Easytax System (โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้งานง่าย ออกรายงานการหักภาษีได้)

ขาย Easytax System ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้งานง่าย ออกรายงานการหักภาษีได้)
แชร์บทความ
: 22,117

Easytax System
(โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้งานง่าย ออกรายงานได้)

Lifetime License
  Lifetime License คืออะไร ?

Easytax System

Easytax System โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของ โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) จากบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทยอย่าง bksofts ที่มีความสามารถหลักในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสำหรับการทำงานอย่างยืดหยุ่น และสะดวก รวดเร็ว สามารถลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถออกรายงานบัญชีอื่นๆ ได้ และรองรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายคน (Multiple Users) อีกด้วย

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับชุด โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System นั้นมีวางจำหน่ายในท้องตลาดอยู่ทั้งหมด 3 เวอร์ชันหลักๆ ด้วยกันคือ

 1. Easytax System Advance สำหรับ 1 บริษัท : โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกเอกสารทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รองรับการใช้งานสำหรับ 1 บริษัท
 2. Easytax System Advance สำหรับ 3 บริษัท : โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกเอกสารทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รองรับการใช้งานสำหรับ 3 บริษัท
 3. Easytax System Advance สำหรับไม่จำกัดบริษัท  : โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกเอกสารทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รองรับการใช้งานแบบไม่จำกัดบริษัท

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ใช้งานง่าย ลดการทำงานซ้ำซ้อน

Easy Tax System

โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System นั้นถูกพัฒนาและออกแบบโดยคนไทย จึงเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้องค์กร ที่ต้องจัดการงานเอกสารราชการต่างๆ เป็นจำนวนมากได้เป็นอย่างดี โดยโปรแกรมนี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายดาย ระบบการทำงานไม่ซับซ้อน และมีระบบช่วยเหลือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อีกด้วย

จัดการเอกสารภาษีได้อย่างครอบคลุม

Easytax System

โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System นั้นสามารถออกเลขที่เอกสารต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ และสามารถกำหนดให้สามารถออกเลขที่ตามแต่ละบริษัท ที่มีอยู่ในระบบได้ โดยแยกแยะตามชื่อย่อบริษัท ปี เดือน (ตัวเลขแบบ Running Number) โดยสามารถจัดทำเอกสารต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ดังนี้

 • รองรับออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ โดยสามารถออกได้ 3 รูปแบบ
  1. พิมพ์แบบมาตรฐาน
  2. พิมพ์แบบลงฟอร์ม (เหมาะสำหรับบริษัทที่มีแบบฟอร์มอยู่ก่อนแล้ว ต้องการพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่มีอยู่)
  3.  พิมพ์แบบเป็นผู้กระทำการแทน (เหมาะสำหรับธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีที่กระทำการแทน, โลจิสติกส์ หรือธุรกรรมอื่นๆ
 • พิมพ์ใบนำส่ง และ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 
 • พิมพ์ใบนำส่ง และ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก
 • พิมพ์ใบนำส่ง และ ใบแนบ ภ.ง.ด. 2ก
 • พิมพ์ใบนำส่ง และ ใบแนบ ภ.ง.ด. 3 (ใบแนบ สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ เช่น แบบมาตรฐาน, แบบตามเลขที่เอกสารที่ออก, ตามผู้ถูกหักภาษี หรือแบบสรุปตามผู้หักภาษี)
 • พิมพ์ใบนำส่ง และ ใบแนบ ภ.ง.ด. 53 (ใบแนบ สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ เช่น แบบมาตรฐาน, แบบตามเลขที่เอกสารที่ออก, ตามผู้ถูกหักภาษี หรือแบบสรุปตามผู้หักภาษี)

ออกรายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Easytax System

โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System นั้นมีระบบรายงาน (Report) ที่สามารถกรอง Field ได้อย่างไม่จำกัด และสามารถดูข้อมูลรายงานย้อนหลังได้ โดยจะแสดงรายงานได้ถึง 3 รูปแบบ ดังนี้

 1. แสดงออกทางหน้าจอ (Monitor)
 2. แสดงออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
 3. แสดงออกทางไฟล์ (Export Data) ซึ่งรองรับรูปแบบต่างๆ อาทิ ไฟล์ XLS และ ไฟล์ DBF เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งรายงานได้ตามต้องการ รวมถึงบันทึกการตั้งค่าต่างๆ ไว้ใช้ในภายหลัง และสั่งพิมพ์ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น 

ออกรายงานบัญชีพิเศษฯ และนำส่งได้ทันที

Easytax System

โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System นั้นสามารถออกรายงานบัญชีพิเศษฯ ได้ (หากมีการใช้งาน) และยังสามารถยื่นนำส่งให้ทาง กรมสรรพากร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ ได้

โดยความสามารถของโปรแกรมอีกอย่างที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ก็คือการบันทึกประวัติในการชำระเงินกับกรมสรรพากร และคีย์ชำระ เพื่อออกรายงานพิเศษ ณ สิ้นเดือนได้ ดังนี้

 • ภ.ง.ด.1
 • ภ.ง.ด.1ก พิเศษ
 • ภ.ง.ด. 2
 • ภ.ง.ด. 3
 • ภ.ง.ด. 2ก
 • ภ.ง.ด. 3ก
 • ภ.ง.ด. 53
 • ภพ.36
 • ภ.ง.ด. 54

คุณสมบัติอื่นๆ ที่น่าสนใจของ โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System

Easytax System

 • รองรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายคน (Multiple Users) พร้อมๆ กัน
 • มีระบบความปลอดภัย โดยการ Login เข้าระบบเพื่อระบุตัวตน
 • มีระบบพิมพ์ Label จ่าหน้าซองจดหมาย ในกรณีต้องการส่งใบรับรอง 50 ทวิผ่านสื่อดังกล่าว ซึ่งจัดทำได้โดยระบุวันที่ของรอบเดือนนั้น
 • มีระบบค้นหาข้อมูลในระบบได้อย่างง่ายดาย และมีการกรองข้อมูลให้อัตโนมัติ
 • เกือบทุกรายงาน สามารถกำหนดเงื่อนไข แบบปกติ หรือแบบขั้นสูงได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน สามารถคัดกรองข้อมูลและรายงานในข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
 • การออกใบรับรอง 50 ทวิ สามารถคีย์รายการต่างๆ หรือรายการที่แตกต่างกันได้ในแต่ครั้งได้สูงสุด 6 รายการ (ใน 50 ทวิ 1 ใบ)
 • ระบบสามารถบันทึกและแสดงรายการชำระเงินสรรพากรได้ และนำออกรายงานในบัญชีพิเศษได้
 • รองรับเลขที่ผู้หักภาษีและผู้เสียภาษี 13 หลัก

ตัวอย่างเอกสารที่จัดทำโดย โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย EasyTax System

Easytax System

Easytax System

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 2003 Server (กรณีติดตั้งเพื่อใช้งานหลายคน หรือทำการแชร์ในเครื่องลูกข่าย)
  • Windows 2008 Server (กรณีติดตั้งเพื่อใช้งานหลายคน หรือทำการแชร์ในเครื่องลูกข่าย)
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95
  • Windows 98
  • Windows Me
  • Windows XP
  • Windows Vista (Easytax Version 2012.06.xx)
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 10
 • Printer : ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Microsoft Windows ได้ทุกรุ่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Global Mapper Pro (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร)
Global Mapper Pro โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ จัดการข้อมูล LiDAR และ Point Cloud ในระดับสูง
Global Mapper Standard (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นมาตรฐาน)
Global Mapper Standard โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ มืออาชีพ รุ่นมาตรฐาน รองรับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ
New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.