Easytax System (โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้งานง่าย ออกรายงานการหักภาษีได้)

ขาย Easytax System ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้งานง่าย ออกรายงานการหักภาษีได้)
แชร์บทความ
: 23,116

Easytax System
(โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้งานง่าย ออกรายงานได้)

Lifetime License
  Lifetime License คืออะไร ?

Easytax System

Easytax System โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของ โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) จากบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทยอย่าง bksofts ที่มีความสามารถหลักในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสำหรับการทำงานอย่างยืดหยุ่น และสะดวก รวดเร็ว สามารถลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถออกรายงานบัญชีอื่นๆ ได้ และรองรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายคน (Multiple Users) อีกด้วย

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับชุด โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System นั้นมีวางจำหน่ายในท้องตลาดอยู่ทั้งหมด 3 เวอร์ชันหลักๆ ด้วยกันคือ

 1. Easytax System Advance สำหรับ 1 บริษัท : โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกเอกสารทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รองรับการใช้งานสำหรับ 1 บริษัท
 2. Easytax System Advance สำหรับ 3 บริษัท : โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกเอกสารทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รองรับการใช้งานสำหรับ 3 บริษัท
 3. Easytax System Advance สำหรับไม่จำกัดบริษัท  : โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกเอกสารทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รองรับการใช้งานแบบไม่จำกัดบริษัท

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ใช้งานง่าย ลดการทำงานซ้ำซ้อน

Easy Tax System

โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System นั้นถูกพัฒนาและออกแบบโดยคนไทย จึงเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้องค์กร ที่ต้องจัดการงานเอกสารราชการต่างๆ เป็นจำนวนมากได้เป็นอย่างดี โดยโปรแกรมนี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายดาย ระบบการทำงานไม่ซับซ้อน และมีระบบช่วยเหลือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อีกด้วย

จัดการเอกสารภาษีได้อย่างครอบคลุม

Easytax System

โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System นั้นสามารถออกเลขที่เอกสารต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ และสามารถกำหนดให้สามารถออกเลขที่ตามแต่ละบริษัท ที่มีอยู่ในระบบได้ โดยแยกแยะตามชื่อย่อบริษัท ปี เดือน (ตัวเลขแบบ Running Number) โดยสามารถจัดทำเอกสารต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ดังนี้

 • รองรับออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ โดยสามารถออกได้ 3 รูปแบบ
  1. พิมพ์แบบมาตรฐาน
  2. พิมพ์แบบลงฟอร์ม (เหมาะสำหรับบริษัทที่มีแบบฟอร์มอยู่ก่อนแล้ว ต้องการพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่มีอยู่)
  3.  พิมพ์แบบเป็นผู้กระทำการแทน (เหมาะสำหรับธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีที่กระทำการแทน, โลจิสติกส์ หรือธุรกรรมอื่นๆ
 • พิมพ์ใบนำส่ง และ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 
 • พิมพ์ใบนำส่ง และ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก
 • พิมพ์ใบนำส่ง และ ใบแนบ ภ.ง.ด. 2ก
 • พิมพ์ใบนำส่ง และ ใบแนบ ภ.ง.ด. 3 (ใบแนบ สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ เช่น แบบมาตรฐาน, แบบตามเลขที่เอกสารที่ออก, ตามผู้ถูกหักภาษี หรือแบบสรุปตามผู้หักภาษี)
 • พิมพ์ใบนำส่ง และ ใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (ใบแนบ สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ เช่น แบบมาตรฐาน, แบบตามเลขที่เอกสารที่ออก, ตามผู้ถูกหักภาษี หรือแบบสรุปตามผู้หักภาษี)

ออกรายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Easytax System

โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System นั้นมีระบบรายงาน (Report) ที่สามารถกรอง Field ได้อย่างไม่จำกัด และสามารถดูข้อมูลรายงานย้อนหลังได้ โดยจะแสดงรายงานได้ถึง 3 รูปแบบ ดังนี้

 1. แสดงออกทางหน้าจอ (Monitor)
 2. แสดงออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
 3. แสดงออกทางไฟล์ (Export Data) ซึ่งรองรับรูปแบบต่างๆ อาทิ ไฟล์ XLS และ ไฟล์ DBF เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งรายงานได้ตามต้องการ รวมถึงบันทึกการตั้งค่าต่างๆ ไว้ใช้ในภายหลัง และสั่งพิมพ์ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น 

ออกรายงานบัญชีพิเศษฯ และนำส่งได้ทันที

Easytax System

โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System นั้นสามารถออกรายงานบัญชีพิเศษฯ ได้ (หากมีการใช้งาน) และยังสามารถยื่นนำส่งให้ทาง กรมสรรพากร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ ได้

โดยความสามารถของโปรแกรมอีกอย่างที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ก็คือการบันทึกประวัติในการชำระเงินกับกรมสรรพากร และคีย์ชำระ เพื่อออกรายงานพิเศษ ณ สิ้นเดือนได้ ดังนี้

 • ภ.ง.ด.1
 • ภ.ง.ด.1ก พิเศษ
 • ภ.ง.ด. 2
 • ภ.ง.ด. 3
 • ภ.ง.ด. 2ก
 • ภ.ง.ด. 3ก
 • ภ.ง.ด. 53
 • ภพ.36
 • ภ.ง.ด. 54

คุณสมบัติอื่นๆ ที่น่าสนใจของ โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System

Easytax System

 • รองรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายคน (Multiple Users) พร้อมๆ กัน
 • มีระบบความปลอดภัย โดยการ Login เข้าระบบเพื่อระบุตัวตน
 • มีระบบพิมพ์ Label จ่าหน้าซองจดหมาย ในกรณีต้องการส่งใบรับรอง 50 ทวิผ่านสื่อดังกล่าว ซึ่งจัดทำได้โดยระบุวันที่ของรอบเดือนนั้น
 • มีระบบค้นหาข้อมูลในระบบได้อย่างง่ายดาย และมีการกรองข้อมูลให้อัตโนมัติ
 • เกือบทุกรายงาน สามารถกำหนดเงื่อนไข แบบปกติ หรือแบบขั้นสูงได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน สามารถคัดกรองข้อมูลและรายงานในข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
 • การออกใบรับรอง 50 ทวิ สามารถคีย์รายการต่างๆ หรือรายการที่แตกต่างกันได้ในแต่ครั้งได้สูงสุด 6 รายการ (ใน 50 ทวิ 1 ใบ)
 • ระบบสามารถบันทึกและแสดงรายการชำระเงินสรรพากรได้ และนำออกรายงานในบัญชีพิเศษได้
 • รองรับเลขที่ผู้หักภาษีและผู้เสียภาษี 13 หลัก

ตัวอย่างเอกสารที่จัดทำโดย โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System

Easytax System

Easytax System

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 2003 Server (กรณีติดตั้งเพื่อใช้งานหลายคน หรือทำการแชร์ในเครื่องลูกข่าย)
  • Windows 2008 Server (กรณีติดตั้งเพื่อใช้งานหลายคน หรือทำการแชร์ในเครื่องลูกข่าย)
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95
  • Windows 98
  • Windows Me
  • Windows XP
  • Windows Vista (Easytax Version 2012.06.xx)
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 10
 • Printer : ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Microsoft Windows ได้ทุกรุ่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.