Thaiware ได้รับเครื่องหมายรับรองระดับสูงสุด DBD Verified Platinum จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ข่าวซอฟต์แวร์องค์กร และซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป (Enterprise Software and General-Purpose Software News)
: 24 สิงหาคม 2566
: 813
แชร์บทความ

เว็บไซต์ Thaiware ตอกย้ำความน่าเชื่อถืออีกครั้ง ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับสูงสุด Platinum 

เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ไทยแวร์ ได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Verified ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ในครั้งนี้ทางเว็บไซต์ได้รับ เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ในระดับสูงสุด DBD Verified Platinum จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ได้รับระดับ Platinum ต่อเนื่อง 5 ปี ซ้อน) ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเว็บไซต์ไทยแวร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อตรงและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับงานบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

Thaiware ได้รับเครื่องหมายรับรองระดับสูงสุด DBD Verified Platinum จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ใบประกาศ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified นั้นเป็นเครื่องหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เป็นการบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศสมาชิก ATA (Asia Pacific Trustmark Alliance) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ e-Commerce ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ที่มีสมาชิกครอบคลุมทั่วทุกทวีป รวม 27 ประเทศ เว็บไซต์ใดได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ “DBD Verified” จากกรมฯ ก็ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล” 

ทั้งนี้เครื่องหมาย DBD Verified ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ Silver, Gold และระดับสูงสุด Platinum ซึ่งผู้ที่จะผ่านเกณฑ์แต่ละระดับต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและต้องผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (สำหรับระดับ Silver และ Gold) และคณะกรรมการ (สำหรับระดับ Platinum) โดยตัวเครื่องหมายมีอายุหนึ่งปี และต้องขอต่ออายุทุกปี ขั้นตอนในการต่ออายุนั้น ผู้ประกอบการจะต้องยังคงดําเนินงานตามมาตรฐานของ DBD Verified ทุกประการ และต้องเข้ารับการประเมินใหม่ทุกครั้ง

Thaiware ได้รับเครื่องหมายรับรองระดับสูงสุด DBD Verified Platinum จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือแจ้งรับรอง DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนการค้า DBD Verified

การจดทะเบียน DBD Verified เป็นการจดทะเบียนการค้าสำหรับนิติบุคคล ซึ่งจะต้องจดทะเบียน DBD Registered มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีการบริหารเว็บไซต์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กําหนดเท่านั้น

ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กำหนดอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยจะมีองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์

 • การออกแบบเว็บไซต์ เนื้อหาบนเว็บไซต์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ บนเว็บไซด์

การเปิดเผยข้อมูล

 • ไม่มีโฆษณาหลอกลวง เกินจริง
 • แสดงข้อมูลสินค้าเพียงพอ 
 • ข้อมูลของบริษัทครบถ้วน 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการซื้อ-ส่ง-คืน สินค้า
 • ข้อมูลการชำระเงิน
 • แจ้งลูกค้าทันทีเมื่อมีการสั่งสินค้า (อีเมลตอบกลับ/โทรกลับ)

ความมั่นคงปลอดภัย

 • มีการกำหนด User / Password ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ
 • มีระบบป้องกันการบุกรุกหรือแอนตี้ไวรัสในการป้องกันข้อมูลรั่วไหล
 • ในกรณีที่มีการส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น มีมาตรการที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 • มีแนวทางการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ระบุชัดเจนว่าเก็บเพื่ออะไร
 • มีการยืนยันก่อนการจัดเก็บ
 • ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น
 • ไม่โพสต์ข้อมูลลูกค้าบนเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด
 • ลูกค้าสามารถเข้าถึง แก้ไข บันทึก หรือจัดการข้อมูลส่วนตัวได้

การระงับข้อพิพาท

 • มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.