเล็ก ๆ จำนวนหลายสีในลักษณะตาราง โดยผู้แสดงแต่ละคนจะได้รับรหัสสีประจำตัวของแต่ละภาพที่ใช้แสดงแตกต่างกันไป จำนวนสีที่ถูกจำกัดในการแสดงอาจมีตั้งแต่ 10 สีขึ้นไป จากจุดสีเล็ก ๆ บนเพลทของผู้แสดง แต่เมื่อมองรวมกันจากระยะไกล กลับกลายมาเป็นรูปภาพที่มีสีสันแปลกตาสวยงาม และน่าสนใจเป็นอย่างมาก

โดยที่การสร้างรหัสสีสำหรับการแปรอักษรแต่ละภาพเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมาก จะมัวมาเสียเวลาอันมีค่าไปทำไม ด้วย โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้คุณเพียงแค่ กำหนดขนาดเพลท กำหนดขนาดอัฒจรรย์ กำหนดจำนวนสีที่ต้องการ จากนั้นออกแบบภาพที่ต้องการ ภายในไม่ถึง 10 นาทีคุณก็จะได้รหัสสี สำหรับผู้แสดงแต่ละคนออกมาทันที

การสร้างภาพจากกระเบื้องโมเสค

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

กระเบื้องโมเสค เป็นแผ่นกระเบื้องขนาดเล็กมีทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมและวงกลม สีของกระเบื้องโมเสคจะ ถูกจำกัดไว้ตามที่ผู้ผลิตกระเบื้องผลิตขึ้นมา เราสามารถนำกระเบื้องโมเสคที่มีสีสันแตกต่างกัน นำมาเรียงต่อกันให้ออกมากลายเป็นภาพที่เราต้องการ เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพสถานที่สำคัญ ภาพบุคคลสำคัญ หรือแม้กระทั่งภาพบุคคลในครอบครัวของเราเอง

ลองนึกดูว่า ถ้าฝาผนังในบ้านเป็นภาพของคุณและครอบครัวที่เกิดจากการเรียงเม็ดกระเบื้องโมเสคจำนวนหลายร้อยหลายพันชิ้น ฝาผนังด้านนั้นจะเป็นจุดสนใจของแขกที่ได้ผ่านมาเยี่ยมเยียนบ้านของคุณ และด้วยความทนทานของกระเบื้องโมเสคที่เกิดจากการเผาด้วยความร้อนสูง ภาพนี้ก็จะยังคงชัดและสดใสไปอีกหลายร้อยปี และ โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้ สามารถออกแบบการสร้างภาพจากกระเบื้องโมเสคให้กับคุณ

การปักครอสติส

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

การปักครอสติสเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งที่เกิดจากการปักผ้าด้วยด้ายที่มีสีแตกต่างกันออกไป ให้กลายมาเป็นรูปภาพที่มีความละเอียดและสวยงาม เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าและด้ายมิใช่น้อย ภาพครอสติสส่วนมากจะมีรูปแบบภาพที่จำกัดตามแต่จะมีผู้ออกแบบมาให้เลือก แต่ด้วย โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้ คุณสามารถออกแบบลวดลายสำหรับใช้ปักภาพได้เองตามที่ต้องการ ไม่ถูกจำกัดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานปักครอสติสอีกต่อไป แค่เพียงเลือกภาพสวย ๆ ที่คุณต้องการ จากนั้นโปรแกรมตัวนี้จะจัดการสร้างแบบสำหรับใช้ปักให้อย่างสวยงาม

คุณจะใช้โปรแกรมนี้ทำมาหากินได้อย่างไร ?

โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

จากตัวอย่างของงานทั้ง 3 ประเภทข้างต้น เป็นลักษณะงานที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่ โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้ยังสามารถใช้สร้างสรรค์งานศิลปะที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับ วัตถุดิบที่นำมาใช้ได้อย่างมาก เช่น คุณสามารถที่จะรับปักภาพจากเม็ดกระดุมให้เป็นรูปภาพที่ลูกค้าต้องการ จากกระดุมเม็ดละไม่ถึงบาท คุณสามารถเอาเลข 5 มาคูณกับจำนวนเม็ดกระดุมที่ต้องใช้ ให้กลายมาเป็นราคาของผลงานศิลปะที่ลูกค้าต้องการได้ทันที

จะเห็นได้ว่าจากวัตถุดิบธรรมดาทั่วไป เมื่อกลายมาเป็นงานศิลปะแล้วจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวมันเองได้หลายเท่า ด้วย โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้คุณสามารถที่จะรับสร้างภาพตามที่ลูกค้าต้องการจากวัตถุดิบที่คุณเลือกใช้ หรือสร้างภาพที่คนนิยม เพื่อเอามาเป็นสินค้าจำหน่ายให้กับผู้สนใจ ก็จะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคุณอีกทางหนึ่ง โดยเราจะแบ่งชิ้นงานออกตามวัตถุดิบได้สองแบบ คือ

 1. วัตถุดิบหลายสี : เป็นวัตถุดิบที่มีสีหลายสีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนมากจะเป็นวัตถุดิบที่เกิดจากการผลิตของ มนุษย์ เช่น เม็ดกระดุม เม็ดพลาสติก กระดาษสี แผ่นพลาสติก ลูกปัด การเลือกใช้วัตถุดิบประเภทนี้เราเพียงแค่ซื้อวัตถุดิบในขนาดที่เราเลือกใช้ ตามจำนวนที่ต้องใช้งานในแต่ละสี
 2. วัตถุดิบสีเดียว : เป็นวัตถุดิบที่มีสีไม่กี่สี ซึ่งส่วนมากจะเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย เมล็ดพืชบางชนิด เม็ดหิน กรวด เศษไม้ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม การเลือกใช้วัตถุดิบชนิดนี้เราจำเป็นที่จะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีขนาดและรูปทรงที่ใกล้เคียงกัน และต้องทำการย้อมสีให้กับวัตถุดิบเหล่านั้นให้ออกมาเป็นสีต่าง ๆ ตามจำนวนที่ต้องใช้ โดยที่ความละเอียดของชิ้นงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานและจำนวนสีที่คุณเลือกใช้ ถ้าคุณสร้างชิ้นงาน ที่มีจำนวนชิ้นที่สูงและมีจำนวนสีที่สูง คุณก็จะได้ชิ้นงานที่มีความละเอียดและสีสันที่สมจริง

การผลิตชิ้นงานความละเอียดสูง

สไลด์รูปภาพ

 โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converterโปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter

ในขั้นตอนของการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เรียกว่าแผ่นชีต และแบ่งออกไปให้คนหลาย ๆ คนช่วยกันจัดเรียงสี จากนั้นจึงนำมาประกอบรวมกันเมื่อแล้วเสร็จให้เป็นภาพเดียว เช่นภาพที่ประกอบด้วยชิ้นงานจำนวน 2,000 ชิ้น โดยแต่ละแผ่นชีตมีชิ้นงาน จำนวน 25 ชิ้น และมีจำนวนแผ่นชีตรวมทั้งสิ้น 80 แผ่น คุณสามารถแบ่งไปให้คน10 คนช่วยกันทำ โดยแต่ละคนจัดเรียงสีคนละ 8 แผ่นชีต เมื่อทุกคนจัดเรียงสีแล้วเสร็จ คุณก็เพียงนำแผ่นชีตมาเรียงต่อกัน ตามลำดับหมายเลข คุณก็จะได้ชิ้นงานที่แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว

และคุณไม่จำเป็นต้องรับผลิตชิ้นงานสำเร็จรูปก็ได้ เพียงแค่รับสร้างแบบสำหรับจัดเรียงภาพด้วย โปรแกรมทำภาพโมเสค Mosaic Converter ตัวนี้ และขายพร้อมวัตถุดิบตามจำนวนสีที่ต้องใช้ในแต่ละสี โดยให้ลูกค้าของคุณเป็นผู้สร้างผลงานขึ้นมาเองใน ลักษณะ DIY (Do It Yourself) ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้จากโปรแกรมนี้

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • ต้องรันโปรแกรมในโหมด Compatibility mode for Windows XP (Service Pack 2)
  • ต้องเลือก Run this program as an adminstratorผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.