Nesting Optimizer (โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ)

ขาย Nesting Optimizer ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ)
แชร์บทความ
: 6,701

Nesting Optimizer
(โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

Nesting Optimizer เป็น โปรแกรมสำหรับกิจการงานผลิต ที่ใช้ในการคำนวณหาวิธีการตัดชิ้นงานแบบ 1 มิติ (ตัดความยาว) และ 2 มิติ (ตัดรูปสี่เหลี่ยม) สามารถใช้ได้ กับวัสดุหลายรูปแบบ เช่น เหล็กเส้น ท่อนไม้ ท่อน้ำ กระจก ไม้อัด แผ่นโลหะ รวมไปถึงแผ่นกระดาษ โดยโปรแกรมมุ่งคำนวณหาวิธีการตัดเพื่อทำให้เกิดการใช้งานวัตถุดิบให้เกิด ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า เหลือเศษวัตถุดิบให้น้อยที่สุด ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยที่โปรแกรมตัวนี้ เป็นผลงานการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยจาก บริษัท Dreamsofts

สำหรับธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจการค้าวัตถุดิบ วัสดุก่อสร้าง ที่ต้องมีการตัดวัตถุดิบเพื่อไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือเพื่อการขายวัตถุดิบ สามารถหาซื้อ โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

ขอบเขตการใช้งานโปรแกรม : สามารถขอรหัสสำหรับปลดล็อกจากผู้พัฒนาโปรแกรมได้ 10 ครั้ง

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ความสามารถทั่วไปของโปรแกรมนี้

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถคำนวณตัดได้ทั้ง 1 และ 2 มิติ ในโปรแกรมเดียว
 • สามารถคำนวณการตัดชิ้นงานต่อครั้งได้ไม่จำกัดขนาด และจำนวน ทั้งชิ้นงานและวัตถุดิบ
 • สามารถคำนวณการตัดที่มีวัตถุดิบต่างชนิด พร้อมกันได้
 • รองรับขนาดเป็นเลขทศนิยม 4 หลัก
 • เมนูแสดงผล 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
 • สามารถกำหนดหน่วยวัดได้เองอิสระในแต่ละงานตัด
 • มีระบบแฟ้มช่วยภาษาไทย
 • ส่งออก/นำเข้า ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ โปรแกรม Microsoft Excel (.xls)

คำนวณการตัดได้หลายรูปแบบ

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถควบคุมทิศทางการตัดชิ้นงาน ระหว่างชิดซ้าย กับ ชิดบนได้ (สำหรับงานตัด 2 มิติ)
 • สามารถคำนวณต้นทุนของชิ้นงานจากราคาวัตถุดิบ
 • สามารถเลือกระดับการคำนวณได้ 3 ระดับ
 • สามารถเลือกวิธีการคำนวณระหว่าง คำนวณจำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้น้อยที่สุด หรือ มูลค่ารวมของวัตถุดิบที่ต้องใช้น้อยที่สุด

ฟีเจอร์ระดับสูงของโปรแกรม Nesting Optimizer

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถผสานชิ้นงานที่มีขนาดเท่ากันให้เป็นรายการเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการประมวลผล (Merge Part)
 • สามารถสั่งให้ซอฟต์แวร์ไปเลือกวัตถุดิบที่ตรงกับชิ้นงานที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ (Automatic Material)
 • สามารถเพิ่มข้อมูลวัตถุดิบและชิ้นงานได้โดยตรงที่หน้างานตัด กรณีที่ไม่ต้องการเก็บข้อมูลวัตถุดิบและชิ้นงานในฐานข้อมูล (Direct Input) 
 • สามารถคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ จากรายการชิ้นงานที่กำหนดให้ (Automatic Material Quantity)
 • สามารถปรับปรุงจำนวน วัตถุดิบคงเหลือ (Update Stock)
 • สามารถส่งกลับเศษวัตถุดิบที่เหลือกลับไปเป็นวัตถุดิบชิ้นใหม่ได้

ฐานข้อมูลชิ้นงาน

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถกำหนดรหัสและรายละเอียดของชิ้นงาน
 • สามารถกำหนดขนาดของแต่ละชิ้นงานไปหลายรายการ
 • สามารถกำหนดสีของชิ้นงานแต่ละแผ่นได้โดยอิสระ
 • สามารถจำกัดการพลิกหมุนของชิ้นงาน 2 มิติได้ (กรณีที่ต้องการจำกัดทิศทางการตัด)
 • สามารถนำเข้า/ส่งออกข้อมูลชิ้นงานผ่านไฟล์ .xls

ฐานข้อมูลวัตถุดิบ

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถกำหนดรหัส และรายละเอียดของวัตถุดิบ
 • สามารถกำหนดขนาดของแต่ละวัตถุดิบไปหลายรายการ
 • สามารถกำหนดราคาของวัตถุดิบได้
 • กำหนดจำนวนวัตถุดิบคงเหลือ เพื่อนำมาตรวจสอบจำนวนที่ต้องการใช้งานได้
 • สามารถ นำเข้า/ส่งออก ข้อมูลวัตถุดิบผ่านไฟล์ .xls

ฐานข้อมูลรอยตัด

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถกำหนดขนาดรอยตัดอิสระ
 • สามารถ นำเข้า/ส่งออก ข้อมูลขนาดรอยตัดผ่านไฟล์ .xls

กำหนดรูปแบบการแสดงผล

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • สามารถเลือกซ่อนหรือแสดง รหัสชิ้นงานและขนาดชิ้นงาน
 • สามารถกำหนดรูปแบบของทศนิยมในการแสดงขนาดชิ้นงาน
 • สามารถกำหนดการแสดงเส้นพิกัดบนแผ่นงานหลักได้
 • สามารถเลือกการแสดงผลแบบสีหรือขาวดำได้ (ช่วยประหยัดค่าหมึกพิมพ์ ในกรณีที่ต้องการพิมพ์รายงานแบบภาพขาวดำ)
 • สามารถกำหนดสีของเส้นรอยตัด
 • สามารถกำหนดสีของวัตถุดิบที่ไม่ถูกใช้งาน
 • สามารถเลือกดูเฉพาะชิ้นงานที่ต้องการ

รายงานการตัด

โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 และ 2 มิติ Nesting Optimizer

 • มีรายงานที่จำเป็นให้เลือกใช้ 6 รูปแบบ
 • มีรายงานการตัดแบบไฟล์ .xls เพื่อการส่งต่อข้อมูลไปใช้ต่อ
 • สามารถกำหนดชื่อและที่อยู่ผู้ใช้เพื่อทำเป็นหัวรายงานได้หลายชุด

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 11*
  • Windows 10*
  • Windows 8*
  • Windows 7*
  • Windows Vista*
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows XP
  • Windows ME
  • Windows 98
  • Windows 95

*ต้องรันโปรแกรมในโหมด Compatibility mode for Windows XP (Service Pack 2)
*ต้องเลือก "Run this program as an adminstrator" ก่อนการใช้งาน




ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Global Mapper Pro (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร)
Global Mapper Pro โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ จัดการข้อมูล LiDAR และ Point Cloud ในระดับสูง
Global Mapper Standard (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นมาตรฐาน)
Global Mapper Standard โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ มืออาชีพ รุ่นมาตรฐาน รองรับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ
New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.