Nesting Optimizer (โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ)

ขาย Nesting Optimizer ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ)
แชร์บทความ
: 7,772

Nesting Optimizer
(โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

Nesting Optimizer เป็น โปรแกรมสำหรับกิจการงานผลิต ที่ใช้ในการคำนวณหาวิธีการตัดชิ้นงานแบบ 1 มิติ (ตัดความยาว) และ 2 มิติ (ตัดรูปสี่เหลี่ยม) สามารถใช้ได้ กับวัสดุหลายรูปแบบ เช่น เหล็กเส้น ท่อนไม้ ท่อน้ำ กระจก ไม้อัด แผ่นโลหะ รวมไปถึงแผ่นกระดาษ โดยโปรแกรมมุ่งคำนวณหาวิธีการตัดเพื่อทำให้เกิดการใช้งานวัตถุดิบให้เกิด ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า เหลือเศษวัตถุดิบให้น้อยที่สุด ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยที่โปรแกรมตัวนี้ เป็นผลงานการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยจาก บริษัท Dreamsofts

สำหรับธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจการค้าวัตถุดิบ วัสดุก่อสร้าง ที่ต้องมีการตัดวัตถุดิบเพื่อไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือเพื่อการขายวัตถุดิบ สามารถหาซื้อ โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

ขอบเขตการใช้งานโปรแกรม : สามารถขอรหัสสำหรับปลดล็อกจากผู้พัฒนาโปรแกรมได้ 10 ครั้ง

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ความสามารถทั่วไปของโปรแกรมนี้

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถคำนวณตัดได้ทั้ง 1 และ 2 มิติ ในโปรแกรมเดียว
 • สามารถคำนวณการตัดชิ้นงานต่อครั้งได้ไม่จำกัดขนาด และจำนวน ทั้งชิ้นงานและวัตถุดิบ
 • สามารถคำนวณการตัดที่มีวัตถุดิบต่างชนิด พร้อมกันได้
 • รองรับขนาดเป็นเลขทศนิยม 4 หลัก
 • เมนูแสดงผล 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
 • สามารถกำหนดหน่วยวัดได้เองอิสระในแต่ละงานตัด
 • มีระบบแฟ้มช่วยภาษาไทย
 • ส่งออก/นำเข้า ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ โปรแกรม Microsoft Excel (.xls)

คำนวณการตัดได้หลายรูปแบบ

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถควบคุมทิศทางการตัดชิ้นงาน ระหว่างชิดซ้าย กับ ชิดบนได้ (สำหรับงานตัด 2 มิติ)
 • สามารถคำนวณต้นทุนของชิ้นงานจากราคาวัตถุดิบ
 • สามารถเลือกระดับการคำนวณได้ 3 ระดับ
 • สามารถเลือกวิธีการคำนวณระหว่าง คำนวณจำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้น้อยที่สุด หรือ มูลค่ารวมของวัตถุดิบที่ต้องใช้น้อยที่สุด

ฟีเจอร์ระดับสูงของโปรแกรม Nesting Optimizer

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถผสานชิ้นงานที่มีขนาดเท่ากันให้เป็นรายการเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการประมวลผล (Merge Part)
 • สามารถสั่งให้ซอฟต์แวร์ไปเลือกวัตถุดิบที่ตรงกับชิ้นงานที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ (Automatic Material)
 • สามารถเพิ่มข้อมูลวัตถุดิบและชิ้นงานได้โดยตรงที่หน้างานตัด กรณีที่ไม่ต้องการเก็บข้อมูลวัตถุดิบและชิ้นงานในฐานข้อมูล (Direct Input) 
 • สามารถคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ จากรายการชิ้นงานที่กำหนดให้ (Automatic Material Quantity)
 • สามารถปรับปรุงจำนวน วัตถุดิบคงเหลือ (Update Stock)
 • สามารถส่งกลับเศษวัตถุดิบที่เหลือกลับไปเป็นวัตถุดิบชิ้นใหม่ได้

ฐานข้อมูลชิ้นงาน

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถกำหนดรหัสและรายละเอียดของชิ้นงาน
 • สามารถกำหนดขนาดของแต่ละชิ้นงานไปหลายรายการ
 • สามารถกำหนดสีของชิ้นงานแต่ละแผ่นได้โดยอิสระ
 • สามารถจำกัดการพลิกหมุนของชิ้นงาน 2 มิติได้ (กรณีที่ต้องการจำกัดทิศทางการตัด)
 • สามารถนำเข้า/ส่งออกข้อมูลชิ้นงานผ่านไฟล์ .xls

ฐานข้อมูลวัตถุดิบ

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถกำหนดรหัส และรายละเอียดของวัตถุดิบ
 • สามารถกำหนดขนาดของแต่ละวัตถุดิบไปหลายรายการ
 • สามารถกำหนดราคาของวัตถุดิบได้
 • กำหนดจำนวนวัตถุดิบคงเหลือ เพื่อนำมาตรวจสอบจำนวนที่ต้องการใช้งานได้
 • สามารถ นำเข้า/ส่งออก ข้อมูลวัตถุดิบผ่านไฟล์ .xls

ฐานข้อมูลรอยตัด

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถกำหนดขนาดรอยตัดอิสระ
 • สามารถ นำเข้า/ส่งออก ข้อมูลขนาดรอยตัดผ่านไฟล์ .xls

กำหนดรูปแบบการแสดงผล

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถเลือกซ่อนหรือแสดง รหัสชิ้นงานและขนาดชิ้นงาน
 • สามารถกำหนดรูปแบบของทศนิยมในการแสดงขนาดชิ้นงาน
 • สามารถกำหนดการแสดงเส้นพิกัดบนแผ่นงานหลักได้
 • สามารถเลือกการแสดงผลแบบสีหรือขาวดำได้ (ช่วยประหยัดค่าหมึกพิมพ์ ในกรณีที่ต้องการพิมพ์รายงานแบบภาพขาวดำ)
 • สามารถกำหนดสีของเส้นรอยตัด
 • สามารถกำหนดสีของวัตถุดิบที่ไม่ถูกใช้งาน
 • สามารถเลือกดูเฉพาะชิ้นงานที่ต้องการ

รายงานการตัด

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • มีรายงานที่จำเป็นให้เลือกใช้ 6 รูปแบบ
 • มีรายงานการตัดแบบไฟล์ .xls เพื่อการส่งต่อข้อมูลไปใช้ต่อ
 • สามารถกำหนดชื่อและที่อยู่ผู้ใช้เพื่อทำเป็นหัวรายงานได้หลายชุด

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 11*
  • Windows 10*
  • Windows 8*
  • Windows 7*
  • Windows Vista*
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows XP
  • Windows ME
  • Windows 98
  • Windows 95

*ต้องรันโปรแกรมในโหมด Compatibility mode for Windows XP (Service Pack 2)
*ต้องเลือก "Run this program as an adminstrator" ก่อนการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.