Nanosoft Cafe.NET (โปรแกรมร้านอาหาร ดูแลระบบงานขายอาหาร เครื่องดื่ม)

ขาย Nanosoft Cafe.NET ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมร้านอาหาร ดูแลระบบงานขายอาหาร เครื่องดื่ม)
แชร์บทความ
: 18,779

Nanosoft Cafe.NET
(โปรแกรมร้านอาหาร ดูแลระบบงานขายอาหาร เครื่องดื่ม)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

Nanosoft Cafe.NET

โปรแกรม Nanosoft Cafe.NET เป็น โปรแกรมร้านอาหาร (Restaurant Management Software) ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติไทย เพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย ตั้งแต่ร้านอาหารขนาดเล็ก ไปจนถึงร้านอาหารขนาดใหญ่ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ และ ฟาสต์ฟู้ด ธุรกิจใดต้องการยกระดับการบริหารจัดการร้านให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระบบการขายหน้าร้าน ระบบการจองโต๊ะ ระบบเครื่องพิมพ์รายการอาหารสำหรับห้องครัว ไปจนถึงระบบการดูแลสต๊อกสินค้า โปรแกรมตัวนี้มีระบบให้ใช้งานครบถ้วน ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ไม่ยาก โดยที่ส่วนประกอบหลักๆ ของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย

 1. ระบบการขาย
 2. ระบบ สต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ
 3. ระบบการตั้งรหัส
 4. ระบบรายงานต่างๆ

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

โครงสร้างของโปรแกรม Nanosoft Cafe.NET

Nanosoft Cafe.NET

ส่วนประกอบหลักๆ ของ โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ Nanosoft Cafe.NET จะประกอบไปด้วย ระบบต่างๆ โดยจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ระบบ Table transaction ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง คือ การเชื่อมโยงกับรายการอาหาร , ระบบ สต๊อกสินค้า , สต๊อกวัตถุดิบ เพื่อทำการตัดสต็อก และ คิดต้นทุน โดยอีกส่วนหนึ่งระบบจะทำการเชื่อมโยงเข้ากับการรับเงินของพนักงานรับเงิน (Cashier) , พนักงานผู้รับ Order จากลูกค้า และ จะมีการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลลูกค้า หรือ สมาชิก

นอกจากนี้ โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ Nanosoft Cafe.NET ยังมี ระบบการออกใบเรียกเก็บเงิน และ ใบเสร็จรับเงิน ระบบการจองโต๊ะ ระบบการคิดโปรโมชั่นเพื่อการส่งเสริมการขาย และ ระบบการส่ง Order ไปยังครัว และ บาร์น้ำ ซึ่งโครงสร้างโดยรวมของระบบและโปรแกรมจะเป็นตามภาพด้านบน เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างเข้าใจความต้องการของธุรกิจร้านอาหารของไทยเป็นอย่างดี

ระบบงานขาย

Nanosoft Cafe.NET

เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ความพิเศษของโปรแกรมนี้คือ รองรับการขายได้ทั้งแบบที่มีการเปิดโต๊ะ (สำหรับร้านอาหารทั่วไป) และ การขายแบบไม่ต้องเปิดโต๊ะ (สำหรับร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ฟาสต์ฟู้ด) ในโปรแกรมตัวเดียว

โดยภายใน โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ Nanosoft Cafe.NET จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล ประเภท บันทึกการจองโต๊ะ บันทึกการขาย รองรับ หน้าจอแบบทัชสกรีน เครื่องอ่านบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน หน้าจอแสดงราคาสำหรับลูกค้า และ เครื่องพิมพ์สลิป รองรับการบันทึกขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale) เหมาะสำหรับสินค้า ฟาสต์ฟู๊ด เช่น เบเกอรี่ กาแฟ ชาไข่มุก โดยมีระบบที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ดังนี้

 • บันทึกการขายแบบมีการเปิดโต๊ะ (สำหรับร้านอาหารทั่วไป)
 • บันทึกการขายแบบไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick sale)
 • บันทึกการจองโต๊ะ
 • ปรับปรุงข้อมูลการขาย
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 • บันทึกยกเลิกเอกสารการขาย
 • รายงานการขายสินค้า
 • รายงานการจองโต๊ะ
 • รายงานเชิงวิเคราะห์

ระบบสต๊อกสินค้า และสต๊อกวัตถุดิบ

ระบบนี้จะทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสต๊อกวัตถุดิบของร้านอาหาร ทั้งสต๊อกสินค้า และ สต๊อกว้ตถุดิบ ทั้งเรื่องการรับสินค้าเข้าสต๊อก การอัปเดตยอดสินค้าคงคลัง รายงานยอดสินค้าคงคลัง รวมไปถึงรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ โดยจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • บันทึกการรับสินค้า
 • บันทึกการรับวัตถุดิบ
 • บันทึกการปรับปรุงสต๊อกสินค้า
 • บันทึกการปรับปรุงสต๊อกัตถุดิบ
 • รายงานสต๊อกว้ตถุดิบ
 • รายงานสต๊อกสินค้า
 • ประมวลผลยอดยกมา ของ สินค้า และ วัตถุดิบ

ระบบรายงานต่างๆ

Nanosoft Cafe.NET

โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ Nanosoft Cafe.NET มีระบบการออกรายงานต่างๆ ที่จำเป็น และมีประโยชน์สำหรับธุรกิจร้านอาหารให้ใช้งานครบถ้วน ทำให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน ได้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่ถูกต้องตรงกัน โดยระบบรายงานต่างๆ ของโปรแกรมก็มี อาทิ รายงานการขาย รายงานการรับเงิน รายงานการรับสินค้า รายงานการเบิกสินค้า รายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น โดยรูปแบบของรายงานทั้งหมด มีดังนี้

 • รายงานข้อมูลการขาย
  • รายงานการขายประจำวัน
  • รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
  • รายงานการขายตามรหัสโต๊ะ
  • รายงานการขายตามชนิดภาษี
  • รายงานการขายตามชนิดการขาย
  • รายงานการขายตามผู้บันทึก
  • รายงานการขายตามสถานะการขาย
  • รายงานภาษีขาย
  • รายงานการขายตามรหัสเครื่องที่ขาย
  • รายงานการขายตามรอบการขาย
  • รายงานการขายตามรหัสโปรโมชั่น
  • รายงานการขายตามกลุ่มสินค้า
  • รายงานการขายตามรหัสสินค้า
  • รายงานสรุปยอดขายตามกลุ่ม และ รหัสสินค้า
  • รายงานกำไร/ขาดทุนเบื้องต้น
  • รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขาย
  • พิมพ์ใบแจ้งหนี้
 • รายงานข้อมูลการรับเงิน
  • รายงานการรับเงินประจำวัน
  • รายงานการรับเงินตามรอบการทำงาน
  • รายงานการรับเงินตามชนิดการรับเงิน เช่น เงินสด หรือ บัตรเครดิต เป็นต้น
  • รายงานการรับเงินตามผู้รับเงิน
  • รายงานการรับเงินตามรหัสเครื่องที่รับเงิน
  • รายงานการรับเงินตามสถานะการขาย
  • รายงานการรับเงินตามชนิดการรับ
  • รายงานสรุปยอดการรับเงินตามผู้รับเงิน
  • รายงานสรุปยอดการรับเงินตามรหัสเครื่องที่รับเงิน
 • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ
  • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบประจำวัน
  • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสพนักงาน
  • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสการปรับปรุง
  • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสสินค้า และ รหัสวัตถุดิบ
  • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามกลุ่ม
 • รายงานการจองโต๊ะ
  • รายงานการจองประจำวัน
  • รายงานการจองตามรหัสผู้จอง
  • รายงานการจองตามสถานะสมาชิก
  • รายงานการจองตามผู้บันทึก
 • รายงานข้อมูลการรับสินค้า
  • รายงานการรับสินค้าประจำวัน
  • รายงานการรับสินค้าตามผู้จำหน่าย
  • รายงานการรับสินค้าตามชนิดภาษี
  • รายงานการรับสินค้าตามชนิดการจัดซื้อ
  • รายงานภาษีซื้อ
  • รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
  • รายงานยอดรับสินค้าตามกลุ่มสินค้า
  • รายงานยอดรับสินค้าตามรหัสสินค้า
 • รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัส
  • รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
  • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
  • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ากำหนด
  • รายงานสินค้าหมดอายุ
  • รายงานสต๊อกการ์ดสินค้า
  • รายงานสินค้า และ ส่วนประกอบวัตถุดิบ
  • รายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
  • พิมพ์ Catalog สินค้า
 • รายงานข้อมูลการรับวัตถุดิบ
  • รายงานการรับวัตถุดิบประจำวัน
  • รายงานการรับวัตถุดิบตามผู้จำหน่าย
  • รายงานการรับวัตถุดิบตามชนิดภาษี
  • รายงานการรับวัตถุดิบตามชนิดการจัดซื้อ
  • รายงานภาษีซื้อ
  • รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
  • รายงานยอดรับสินค้าตามกลุ่มวัตถุดิบ
  • รายงานยอดรับสินค้าตามรหัสวัตถุดิบ
 • รายงานข้อมูลวัตถุดิบคงเหลือ
  • รายงานวัตถุดิบคงเหลือตามรหัส
  • รายงานวัตถุดิบคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
  • รายงานวัตถุดิบคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
  • รายงานวัตถุดิบคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
  • รายงานวัตถุดิบหมดอายุ
  • รายงานวัตถุดิบคงเหลือสูงกว่ากำหนด
  • รายงานสต๊อกการ์ดวัตถุดิบ
  • รายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
 • รายงานเชิงวิเคราะห์
  • รายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า
  • รายงานความเคลื่อนไหวอันดับสินค้าตัดออกจากสต๊อก
  • รายงานความเคลื่อนไหวอันดับสินค้ารับเข้าสต๊อก
  • รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
  • รายงานวันที่รับเข้า และ จ่ายออก สินค้าล่าสุด
  • รายงานวิเคราะห์จำนวนสินค้าคงเหลือ
  • รายงานเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ
  • รายงานความเคลื่อนไหวอันดับวัตถุดิบรับเข้าสต๊อก
  • รายงานความเคลื่อนไหวอันดับวัตถุดิบตัดออกจากสต๊อก
  • รายงานวัตถุดิบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
  • รายงานวันที่รับเข้า และ จ่ายออก วัตถุดิบล่าสุด
  • รายงานวิเคราะห์จำนวนวัตถุดิบคงเหลือ
  • รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ประจำปี
  • รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสินค้า
  • รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่ม
  • รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการรับ
  • รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามต้นทุน
  • รายงานเชิงวิเคราะห์การจองโต๊ะประจำปี
  • รายงานเชิงวิเคราะห์จำนวนคนจองโต๊ะประจำปี
  • รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนการจองโต๊ะประจำปี
  • รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนคนจองโต๊ะประจำปี
  • รายงานเชิงวิเคราะห์อันดับโต๊ะที่มีการจองมากที่สุด 10 อันดับ
  • รายงานตารางการจองโต๊ะประจำสัปดาห์
  • รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ประจำปี
  • รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามรหัสวัตถุดิบ
  • รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่ม
  • รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการรับ
  • รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามต้นทุน
  • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับสินค้าขายดี ตามจำนวนสินค้า
  • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับสินค้าขายดี ตามยอดขายสินค้า
  • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามรหัสลูกค้า
  • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับโปรโมชั่นยอดนิยม
  • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ประจำปี
  • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสินค้า
  • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่มสินค้า
  • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการขาย
  • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ สินค้าที่ให้กำไรสูงสุด

ระบบอรรถประโยชน์

นอกจากระบบงานหลักที่จำเป็นสำหรับธุรกิจร้านอาหารแล้ว โปรแกรม Nanosoft Cafe.NET ยังมีระบบงานเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการร้านอาหารทำได้อย่างครบถ้วน และรอบด้านในโปรแกรมเดียว โดยระบบงานอรรถประโยชน์ ของโปรแกรม Nanosoft Cafe.NET มีรายละเอียดดังนี้

 1. Connect Database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง ถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 2. User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 3. กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล ออกแบบรายงาน และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้งานเมนู ซึ่งสามารถกำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 4. การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิ การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ, เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 5. การตั้งค่าเลขที่เอกสาร ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นของการ Runing เอกสารต่างๆ ในโปรแกรม เช่น รหัสสินค้า, เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 6. Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น
 7. ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม (Help program) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหาร Nanosoft Cafe.NET ยังมีฟีเจอร์การทำงานระดับสูงอีกเป็นจำนวนมาก ที่ทำให้โดดเด่นเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

 1. ตั้งรหัสสินค้า และ บริการ ได้ 30 ตัวอักษร
 2. รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ อีกมากมาย
 3. การขายสินค้ารองรับการทำงานร่วมกับ Monitor แบบ Tourch Screen และ สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์สลิป และ ลิ้นชักเก็บเงิน ได้
 4. รองรับการขายสินค้าแบบกลุ่ม หรือ แยกบิลจ่าย (อเมริกันแชร์)
 5. รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
 6. ไม่มีการจำกัดจำนวนโต๊ะ, จำนวนสินค้า และ จำนวนลูกค้า
 7. สามารถขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale) เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ, ร้านเบเกอรี่, ฟาสต์ฟู้ด หรือกิจการที่ขายสินค้าที่ไม่มีโต๊ะ หรือ ลูกค้า Walk in ในโปรแกรมเดียวกัน
 8. รองรับการจัดกลุ่มของโต๊ะ และ รองรับการย้ายโต๊ะ, รวมโต๊ะ
 9. รองรับการรับการสั่งอาหาร และ สินค้า (Order) ผ่านสมาร์ทโฟน Android และแท็บเล็ต Android แบบ Native code [เฉพาะเวอร์ชัน Nanosoft Cafe.NET Network]
 10. รองรับระบบสมาชิก และ สะสมแต้ม ได้
 11. รองรับการคิดค่า Service Charge
 12. รองรับการจัดโปรโมชั่นและส่วนลดได้ 5 ประเภท คือ ลดตามรายการสินค้า, ลดตามกลุ่มสินค้า, แถมสินค้า, ลดรวมท้ายเอกสาร หรือ ลดตามสมาชิก
 13. รองรับส่วนลดได้ทั้ง ส่วนลดแต่ละรายการ, ส่วนลดท้ายบิล, ส่วนลดเป็น % และ ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และ ลดเฉพาะอาหาร หรือ เครื่องดื่ม
 14. รองรับการตรวจสอบการส่งเงินของแคชเชียร์ พร้อมทั้งระบบ Night auditor (รอบการทำงานของแคชเชียร์)
 15. รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด, เงินเชื่อ, เช็ค, บัตรเครดิต, เงินโอน, ฟรี, งบ Enterain พนักงาน และ อื่นๆ
 16. รองรับการรับเงิน ในกรณีที่เป็น งบ Entertain ของพนักงาน และ ลูกค้า พร้อมทั้ง จำกัดวงเงินได้
 17. สามารถรับเงินได้มากกว่า 1 ชนิดการรับเงิน เช่น รับเป็นเงินสดส่วนหนึ่ง บัตรเครดิต อีกส่วนหนึ่ง เป็นต้น
 18. สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขายได้ ว่าผู้ใช้โปรแกรมได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการขายใดบ้าง
 19. มีระบบการตรวจสอบการทำงานของ พนักงานผู้บันทึกข้อมูล และ พนักงานเก็บเงิน
 20. รองรับการแตกหน่วยสินค้า เช่น ขวด, โหล, ลัง, แพค เป็นต้น
 21. รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี, มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี
 22. รองรับการตั้งรหัสและชื่อของโต๊ะ ได้เองโดยไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ
 23. รองรับรายงานเชิงวิเคระห์ในรูปแบบของกราฟ และ มี รายงานสำหรับผู้บริหาร (Dash board)
 24. รองรับตั้งรหัสสินค้าได้ 30 ตัวอักษรและรองรับสินค้าได้สองแบบคือ สินค้าตัดสต็อก, สินค้าไม่มีการตัดสต็อก เช่น บริการ เป็นต้น
 25. สามรถเพิ่มรูปภาพ สินค้า หรือ ลูกค้า โดยการถ่ายรูปผ่านกล้อง Webcam
 26. สามารถเชื่อมโยงสินค้า และ วัตถุดิบเข้าด้วยกันได้ เช่น เมื่อทำการขายสินค้า วัตถุดิบจะทำการตัดสต๊อกด้วย
 27. สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบเรียกเก็บเงิน เป็นต้น
 28. การพิมพ์เอกสารสามารถ พิมพ์ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์ทั่วไป
 29. รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมผ่านระบบ Network (Network printer) สำหรับส่งรายการเข้าครัว หรือ บาร์น้ำ
 30. สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าได้สองแบบคือ ต้นทุนมาตราฐาน และ ต้นทุนเฉลี่ย ทำให้ทราบกำไร/ขาดทุนได้ทันทีเมื่อปิดการขาย
 31. มีระบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า หรือ วัตถุดิบคงเหลือ ย้อนหลังได้
 32. ผู้ใช้สามารถ จัดกลุ่มสินค้า ได้เอง ได้เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, มิกเซอร์, ของหวาน, บริการ เป็นต้น
 33. สามารถตั้งราคาสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
 34. สามารถใส่รูปสินค้า และ รูปของสมาชิกได้
 35. รองรับการทำงานร่วมกับ เครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card National ID Reader
 36. สามารถพิมพ์การ รับ Order ไปที่ครัว หรือ บาร์น้ำได้ และสามารตั้งค่าการพิมพ์ให้พิมพ์ทีละ Order หรือจะพิมพ์ Order ทั้งหมดก็ได้
 37. การรับ Order สามารถป้อนคำสั่งพิเศษได้ เช่น ไม่เผ็ด, ของเด็ก หรือ ห่อกลับ เป็นต้น
 38. สามารถเลือกการแสดงผล Order ได้ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ หรือ จอภาพ
 39. ระบบถูกออกแบบให้รองรับการค้นหาข้อมูล โต๊ะ หรือ สินค้า เพื่อความเร็วในการขายสินค้า ในกรณีมีโต๊ะ และ สินค้า จำนวนมาก
 40. ผู้ใช้สามารถออกแบบ และ ปรับปรุงการออกเอกสาร หรือ รายงานต่างๆ ได้เอง (Report design)
 41. สามารถพิมพ์เมนูรายการอาหาร หรือ แคทตาล็อกสินค้า ได้
 42. มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มาก กว่า 150 รายงาน
 43. ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล (Database connection) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
 44. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 45. รองรับฐานข้อมูล MS Access
 46. รองรับฐานข้อมูล MySQL , SQL Server [เฉพาะเวอร์ชัน Nanosoft Cafe.NET Network]
 47. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 48. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003, XP, Vista, Windows 7 บนเทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 49. มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 50. สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF, Excel, DBF, HTML, Word และ Text File
 51. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet [เฉพาะเวอร์ชัน Nanosoft Cafe.NET Network]
 52. สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system )โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS : 
  • Windows XP, Vista, 7, 8 และ Windows 10 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
  • Windows 2003 Server, Windows 2008 Server หรือ Windows 2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) [เฉพาะเวอร์ชัน Nanosoft Cafe.NET Network]
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) :
  • MS Access
  • MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012 [เฉพาะเวอร์ชัน Nanosoft Cafe.NET Network]
  • mySQL 5.0, 5.5, 5.6 [เฉพาะเวอร์ชัน Nanosoft Cafe.NET Network]
 • CPU : Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • RAM : 2 GB หรือสูงกว่า
 • Display : SVGA ความละเอียด 1,024x768 ขึ้นไป
 • Harddisk : พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรม 50 MB
 • โปรแกรมที่ต้องการ : .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network (LAN : Local Area Network) [เฉพาะเวอร์ชัน Nanosoft Cafe.NET Network]
 • ระบบ Internet [เฉพาะเวอร์ชัน Nanosoft Cafe.NET Network]

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

Nanosoft Cafe.NET
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.